Lufteg rder til okser i kologisk kj ttproduksjon
Download
1 / 1

- PowerPoint PPT Presentation


  • 89 Views
  • Uploaded on

Luftegårder til okser i økologisk kjøttproduksjon. Lise Aanensen. Krav om lufting av okser i økologisk kjøttproduksjon er en utfordring

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - milos


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Lufteg rder til okser i kologisk kj ttproduksjon
Luftegårder til okser i økologisk kjøttproduksjon

Lise Aanensen

Krav om lufting av okser i økologisk kjøttproduksjon er en utfordring

Innen økologisk landbruk er man generelt opptatt av å ha god dyrevelferd og å gi dyrene mulighet til naturlig adferd. Hensikten med luftegård er at dyrene får tilfredstilt behov som fjøset ikke oppfyller. Okser som ikke slippes på beite skal derfor ha tilgang til luftegård. En god løsning for luftegård må ta hensyn til dyrenes behov, i tillegg til klima, økonomi, bygningsteknikk, HMS og forurensning.

Besetning 1

Spennende samarbeidsprosjekt Som følge av kravet om lufting av okser i økologiske produksjon har næringen etterspurt anbefalinger for gode og praktiske løsninger, samt at det utarbeides retningslinjer for utforming og bruk av luftegård. Bioforsk Nord Tjøtta har fått finansiering av Statens landbruksforvaltning for å sammenfatte kunnskap og erfaringer på dette området. Prosjektet er et delprosjekt av ”ØKO-løft” for Trøndelag og Helgeland og gjennomføres i nært samarbeid med Norsk landbruksrådgivning Helgeland, samt Høgskolen i Nord-Trøndelag og Sveriges Landbruksuniversitet.

Prosjektet er tredelt:

Prosjektperioden er fra januar 2009 til desember 2010.

Delprosjekt 1 startet opp med innsamling av relevant litteratur og forskningsresultater, samt en studietur til Sveits og Østerrike for å se på bruk og utforming av luftegårder der.

Delprosjekt 2 består av å undersøke helse og miljø i to økologiske fokusbesetninger. Begge brukene har løsdriftssystem for oksene og praktiserer bruk av luftegård. Oksene er delt i to grupper à 3-5 dyr - en gruppe har tilgang til luftegård og en gruppe står kun innendørs. Kartlegging av oksenes atferd og velferd skjer på individbasis og utføres av to bachelorstudenterfra HiNT. Studentene gjør atferds - og velferdsvurderinger tre ganger i hver besetning - høst, vinter og vår. Oksenes atferd og bruk av arealet både utendørs og innendørs observeres og aktiviteten registreres vha en aktivitetslogger (IceTag 3D™) på foten. Klima registreres vha en klimastasjon som er montert ved siden av luftegården. I tillegg registreres skader på kropp og bein, renhet og generell helse samt klauvhelse og halthet. For luftegården registreres underlagets funksjonsnivå – tråsikkerhet, friksjon, fuktighet og renhold, samt gjødselhåndtering og avrenning.

Delprosjekt 3 består av utarbeidelse av en veileder for luftegårdssystemer til okser i økologisk drift. Veilederen utarbeides i nært samarbeid med ”ØKO-løft” prosjektet og med sammenstilling av nødvendig data fra begge studier.

Besetning 2

Luftegård besetning 1

Luftegård besetning 2

Aktivitetslogger IceTag 3D™

Klimastasjon