Matematik på Tietgen Handelsgymnasium - PowerPoint PPT Presentation

cleta
matematik p tietgen handelsgymnasium n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Matematik på Tietgen Handelsgymnasium PowerPoint Presentation
Download Presentation
Matematik på Tietgen Handelsgymnasium

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Matematik på Tietgen Handelsgymnasium
125 Views
Download Presentation

Matematik på Tietgen Handelsgymnasium

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Matematikpå Tietgen Handelsgymnasium

 2. Hvordan har man matematik på Handelsgymnasiet? • Mat C – 1 år: har alle elever som minimum • Muligheder for Mat B/A – 2/3 år: • Indgår som studieretningsfag i 2 af vores team • Team Økonomi: • Studieretningsklasser med mat B +VØ A og IØ A • Studieretningsklasser med mat A + VØ A og Fin • Team Marketing: • Studieretningsklasser med mat B + VØ A og AFS A • Mat B/A som valgfag Livet på et Handelsgymnasium

 3. Hvad vil det sige at have matematik på gymnasiet? • Facit er ikke det væsentlige • Men det væsentlige er • Metode og tankegang • Anvendelse af notation og sprog • Fortolkning af resultater Livet på et Handelsgymnasium

 4. Livet på et Handelsgymnasium Skriftlig matematik: • Skal kunne forklare metode og tankegang skriftligt • Udregninger og graf må laves i CAS-værktøj Mundtlig matematik: • Skal kunne forklare metode og tankegang mundtligt • Skal kunne løse simple beregninger og ligninger • Skal kunne gennemgå og forklare beviser (B og A niveau)

 5. Hvilke emner indgår i undervisningen? • Mat C: • Funktioner • Lineære og 2.gradsfunktioner samt eksponentielle og potensfunktioner • Beskrivende statistik • Rente- og annuitetsregning • Matematisk modellering Livet på et Handelsgymnasium

 6. Livet på et Handelsgymnasium Mat B: • LineærProgrammering • Polynomier af højere grad end 2 • Differentialregning • Konfidensintervaller og chi-i-anden test Mat A: • Integralregning • Differentialligninger • Vektorregning • Keglesnit • Kvadratisk programmering

 7. Hvordan ser et typisk matematikforløb ud? • Matematik i 1.g – 1. semester består af: • Fagfaglige timer • Studieområdetimer • samfundsøkonomisk område • erhvervsøkonomisk område Livet på et Handelsgymnasium

 8. Samfundsøkonomisk område • Indekstal • Beskrivende statistik • Afsluttes med en temauge med samf og IØ • Velfærdsstaten under pres • Skal bl.a.undersøge hvor meget befolkningen i den erhvervsaktive alder 20-64 år ændrer sig i forskellige lande og betydningen for velfærdstatens udvikling Livet på et Handelsgymnasium

 9. Erhvervsøkonomisk område • Lineære og 2.gradsfunktioner • Modellering • Afsluttes med en temauge med VØ og AFS • Case: Thise Mejeri • Skal løse problemstillinger indenfor det erhvervsøkonomiske område Livet på et Handelsgymnasium

 10. Emneopgaver • Hvert hovedemne afsluttes med, at eleverne skriver en emneopgave, som sammenfatter de centrale dele af emnet og dokumenterer de faglige mål • Emneopgaverne inddrages til den mundtlige eksamen Livet på et Handelsgymnasium

 11. Hvad forventes som minimum af elever, når de møder op her 1. skoledag? • Forståelse for og fornuftige færdigheder i • Regnehieraki • Brøkregning • Procentregning • Reducering - regning med bogstaver • Løsning af simple ligninger samt princippet bag • Anvendelse af formler • Koordinatsystemets opbygning og indtegning af simple funktioner Livet på et Handelsgymnasium