Download
sem ner n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SEMİNER PowerPoint Presentation

SEMİNER

250 Views Download Presentation
Download Presentation

SEMİNER

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ZOR HAVA YOLU YÖNETİMİ DR. MEHMET ÖZGÜR ÖZHAN MODERATÖR PROF.DR.ERCAN KURT EKİM 2007 SEMİNER

 2. ANESTEZİ İLE İLİŞKİLİ KARDİYAK ARREST - ÖLÜM • KARDİYAK ARREST 4,7/100.000 • ÖLÜM 1/100.000 • %50’Sİ HAVAYOLU / SOLUNUMSAL PROBLEMLER • DİĞER SEBEPLER • İLAÇ HATALARI • İNFÜZYON / TRANSFÜZYON HATALARI IRİTA K. MASUİ 2005;53:320-5

 3. ANESTEZİ İLE İLİŞKİLİ KARDİYAK ARREST - ÖLÜM YAŞAMSAL FONKSİYONLARIN DEVAMLILIĞI HAVAYOLU AÇIKLIĞININ KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLMESİNE BAĞLIDIR. ANESTEZİSTİN TEMEL SORUMLULUĞU HAVAYOLU AÇIKLIĞINI KORUMAK VE SÜRDÜRMEK

 4. İNSİDANS • 35 KLİNİK ÇALIŞMA META-ANALİZİ • ZOR ENTÜBASYON İNSİDANSI %1,5 - 20,2 • GENEL POPÜLASYON %1,5 - 13,2 • OBEZ HASTALAR %10,3 - 20,2 Shiga T. Anesthesiology 2005; 103:429-437

 5. TANIM: ZOR HAVAYOLU • ASA 2003, DAS 2004, TARD 2005 • Klasik eğitim almış bir anestezistin • A. Üst havayolunun yüz maskesi ile ventilasyonunda zorluk • B. Trakeal entübasyonda zorluk • A+B An Update Report by The ASA Task Force on Management of Difficult Airway. Anesthesiology 2003; 98: 1269-77

 6. ZOR HAVAYOLU KOMPONENTLERİ • ZOR MASKE VENTİLASYONU • ZOR LARİNGOSKOPİ • ZOR TRAKEAL ENTÜBASYON • BAŞARISIZ ENTÜBASYON An Update Report by The ASA Task Force on Management of Difficult Airway. Anesthesiology 2003; 98: 1269-77

 7. ZOR MASKE VENTİLASYONU • FiO2:1 VERİLEREK YÜZ MASKESİ İLE VENTİLASYON YAPTIRILIRKEN SpO2< %90 İSE • YETERLİ MASKE VENTİLASYONU SAĞLAMADA; • YERLEŞTİRİLEMEYEN MASKE • AŞIRI GAZ KAÇAĞI • GAZ GİRİŞ VE ÇIKIŞINDA ARTMIŞ DİRENÇ GİBİ SEBEPLERDEN BİR VEYA DAHA FAZLASINA BAĞLI ZORLUK YAŞANMASIDIR. An Update Report by The ASA Task Force on Management of Difficult Airway. Anesthesiology 2003; 98: 1269-77

 8. YETERSİZ MASKE VENTİLASYONU BELİRTİLERİ • GÖĞÜS DUVARI HAREKETİNİN YETERSİZ OLMASI/OLMAMASI • OSKÜLTASYONDA CİDDİ OBSTRÜKSİYON • SİYANOZ • GASTRİK DİSTANSİYON • YETERSİZ VE GİDEREK DÜŞEN SpO2 • ETCO2 AZLIĞI/YOKLUĞU • SPİROMETRİK EKSPİRATUAR ÖLÇÜMLERİN YETERSİZLİĞİ / OLMAMASI • HİPOKSEMİ YA DA HİPERKARBİYLE İLİŞKİLİ HEMODİNAMİK DEĞİŞİKLİKLER • HİPERTANSİYON, ARİTMİ, TAŞİKARDİ An Update Report by The ASA Task Force on Management of Difficult Airway. Anesthesiology 2003; 98: 1269-77

 9. ZOR LARİNGOSKOPİ • KLASİK LARİNGOSKOPİ İLE; • BİRDEN FAZLA DENEME SONRASI • VOKAL KORDLARDAN HERHANGİ BİR BÖLÜMÜNÜN GÖRÜLEMEMESİDİR. An Update Report by The ASA Task Force on Management of Difficult Airway. Anesthesiology 2003; 98: 1269-77

 10. ZOR TRAKEAL ENTÜBASYON • TRAKEAL PATOLOJİ VARLIĞINDA / YOKLUĞUNDA TRAKEAL ENTÜBASYON İÇİN MULTİPL GİRİŞİM GEREKMESİDİR. BAŞARISIZ ENTÜBASYON • Birden fazla entübasyon denemesi sonucunda endotrakeal tüpün yanlış yerleştirilmesidir. An Update Report by The ASA Task Force on Management of Difficult Airway. Anesthesiology 2003; 98: 1269-77

 11. ZOR HAVAYOLU AKIŞ ÇİZELGELERİNİN AMACI • Zor havayolu değerlendirmesini kolaylaştırmak • İstenmeyen sonuçları önlemek • Ölüm • Beyin hasarı • Kardiyopulmoner arrest • Gereksiz trakeostomi • Havayolu travması • Diş hasarı An Update Report by The ASA Task Force on Management of Difficult Airway. Anesthesiology 2003; 98: 1269-77

 12. AKIŞ ÇİZELGELERİ • Havayolunun değerlendirilmesi • Fizik muayene • Ek testler • Zor havayolu yönetimi için hazırlık • Entübasyon stratejisi • Ekstübasyon stratejisi • Gözlem An Update Report by The ASA Task Force on Management of Difficult Airway. Anesthesiology 2003; 98: 1269-77

 13. HAVAYOLUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. Anamnez

 14. ÖZELLİKLİ OLGULAR OBSTETRİK OLGULAR • Başarısız entübasyon insidansı • Normal popülasyonda 1/2330 • Obstetrik olgularda 1/280 (nx8) • Fatal başarısız entübasyon insidansı (nx13 ) • Faktörler • Nazofaringeal mukoza ve larinkste kapiller dolgunluk • Total vücut sıvısı ve yağ depoları, kilo artışı • Su ve tuz retansiyonu, periglottik yapılarda ödem • Preeklampside laringeal ödem • Dilde büyüme ve ağız tabanı hareketliliğinin azalması • Toraks ön- arka çapında artış • Uygun krikoid bası yapılamaması • Göğüslerde büyüme • DİYABETES MELLİTUS • Zor entübasyon insidansı • Tip I DM nx10 • Eklem hareketlerinde kısıtlılık • Prayer sign • Harmer M. Int. J. Obs. Anesth 1995:6;25-31

 15. PREOPERATİF HAVA YOLU DEĞERLENDİRMESİ • ZOR HAVAYOLU ÖNGÖRÜSÜNDE KULLANILAN ANATOMİK ÖZELLİKLER • Üst kesici dişler uzun • Çene kapatılınca maksiller kesici dişler mandibuler kesicilerin belirgin olarak önünde • Hasta istemli olarak mandibuler kesici dişleri maksiller kesicilerin önüne çıkartamıyor • Kesici dişler arası mesafe 3 cm’den az • Hasta oturur pozisyonda dil dışarıda iken uvula görülmüyor (Mallampati>II) • Damak çok kavisli veya çok dar • Mandibula boşluğu endüre, kitle ile dolu • Tiromental mesafe 3 parmaktan kısa • Boyun kalın ve kısa • Çene ucu göğse değmiyor, boyun ekstansiyonu kısıtlı • TARD Zor havayolu kılavuzu, 2005

 16. MALLAMPATİ SKORLAMASI • Sınıf I: Uvula, yumuşak damak, tonsil yatağı, ön ve arka plikalar rahatlıkla görülebilir. • Sınıf II: Uvula ve yumuşak damak görülebilir. • Sınıf III: Yumuşak damak ve uvula tabanı görülebilir. • Sınıf IV: Uvula dil kökü tarafından tamamen kapatılmış ve farinks duvarı görülemez. Samsoon GLT, Young JRB. Anesthesia 1987; 42:487-90

 17. Cormack & Lehane Laringoskopik Görünüm Evre I: Glottik açıklık tam olarak görülebilir. Evre II: Anterior açıklık görülemez. Evre III: Epiglot görülebilir, ancak glottik açıklık görülemez. Evre IV: Epiglot görülemez.

 18. DİĞER ÖLÇÜMLER • Tiromental mesafe • Laringoskop ile dilin ne kadar yer değiştirebileceği • 4-7 cm • Sternomental mesafe • Baş ve boyun hareketi • Baş ekstansiyonu entübasyonun zorluk veya kolaylığını belirleyen en önemli faktör • 12,5 – 13,5 cm • Ağız açıklığı (> 3 cm)

 19. DİĞER ÖLÇÜMLER • HYOMENTAL MESAFE (>7 CM) • MANDİBULAR UZUNLUK (>9 CM) • TME HAREKETİ (LATERAL POZİSYON) • Mandibular dişlerin maksiller dişlerin üzerine geçmesi • Laringoskopi sırasında mandibulanın öne doğru yer değiştirmesi • Atlantooksipital eklem ve servikal omurga hareketi • Fleksiyonda >30 • Ekstensiyonda >80 • Mandibular boşluk muayenesi • Parmakların bastırılabilmesi • Dilin laringoskopi sırasında mandibulaya itilebilmesi

 20. PROBLEMİN KAYNAĞI • ZOR VENTİLASYON • ZOR ENTÜBASYON • HASTA KOOPERASYONUNDA ZORLUK • ZOR TRAKEOSTOMİ

 21. ZOR VENTİLASYON • YAŞ > 55 • BIYIK VARLIĞI • DİŞLERİN OLMAMASI • HORLAMA HİKAYESİ • VKİ > 26 kg/m2

 22. YÜZ MASKELERİ • ŞEFFAF MASKELER • GAZ KAÇAĞINA İZİN VERMEMELİ • YÜZE TAM OTURMALI • ÜST KISMI BURUN KÖKÜNE • GÖZLERE ZARAR VERMEMELİ • PUPİL ÜST KENARLARINI BİRLEŞTİREN ÇİZGİYİ GEÇMEMELİ • YANLARDA NAZOLABİAL ÇİZGİLERE DENK GELMELİ • ALT KISMI ALT DUDAK İLE ÇENE ARASINDA OTURMALI • MANDİBULAR KEMİĞE DOĞRU KUVVET • YUMUŞAK DOKULARA DOĞRU BASMAMALI

 23. ZOR VENTİLASYON • İKİ KİŞİ TEKNİĞİ • İKİ VEYA ÜÇ EL TEKNİĞİ • ÇENEYE DAHA İYİ POZİSYON VERİR • MASKE DAHA İYİ OTURUR • DAHA İYİ TİDAL VOLÜM

 24. TRAKEAL ENTÜBASYON PROBLEMLERİ • EN SIK ANESTEZİ KAYNAKLI ÖLÜM SEBEBİ • CİDDİ YUMUŞAK DOKU HASARI • HİPOKSEMİYE BAĞLI ÖLÜM • BEYİN HASARI

 25. TRAKEAL ENTÜBASYON KOMPLİKASYONLARI • CERRAHİNİN ERTELENMESİ VEYA İPTALİ • LOKAL TRAVMA • KARDİYOVASKÜLER STİMÜLASYON • PULMONER ASPİRASYON • BAŞARISIZ ENTÜBASYON • HİPOKSİ • BEYİN HASARI • ÖLÜM

 26. CORMACK & LEHANE EVRE 3 – 4 SIKLIĞI • GENEL CERRAHİ % 8,5 – 13 • CABG % 10 • SERVİKAL OMURGA % 20

 27. ZOR HAVAYOLU YÖNETİMİ REHBERLERİ • AMERİKA, FRANSA, KANADA VE İTALYA • AMERİKA REHBERLERİ • HER EVREDE BİRÇOK TEKNİK SEÇİMİ • SINIRLI KALMASI • UYGULAMA GÜÇLÜĞÜ

 28. ASA DIFFICULT AIRWAY ALGORITHM

 29. TARD ZOR HAVAYOLU ALGORİTMİ Başarılı Başarısız Başarısız

 30. ZOR HAVA YOLU DERNEĞİ (DAS) • GEBE OLMAYAN • YETİŞKİN HASTALAR ULUSAL REHBERLER

 31. DAS REHBERLERİ • BİRÇOK ALGORİTM • ETKİLİ HAVA YOLU YÖNETİMİ • PRİMER TEKNİK(PLAN A) • YEDEK PLANLAR(PLAN B,C,D) OKSİJENİZASYONUN DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI DİĞER HER ŞEYDEN DAHA FAZLA ÖNCELİK TAŞIMAKTADIR.

 32. TEMEL ALGORİTM • PLAN A : BAŞLANGIÇ TRAKEAL ENTÜBASYON PLANI • PLAN B: PLAN A BAŞARISIZ OLURSA, SEKONDER TRAKEAL ENTÜBASYON PLANI • PLAN C: İLK İKİ PLAN BAŞARISIZ OLDUĞUNDA OKSİJENİZASYON VE VENTİLASYONUN SÜRDÜRÜLMESİ, CERRAHİNİN ERTELENMESİ VE HASTANIN UYANDIRILMASI • PLAN D: ‘ENTÜBE EDEMEME, VENTİLE EDEMEME’ (CICV) DURUMU İÇİN KURTARICI TEKNİKLER

 33. TEMEL ALGORİTM

 34. TEMEL ALGORİTM • LARİNKSİN EN İYİ GÖRÜNTÜSÜ • CORMACK & LEHANE EVRE 3 • EVRE 3A: EPİGLOT KALDIRILABİLİYOR • EVRE 3B: EPİGLOT POSTERİOR FARİNGEAL DUVARDAN AYRILARAK KALDIRILAMIYOR • BUJİ VE FİBEROPTİK TEKNİKLERİN BAŞARISI ÜZERİNE BELİRGİN OLUMLU ETKİ

 35. SENARYOLAR 1: BEKLENMEDİK ZOR TRAKEAL ENTÜBASYON YETİŞKİN HASTA RUTİN ANESTEZİ İNDÜKSİYONU SIRASINDA 2: BEKLENMEDİK ZOR TRAKEAL ENTÜBASYON GEBE OLMAYAN HASTA SÜKSİNİL KOLİNLE HIZLI ARALIKLI ANESTEZİ İNDÜKSİYONU SIRASINDA 3: PARALİZE EDİLMİŞ, ANESTEZİ ALTINDAKİ HASTADA BAŞARISIZ ENTÜBASYON ARTAN HİPOKSEMİ ZOR ENTÜBASYON ‘ENTÜBE EDEMEME, VENTİLE EDEMEME DURUMU’

 36. SENARYO 1: BEKLENMEDİK ZOR TRAKEAL ENTÜBASYON: YETİŞKİN BİR HASTADA RUTİN ANESTEZİ İNDÜKSİYONU

 37. SENARYO 1: BEKLENMEDİK ZOR TRAKEAL ENTÜBASYON: YETİŞKİN BİR HASTADA RUTİN ANESTEZİ İNDÜKSİYONU • PLAN A: BAŞLANGIÇ TRAKEAL ENTÜBASYON PLANI • YETERLİ KAS GEVŞEMESİ • UYGUN POZİSYON • BAŞIN EKSTANSİYONU • BOYNUN FLEKSİYONU • SNIFFING POZİSYONU • SAĞ EL KULLANARAK • OELM: OPTİMUM EKSTERNAL LARİNGEAL MANÜPLASYON • BURP: TİROİDE ARKAYA, YUKARIYA VE SAĞA DOĞRU BASINÇ

 38. SENARYO 1 - PLAN A: BAŞLANGIÇ TRAKEAL ENTÜBASYON PLANI • GÖRÜNTÜ HALEN EVRE 3 VEYA 4 • ALTERNATİF TEKNİKLER • İNTRODUCER ( ELASTİK BUJİ) • FARKLI BİR LARİNGOSKOP • MCCOY VE DÜZ LARİNGOSKOPLAR • ENTÜBASYON DENEMELERİ ARASINDA • MASKE VENTİLASYONUYLA OKSİJENİZASYON • DEVAM ETTİRİLİR.

 39. SENARYO 1 - PLAN A: BAŞLANGIÇ TRAKEAL ENTÜBASYON PLANI ESCHMANN TRAKEAL TÜP İNTRODUCER • ELASTİK BUJİ • ÇOK KULLANIMLIK • UZUN BOY (60 CM) • AÇILI UÇ • FLEKSİBL VE YUMUŞAK • UCUZ • HER YERDE BULUNABİLİR. • YÜKSEK BAŞARI ORANI • LARİNGEAL GİRİŞ GÖRÜNEBİLİR DEĞİLSE TRAKEAYA KÖR OLARAK SOKULUR. • BUJİYLE BERABER MACİNTOSH LARİNGOSKOPU

 40. ESCHMANN TRAKEAL TÜP İNTRODUCER • KÖR BİÇİMDE LARİNKSE SOKULUR. • BUJİ TRAKEADA MI ÖZEFAGUSDA MI ? • TRAKEAYA GİRMİŞSE TIKIRTI (KLİK) HİSSİ • TÜPÜ BUJİ ÜZERİNDEN KAYDIRARAK ENTÜBASYON • LARİNGOSKOP AĞIZ İÇİNDE TUTULDUĞUNDA • TÜP SAATİN TERSİ İSTİKAMETİNDE 90 DERECE DÖNDÜRÜLDÜĞÜNDE • KAYDIRMA İŞLEMİ KOLAYLAŞIR. • KLİK HİSSİ ALINAMADIĞINDA BUJİ NAZİKÇE MAKSİMUM 45 CM’YE KADAR İLERLETİLİR. • BAŞARI ORANI % 94,3 - % 99,5 EPİGLOT ELEVE EDİLEMEDİĞİ ( EVRE 3B ) VEYA GÖRMEK MÜMKÜN OLMADIĞI (EVRE 4) DURUMLARDA DEĞERİ SINIRLIDIR.

 41. SENARYO 1 - PLAN A: BAŞLANGIÇ TRAKEAL ENTÜBASYON PLANI • DEĞERİ KANITLANMIŞ VE LARİNGOSKOPİYE ALTERNATİF TEKNİKLER • FLEKSİBLFİBEROPTİK LARİNGOSKOP • BULLARD – TİP LARİNGOSKOP • IŞIKLANDIRILMIŞ (OPTİK) STİLE

 42. SENARYO 1 - PLAN A: BAŞLANGIÇ TRAKEAL ENTÜBASYON PLANI MULTİPL VE UZAMIŞ GİRİŞİMLER • MORBİDİTE VE MORTALİTE • LARİNGEAL ÖDEM • TRAVMA • VENTİLE EDEMEME • LARİNGOSKOPİ GİRİŞİM SAYISI • SÜRELERİNİN KISITLANMASI • AYNI LARİNGOSKOPUN 2 DEFADAN DAHA FAZLA KULLANILMAMASI • MAKSİMUM LARİNGOSKOPİ SAYISININ İSE • 4 ‘DEN DAHA FAZLA OLMAMASI GEREKMEKTEDİR.

 43. SENARYO 1 - PLAN B: SEKONDER TRAKEAL ENTÜBASYON PLANI • DİREKT LARİNGOSKOPİ BAŞARISIZ ! • FARKLI BİR YAKLAŞIM • SÜREKLİ VENTİLASYON VE OKSİJENASYON LMA • ZOR HAVA YOLU OLANLARDA AVANTAJLI • TRAKEAL ENTÜBASYON İÇİN TASARLANMAMIŞ • BELİRGİN SINIRLAMALAR • ILMA - FASTRACH • VENTİLASYONU DEVAM ETTİRİRKEN • TRAKEAL ENTÜBASYONU KOLAYLAŞTIRIR • ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ

 44. SENARYO 1 - PLAN B: SEKONDER TRAKEAL ENTÜBASYON PLANI • SEKONDER TRAKEAL ENTÜBASYON İÇİN ILMA • HAVA YOLU ZORLUĞU OLMAYANLARDA • VENTİLASYON + KÖR ENTÜBASYON • ILMA’NIN ETKİNLİĞİ • 1100 HASTADA BAŞARI ORANI % 95,7 • BEKLENMEDİK ZOR ENTÜBASYONUN YÖNETİMİNDE KULLANIŞLI BİR CİHAZ OLARAK DENENMİŞTİR. KÖR ENTÜBASYON BAŞARISI • İLK DENEMEDE 23 HASTANIN 20’NDE (% 75), • %10’NDA 2. VEYA 3. DENEMEDE • %5’NDE 4. DENEMEDE BAŞARILI • TÜM BAŞARI ORANI %100

 45. SENARYO 1 - PLAN B: SEKONDER TRAKEAL ENTÜBASYON PLANI • FLEKSİBL FİBEROPTİK LARİNGOSKOP • ILMA İÇİNDEN GÖREREK ENTÜBASYON • İLK DENEME BAŞARISI • TÜM BAŞARI ORANI • KÖR TEKNİKLERDEN DAHA FAZLADIR. • KÖR ENTÜBASYONUN BAŞARISIZ OLDUĞU TÜM DURUMLARDA BAŞARILIEĞİTİM İÇİN 20 UYGULAMA CHANDY MANEVRASI • DOĞRU POZİSYON ALMAYI • KÖR ENTÜBASYONU KOLAYLAŞTIRDIĞI • ENTÜBASYON DENEMELERİ AZALTTIĞI

 46. SENARYO 1 - PLAN B: SEKONDER TRAKEAL ENTÜBASYON PLANI • SEKONDER TRAKEAL ENTÜBASYON İÇİN LMA • ILMA’NIN OLMADIĞI DURUMLARDA • KLASİK LMA İÇİNDEN FİBEROPTİK ENTÜBASYON BAŞARISI % 90–100 ARASINDADIR. • LMA KONNEKTÖRÜ DARDIR. • 3 VE YA 4 NOLU LMA İÇİNDEN 6 MM ID ETT • 5 NOLU LMA İÇİNDEN İSE 7 MM ID ETT • LMA TÜPÜ UZUNDUR. • KISALTILMAMIŞ ETT (26-27 CM) KAFI VOKAL KORDLARIN ARASINDA KALABİLİR. • UZUN FLEKSİBL METAL BİR TÜP VEYA BİR MİKROLARİNGEAL TÜP

 47. SENARYO 1 - PLAN B: SEKONDER TRAKEAL ENTÜBASYON PLANI • SEKONDER TRAKEAL ENTÜBASYON İÇİN LMA • MASKE GİRİŞİ BARI TRAKEAL TÜPÜN GEÇİŞİNİ TIKAYABİLİR. • BAŞ VE BOYUN HAREKETİ • PARMAK SOKULMASINI GEREKTİREN MANEVRALAR • ÇIKARILMASI SIRASINDA ZORLUKLAR • İKİNCİL TRAKEAL ENTÜBASYON TEKNİĞİNDE İKİ DEFA UYGULANAN GİRİŞİM BAŞARISIZ OLMUŞSA, CERRAHİ ERTELENMELİ VE HASTA UYANDIRILMALI, ÖRNEĞİN C PLANINA GEÇİLMELİDİR.

 48. SENARYO 1 - PLAN C: OKSİJENASYON VE VENTİLASYONUN DEVAMI, CERRAHİNİN ERTELENMESİ VE UYANDIRMA • HAVA YOLU TRAVMASINI ÖNLEMEK • UYGUN HAVA YOLU CİHAZI İLE VENTİLASYON VE OKSİJENASYON • ELEKTİF CERRAHİDEN VAZGEÇİLMELİ • KAS GEVŞEMESİ SONA ERDİĞİNDE • SPONTAN SOLUNUM YETERLİ VE HASTA UYANIK • HAVA YOLU CİHAZI ÇIKARILMALIDIR. • REJYONEL ANESTEZİ • EN ÖNEMLİ PLAN, HASTA UYANIKKEN HAVA YOLUNU EMNİYETE ALMAKTIR.

 49. SENARYO 1 - PLAN C: OKSİJENASYON VE VENTİLASYONUN DEVAMI, CERRAHİNİN ERTELENMESİ VE UYANDIRMA • MEVCUT HAVA YOLU CİHAZI İLE • YETERLİ OKSİJENASYON VE VENTİLASYON SAĞLANAMAZSA • VENTİLASYON ORAL VEYA NAZAL AIRWAY OLSUN VEYA OLMASIN • YÜZ MASKESİ İLE SÜRDÜRÜLMELİDİR. • VENTİLASYON MÜMKÜN DEĞİL VE CİDDİ HİPOKSEMİ GELİŞİYORSA, • GECİKMEDEN PLAN D’YE ENTÜBE EDEMEME, VENTİLE EDEMEME DURUMU İÇİN KURTARICI TEKNİKLER

 50. SENARYO 1: BEKLENMEDİK ZOR TRAKEAL ENTÜBASYON: YETİŞKİN BİR HASTADA RUTİN ANESTEZİ İNDÜKSİYONU