1 / 13

ÖĞRENCİ HATALARI

www.muratguner.net. ÖĞRENCİ HATALARI. MURAT GÜNER ATAŞEHİR- 2011. www.muratguner.net. AKSARAY kelimesinin harfleri kullanılarak A ile başlayan anlamlı veya anlamsız kaç kelime yazılır ?. Öğrenci(gayet ciddi bir şekilde ): Hocam hangi A ile başlayan.  yı bulunuz.

minna
Download Presentation

ÖĞRENCİ HATALARI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. www.muratguner.net ÖĞRENCİ HATALARI MURAT GÜNER ATAŞEHİR- 2011

 2. www.muratguner.net AKSARAY kelimesinin harfleri kullanılarak A ile başlayan anlamlı veya anlamsız kaç kelime yazılır ? Öğrenci(gayet ciddibir şekilde ):Hocam hangi A ile başlayan

 3.  yı bulunuz. Hocam  buradadır.Çok kolay soru!!  yı bulunuz. www.muratguner.net ÖRNEK ÇÖZÜM

 4. www.muratguner.net ÖRNEK

 5. www.muratguner.net ÖRNEK ÇÖZÜM

 6. www.muratguner.net

 7. www.muratguner.net ÖRNEK 5 kişi bir sıra halinde kaç farklı şekilde poz verebilir? ÇÖZÜM Öğrenci: Sonsuz. Öğretmen: Nasıl yani!? Öğrenci: Hocam ( hareketleri yaparak) sağ gözü kırp, sol gözü kırp, kafayı uzat, diş göster, sırıt ve beş kişiiii Tabi sınıf koptu... Pratik zeka…

 8. www.muratguner.net ÖRNEK A={ x : 5 < x < 10, x bir tamsayı } A kümesini oluşturan elemanları liste biçiminde gösterin. ÇÖZÜM A={x, b, i, r, t, a, m, s, y, ı } Öğretmen: a harfini iki kere yazmadığı için 5 puan verdim

 9. www.muratguner.net ÖRNEK "Bu gün salı ise yarın çarşambadır." önermesinin tersinin alınız. ÇÖZÜM rıdabmaşraç nıray esi ılas nüg uB

 10. www.muratguner.net ÖRNEK " Yağmur yağarsa yerler ıslanır " önermesinin karşıt tersini yazınız. ÇÖZÜM " Yerler ıslanmazsa yağmur yağmaz, yağmur yağmazsa çiçekler açmaz, böcekler uçmaz, kuşlar ötmez..."

 11. www.muratguner.net ÖRNEK 4 mektup 3 posta kutusuna kaç farklı şekilde atılır? Öğrenci: 3 Öğretmen: !!! Öğrenci: Evet hocam 3 Öğretmen : Nasıl peki anlat....? Öğrenci: Üstten, alttan, yandan...:)))

 12. www.muratguner.net Fen Bilgisi dersinde öğretmen sormuş: '' Hacim nedir? Örnek veriniz? '' Öğrencinin cevabı: '' Mekke Medine'ye gidene hacim denir.Örnek hacim nasılsın?'' 12.Sınıf TM öğrencisinin sınav kağıdı

 13. www.muratguner.net Bende Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesinde bir köyde çalışan bir arkadaşın sınıfında olan olayı nakledeyim.Müfettiş sınıfa girmeden önce arkadaş sınıfta bulunan, derse karşı ilgisiz iki öğrenciyi en arkaya oturtmuş ki müfettiş görmesin diye o da aksi gibi onlardan birini kaldırmış ve söyle bakalım oğlum 42 yumurtam var 30 tanesini yersem kaçı kalır deyince çocuk bir süre duraklayıp aynen(abartmıyorum) sağlam eşekmişsin hocam 30 yumurta yenir mi diye cevap vermiş.Bizim arkadaş gülmemek için dudağını ısırmaktan kanatmış.Tabi müfettiş çantayı topladığı gibi soluğu öğretmenler odasında alarak özeleştirisinde Hocam çocuk haklı böyle soru sorarsam alacağım cevap ta bu demiş.

More Related