Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wpływ elektrowni wiatrowej na ptaki PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wpływ elektrowni wiatrowej na ptaki

Wpływ elektrowni wiatrowej na ptaki

208 Views Download Presentation
Download Presentation

Wpływ elektrowni wiatrowej na ptaki

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Wpływ elektrowni wiatrowej na ptaki • na terenie Mogilna Małego i w jego okolicach, prowadzony jest monitoring ptasi zgodnie z wytycznymi Regionalnej Dyrekcji Środowiska w Łodzi • jeśli wyniki monitoringu pokażą, że omawiane tereny stanowią cenny obszar wykorzystywany przez ptaki lub przebiegają tędy ważne szlaki migracyjne, to postawienie elektrowni wiatrowej ze względów bezpieczeństwastanie się niemożliwe !

  2. Wpływ elektrowni wiatrowej na ptaki • elektrownie wiatrowe są doskonale widoczne dla ptaków, które z łatwością je omijają • większość ptaków porusza się w wolnej przestrzeni na wysokości między śmigłem a ziemią • migracje wiosenne i jesienne ptaków, często odbywają się na wysokościach powyżej 150 m

  3. Wpływ elektrowni wiatrowej na ptaki Porównanie liczby zabitych ptaków przez zderzenie z różnymi obiektami w ciągu roku • Pojazdy : • Budynki wyposażone w okna : • Napowietrzne linie średniego i wysokiego napięcia : • Wieże telekomunikacyjne : • Wiatraki : 60 – 80 milionów 98 – 980 milionów 174 miliony 4 – 50 miliony 0,02 miliona