Knji nica i knji na gra a
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


 • 196 Views
 • Uploaded on

KNJIŽNICA I KNJIŽNA GRAĐA. Dejana Kurtović, školska knjižničarka. SADRŽAJ PREDAVANJA. Što je knjižnica i knjižnična građa? Vrste knjižnica Vrste knjižne građe Vrste tiskovina ili tiskane knjižnične građe Referentna ili priručna zbirka: enciklopedije, leksikoni, rječnici

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - mimir


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Knji nica i knji na gra a

KNJIŽNICA I KNJIŽNA GRAĐA

Dejana Kurtović,

školska knjižničarka


Sadr aj predavanja
SADRŽAJ PREDAVANJA

 • Što je knjižnica i knjižnična građa?

 • Vrste knjižnica

 • Vrste knjižne građe

 • Vrste tiskovina ili tiskane knjižnične građe

 • Referentna ili priručna zbirka: enciklopedije, leksikoni, rječnici

 • Kako se služiti referentnom zbirkom?!

 • Učenje novih riječi i pojmova


Knji nica i knji ni na gra a

Knjižnica je ustanova koja čuva i daje korisnicima na korištenje knjižničnu građu

Knjižnična građa je sva građa koja se nalazi u knjižnici sa svrhom da se posuđuje ili koristi za potrebe čitanja, učenja, istraživanja, …

Dijeli se na knjižnu i neknjižnu građu

KNJIŽNICA I KNJIŽNIČNA GRAĐA


Vrste knji nica
VRSTE KNJIŽNICA

 • Nacionalne – velike knjižnice nacionalnog značenja

 • Narodne ili gradske – knjižnice jedne županije ili grada

 • Školske – knjižnice u sastavu škola

 • Sveučilišne – knjižnice u sastavu sveučilišta ili fakulteta

 • Specijalne i znanstveneknjižnice


Skupine knji ne gra e
SKUPINE KNJIŽNE GRAĐE

 • Tiskovine ili tiskana građa: knjige, časopisi,…

 • Audio-vizualna građa: videokasete, CD-i, DVD-i,…

 • Elektronička građa

 • Didaktičke/poučne igre


Va an knji ni ni fond kolske knji nice jest tiskana gra a
VAŽAN KNJIŽNIČNI FOND ŠKOLSKE KNJIŽNICE JEST TISKANA GRAĐA!

 • Obvezna lektira

 • Ostale knjige (koje nisu lektira)

 • Knjige na stranim jezicima

 • Referentna zbirka (rječnici, enciklopedije, leksikoni, pravopisi,…)

 • Znanstveno-popularna i stručna literatura za svako nastavno područje

 • Pedagoška, metodička, psihološka literatura za nastavnike

 • Stručni i znanstveni časopisi te časopisi za djecu i mladež


Referentna ili priru na zbirka u knji nici
REFERENTNA ILI PRIRUČNA ZBIRKA U KNJIŽNICI GRAĐA!

 • Priručna zbirka je literatura koja nam pomaže da na najbrži i najlakši način dođemo do potrebnih informacija, značenja riječi ili uputa za daljnje traženje podataka za zadaću, referat, i sl.

 • Smješta se u posebni dio knjižnice prema UDK klasifikaciji (0-9) i ne posuđuje se!

 • Prepoznatljiva je po riječima poredanim obično abecednim redom, koje se objašnjavaju ili same predstavljaju neko značenje, tj. na nešto nas upućuju ili nešto označavaju ili objašnjavaju


Referentna zbirka obuhva a
REFERENTNA ZBIRKA OBUHVAĆA: GRAĐA!

 • U užem smislu:

 • Rječnike

 • Leksikone

 • Enciklopedije

 • Pravopise,

 • A u širem i:

 • Atlase

 • Gramatike i

 • Razne priručnikeOstala referentna literatura
OSTALA REFERENTNA LITERATURA GRAĐA!

 • Pravopisi su jezični priručnici koji donose pravila pisanja nekog jezika.

 • Obično su popraćeni pravopisnim rječnikom s pravilno napisanim riječima u čijem pisanju može doći do pravopisne pogreške


Kako se slu iti referentnom zbirkom
KAKO SE SLUŽITI REFERENTNOM ZBIRKOM?! GRAĐA!

 • Preduvjeti za uspješno korištenje:

 • Razlikovanje referentne literature po vrstama (rječnik, leksikon,…)

 • Dobro poznavanje poretka slova u abecedi

 • Poznavanje određenih autora i njihovih knjiga za koje znamo da u njima možemo pronaći potrebne odgovore


Rje nici hrvatskog jezika
RJEČNICI HRVATSKOG JEZIKA GRAĐA!

 • Jure Šonje (ur.): Rječnik hrvatskoga jezika, Zagreb, Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Školska knjiga, 2000.

 • Vladimir Anić: Veliki rječnik hrvatskoga jezika, Zagreb, Novi Liber, 2004.


Leksikoni
LEKSIKONI GRAĐA!

 • Leksikon hrvatske književnosti, Zagreb, Naprijed, 1998.

 • Leksikon hrvatskih pisaca, Zagreb, Školska knjiga, 2000.

 • Leksikon stranih pisaca, Zagreb, Školska knjiga, 2001.


Knji na i e referentna gra a

KNJIŽNA REFERENTNA ZBIRKA su svi tiskani rječnici, leksikoni i sl.

Pisani su na papiru ili objavljeni na CD-u.

E-REFERENTNA GRAĐA su svi rječnici, leksikoni i enciklopedije na pojedinim web stranicama poput Wikipedie, Brittanice, itd.

Tu nam puno pomažu pretraživači poput Google-a i Yahoo-a

KNJIŽNA I E-REFERENTNA GRAĐA


Zadatak
ZADATAK leksikoni i sl.

 • Svaka grupa je dobila par pojmova i riječi te prvo mora otkriti u kojoj će vrsti referentne literature pronaći ono što joj treba, a nakon toga, prema abecedi pronaći značenje dobivenog pojma i napisati ga u prazno polje.

 • Nakon toga će svatko ispuniti evaluacijski ispit znanja sa sata


Itamo pjesmu elim znati i otkrivamo rije i

Želim znati gdje se laste gnijezde, leksikoni i sl.

Želim znati gdje spavaju zvijezde,

Gdje se sunce na počinak sprema

Zašto medo zimi uvijek drijema.

Kako saznati ove brojne tajne

I otkriti što me muči često.

Ideje su potom sinule mi sjajne,

Knjižnica je za to dobro mjesto.

Tu je mnoštvo raznih komedija,

Leksikona, rječnika, enciklopedija,

Zbirki, knjiga, slova i natpisa

A i drugih meni nepoznatih spisa.

Znadem samo žuto i crveno

To je ono što me muči sada,

Uskoro ću prijeći na zeleno

I upoznat’ referentnu tada.

Marija Bilić

ČITAMO PJESMU ŽELIM ZNATI I OTKRIVAMO RIJEČI