1 / 10

Moje rodina

Moje rodina. to jsem já. Lenka Fajkusová. Mamka pracuje jako obchodní zástupce Je jí 36 let Moje mamka je strašně hodná je s taťkou rozvedená Narodila se 15.6 1973. Kamil Fajkus. Můj taťka je vedoucí velkoobchodu Je mu 38 let Je rozvedený s mamkou Narodil se 23.4. 1971.

minowa
Download Presentation

Moje rodina

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Moje rodina to jsem já

  2. Lenka Fajkusová • Mamka pracuje jako obchodní zástupce • Je jí 36 let • Moje mamka je strašně hodná • je s taťkou rozvedená • Narodila se 15.6 1973

  3. Kamil Fajkus • Můj taťka je vedoucí velkoobchodu • Je mu 38 let • Je rozvedený s mamkou • Narodil se 23.4. 1971

  4. Adéla Fajkusová • Mojí sestře je 14 let • Chodí na tuhle školu • Narodila se 6.2 1995

  5. Dominik Fajkus • Můj bratr má 17 let • Chodí do střední školy technické • Narodil se 9.3. 1992 • Je zpěvák kapely Jeruzalém

  6. Jiřina Prosková • Moji babičce je 60 let • Narodila se 8.1. 1950 • Babička je v důchodu ale pracuje v bufetu

  7. Miroslav Proske • Můj děda má 61 let • Je v důchodu • Narodil se 27.10. 1948

  8. Vítězslav Fajkus • Můj děda má 60 let • Narodil se 8.6. 1950 • Děda pracuje doma chová na prodej akvarijní rybičky

  9. Ludmila Fajkusová • Mojí babičce je 58 let • Babička je v důchodu a stará se o mojí nemocnou prababička • Narodila se 14.5. 1952

  10. Vytvořil Štěpán Fajkusroku 2009

More Related