Download
vysok kola zdravotn ctva a soci lnej pr ce sv al bety bratislava cesta tolerancie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava Cesta tolerancie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava Cesta tolerancie

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava Cesta tolerancie

191 Views Download Presentation
Download Presentation

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava Cesta tolerancie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety BratislavaCesta tolerancie 10.-12. október 2012

 2. Pietne miesto, kde možno položiť kvety obetiam Oswienčimu

 3. Pri vstupe do koncentračného tábora sa nám naskytá takýto smutný pohľad. Únik z týchto miest sa zdal takmer nemožný...

 4. Komunitné centrum v obci Hrabušice s koordinátorkou aktivačných pracovníkov. Pred nástupom do práce...

 5. II . Materská škola Hrabušice-Lienka 98% detí z tejto škôlky je rómskeho pôvodu. Venujú sa im dve pani učiteľky v ranných aj poobedných zmenách.

 6. Jediný zdroj pitnej vody v rómskej časti Hrabušíc. Obyvatelia boli veľmi prívetiví aj keď žijú vo veľmi skromných podmienkach.

 7. Spoločná fotka nepotrebuje komentár...

 8. Rómska osada Rudňany- obyvatelia sa schádzajú na poobednú omšu, ktorej svedkom sme boli aj my. Treba zažiť...

 9. Pri spoločných modlitbách k Bohu nesmie nikto z osady chýbať. Viera v Boha je tu základom žitia.

 10. V pásme ohrozenom zosuvom pôdy žije 28 rodín, ktoré čakajú na presťahovanie z nedostačujúcich podmienok.

 11. Počas exkurzie sme získali veľa nových informácií, skúseností a zážitkov. Bolo nám to  umožnené najmä vďaka láskavej podpore pána rektora, za čo sme mu veľmi vďační. Ďakujeme však aj obyvateľom Hrabušíc a Rudnian za to, že nám umožnili nahliadnuť do ich sveta a za sprevádzanie pracovníčkam v Osvienčime, MŠ v Hrabušiciach a Inštitúte Krista Veľkňaza v Žakovciach. Účastníci Cesty tolerancie 2012.