tutkimus eurovaalien merkityksest ja ehdokkaiden tunnettuudesta n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tutkimus Eurovaalien merkityksestä ja ehdokkaiden tunnettuudesta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tutkimus Eurovaalien merkityksestä ja ehdokkaiden tunnettuudesta

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 4

Tutkimus Eurovaalien merkityksestä ja ehdokkaiden tunnettuudesta - PowerPoint PPT Presentation


 • 63 Views
 • Uploaded on

Tutkimus Eurovaalien merkityksestä ja ehdokkaiden tunnettuudesta. Toteutus Tämän haastattelututkimukseen on tehnyt Taloustutkimus Oy YLE Uutisten toimeksiannosta. Tutkimus- ja otantamenetelmä

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tutkimus Eurovaalien merkityksestä ja ehdokkaiden tunnettuudesta' - minowa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tutkimus eurovaalien merkityksest ja ehdokkaiden tunnettuudesta
Tutkimus Eurovaalien merkityksestä ja ehdokkaiden tunnettuudesta
 • Toteutus
 • Tämän haastattelututkimukseen on tehnyt Taloustutkimus Oy YLE Uutisten toimeksiannosta.
 • Tutkimus- ja otantamenetelmä
 • Tutkimus on tehty atk-avusteisina puhelinhaastatteluina. Haastattelujen kohderyhmä on 18-79 -vuotias väestö Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Otos muodostettiin satunnaisotannalla väestötietojärjestelmästä. Otokseen tulleille henkilöille etsittiin puhelinnumerot seuraavassa järjestyksessä:
  • ko. henkilön matkapuhelinnumero
  • ko. henkilön kiinteä puhelinnumero
  • viitehenkilöiden (=samassa taloudessa asuvat täysi-ikäiset) kiinteä puhelinnumero.

Taloustutkimus Oy, Jari Pajunen

slide2

Tutkimuksen ajankohta

 • Haastattelut tehtiin 6.-.8.4.2009 välisenä aikana.
 • Otoksen koko
 • Tutkimuksessa haastateltiin 966 henkilöä. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinalueen ja talouden koon mukaan kohderyhmää edustavaksi.
 • Kysymykset
 • Esitetyt kysymykset ilmenevät taulukoista.
 • Virhemarginaali
 • Tilastollinen virhemarginaali on 95 %:n luotettavuustasolla koko otoksesta noin ± 3,5-4,0 prosenttiyksikköä.

Taloustutkimus Oy, Jari Pajunen

slide3

Kuinka varmasti käy äänestämässä

 • Tällä hetkellä varmasti aikoo käydä äänestämässä 30% ja melko varmasti 37%. Kysyimme samaa asiaa omasta aloitteestamme viikolla 10. Tällöin vastaavat tulokset olivat 26% (varmasti) ja 33% (melko varmasti), n=483. Kiinnostus Eurovaaleja kohtaan on siis kasvanut jonkin verran reilussa kuukaudessa.
 • Juuri ennen Eurovaaleja 2004 esitimme saman kysymyksen äänestämisestä Eurovaalien yhteydessä kannatustutkimuksen yhteydessä. Tuolloin tulokset olivat: Äänestää varmasti/on jo äänestänyt 34%, melko varmasti 30%, todennäköisesti ei 16% ja varmasti ei äänestä 20%. Lopulliseksi äänestysprosentiksi tuli tuolloin 41,1%.
 • Ottaen huomioon edellä mainittujen kyselyjen ajankohdat ja tulokset, voidaan odottaa äänestysaktiivisuuden kasvavan edellisistä Eurovaaleista.
 • Huolestuttavaa on kuitenkin se, että alle 35 –vuotiaat ovat hyvin epävarmoja äänestämisestään, vaikka pitävät Eurovaalien poliittista merkitystä suurempana kuin yli 35 vuotiaat.

Taloustutkimus Oy, Jari Pajunen

slide4

Eurovaalien poliittinen merkitys

 • Eurovaalien poliittinen merkitys on kansalaisten mielestä lähinnä melko suuri. Näin erityisesti 18-34 -vuotiaiden keskuudessa. Poliittista merkitystä alle 35-vuotiaat pitävät suurempana kuin yli 35- vuotiaat.
 • Suurten puolueiden kannattajista merkitys on suurin kokoomuksen kannattajien keskuudessa.
 • Ehdokkaiden tunnettuus
 • Ehdokkaiden tunnettuutta kysyttiin avoimena ja ns. spontaanina tunnettuutena vielä niin, ensimmäisen nimen jälkeen kysyttiin vielä toista mieleen tulevaa nimeä. 48% ei pystynyt vielä tässä vaiheessa nimeämään yhtään Eurovaaliehdokasta. Timo Soinin mainitsi ensimmäiseksi 23%, Jani Sievisen 6% ja Anneli Jäätteenmäen 2%. Noin 1% maininnoista sai 11 henkilöä, joista yksi on ehdokaslistan ulkopuolinen (Alexander Stubb).

Taloustutkimus Oy, Jari Pajunen