matematik a po ta e mode rn technol gia
Download
Skip this Video
Download Presentation
Matematik a + počítač e = mode rn á technológia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Matematik a + počítač e = mode rn á technológia - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Matematik a + počítač e = mode rn á technológia. Prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebná fakulta STU v Bratislave. Rekonštrukcia farebného obrazu. 3D vizualizácia srdcovej komory. Segmentácia srdcovej komory.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Matematik a + počítač e = mode rn á technológia' - mimir


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
matematik a po ta e mode rn technol gia

Matematika + počítače = moderná technológia

Prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.

Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie

Stavebná fakulta STU v Bratislave

matematick o po ta ov modelovanie mpm

Matematicko-počítačové modelovanie (MPM)

Mathematical and Computational Modelling

Akreditované študijné programy bakalárskeho a inžinierskeho štúdia v odbore

Aplikovaná matematika

Štúdium na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave zabezpečované Stavebnou fakultou v spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informatiky a ďalšími fakultami STU

matematick o po ta ov modelovanie mpm1

Matematicko-počítačové modelovanie (MPM)

Mathematical and Computational Modelling

Matematika – Informatika – Aplikácie

(interdisciplinárnosť)

www.math.sk/mpm

hlavn l nie tudijn ho programu mpm matematick po ta ov aplika n
Hlavné línie študijného programu MPMmatematická-počítačová-aplikačná
 • matematická línia
  • matematický základ (matematická analýza, lineárna algebra, matematická logika, geometria, teória pravdepodobnosti, diferenciálne rovnice, ...)
  • základné oblasti aplikovanej matematiky
   • numerické metódy (algebry, riešenia obyčajných diferenciálnych rovníc, metóda konečných prvkov, metóda konečných objemov a metóda okrajových prvkov na riešenie parciálnych diferenciálnych rovníc)
   • štatistické metódy (matematická štatistika, analýza časových radov, optimalizáciou experimentu)
   • optimalizačné metódy (lineárne, celočíselné a konvexné programovanie, dynamická a stochastická optimalizácia, inverzné úlohy a optimálne riadenie)
   • metódy diskrétnej matematiky (teória grafov, teória kódovania)
hlavn l nie tudijn ch programov matematick po ta ov aplika n
Hlavné línie študijných programovmatematická-počítačová-aplikačná
 • počítačová línia
  • programovacie jazyky C a C++
  • operačné systémy, počítačové siete
  • počítačová grafika a vizualizácia
  • princípy softverového inžinierstva
  • paralelné algoritmy
  • softvéry používané pri matematicko-počítačovom modelovaní –Mathematica, MatLab, AutoCAD, ANSYS, ParaView
hlavn l nie tudijn ch programov matematick po ta ov aplika n1
Hlavné línie študijných programovmatematická-počítačová-aplikačná
 • aplikačná línia
  • matematické základy aplikovaných vied - mechanika kontinua, prúdenie kvapalín a plynov, elektromag-netizmus, počítačová grafika, finančná matematika (PDR)
  • aplikačné predmety - numerické metódy v prúdení, vedení tepla, difúzii, spracovaní obrazu, elektro-magnetizme, geodézii, biomechanike, statike a dynamike konštrukcií, štatistická analýza dát s aplikáciami v technike a ekonómii
matematick o po ta ov modelovanie mpm2
prístup k najnovším vedeckým výsledkom, práca na aktuálnych problémoch
 • intenzívna spolupráca so zahraničím
 • Erasmus pobyty študentov
 • práca na reálnych úlohách
 • úspešná účasť študentov na Študentskej vedeckej konferencii a na vedeckých konferenciách
 • uplatnenie študentov po ukončení štúdia (najmä v oblasti IT, pri tvorbe, analýzea využití softvéru a počítačových simulácií a v aplikovanom výskume)
 • znalosti nielen z informatiky ale najmä z aplikovanej matematiky

Matematicko-počítačové modelovanie (MPM)

ad