slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Az EU támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások sajátosságai, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szerepe a közbeszer PowerPoint Presentation
Download Presentation
Az EU támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások sajátosságai, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szerepe a közbeszer

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Az EU támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások sajátosságai, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szerepe a közbeszer - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Az EU támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások sajátosságai, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szerepe a közbeszerzési döntési mechanizmusban Dr. Heil Péter elnökhelyettes Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. Eljárások általános jellemzői.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Az EU támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások sajátosságai, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szerepe a közbeszer' - milo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Az EU támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások sajátosságai, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szerepe a közbeszerzési döntési mechanizmusban

Dr. Heil Péter

elnökhelyettes

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

elj r sok ltal nos jellemz i
Eljárások általános jellemzői
 • Nagy költségvetésű, nagy értékű beszerzések (elsősorban Kohéziós Alap, illetve más infrastrukturális beruházások) közösségi értékhatárok felett
 • Kisebb költségvetésű, vagy több résztevékenységből álló projektek beszerzései közösségi értékhatárok alatt
i k zbeszerz si tapasztalatok a koh zi s alap projektekben
I. Közbeszerzési tapasztalatok a Kohéziós Alap projektekben
 • költségtúllépés,
 • ajánlati dokumentációk minőségi problémái,
 • bíráló bizottság összetétele,
 • hiánypótlás a közbeszerzési eljárásban,
 • ajánlatok hiányosságai
1 k lts gt ll p s
1. Költségtúllépés
 • a közbeszerzési eljárás eredményhirdetése és a szerződéskötés nem halogatható, azok fix napokhoz kötöttek.
 • Ha a beérkezett ajánlatok értéke magasabb, mint a rendelkezésre álló keret, de várható hazai forrásból a kiegészítés, az eredményhirdetés megtartható. Szerződéskötésig azonban mindenképpen rendezni kell a felülvizsgálatot.
 • Ha nincs elegendő forrás mégsem: előre nem látható, és elháríthatatlan okra hivatkozva elállhat az ajánlatkérő a szerződéskötéstől. Kbt.99.§ (3)
2 aj nlati dokument ci min s gi probl m i
2. Ajánlati dokumentáció minőségi problémái
 • pénzügyi-gazdasági alkalmasság (az üzemi eredmény nem mindig releváns)
 • gyakran túlzott mértékű a tapasztalattal kapcsolatos elvárás
 • építési beruházás referenciákból nem derül ki az alkalmasság
 • javasolt lenne az elkészült építési tenderekhez mérnök ár megadása
3 b r l bizotts g
3. Bíráló bizottság
 • Előfordulhat, hogy a KSZ és IH együttesen kisebbségben marad
 • Felelősségvállalás problémája gyakran felmerül
 • Túlzott félelem egy-egy ajánlattevő kizárásától
4 hi nyp tl s
4. Hiánypótlás
 • a Kbt. a módosítást (2006.01.15) követően már lehetővé teszi, hogy az ajánlatkérők meghatározzák, milyen körben biztosítanak hiánypótlást – ezáltal szűkíthetik a hiánypótlással érintett dokumentumok körét
 • Tapasztalat: nem élnek ezzel a lehetősséggel és teljes körben biztosítják a hiánypótlást.
5 aj nlatok min s ge
5. Ajánlatok minősége

Általánosságban:

 • nem megfelelő színvonalúak
 • sok az ellentmondás
 • gyakoriak a hiányosságok
ii az nf szerepe a k zbeszerz si d nt si mechanizmusban
II. Az NFÜ szerepe a közbeszerzési döntési mechanizmusban
 • 14/2004 (VIII. 13.) TNM-FMM-FVM-GKM-PM együttes rendelet
 • Támogató részvétele eltérő a SA és a KA esetében
 • SA: EKKE részvétele nem kötelező, zömében utólagos ellenőrzés
 • KA: EKKE részt vesz, előzetes minőségbiztosítás, jelenlét a bírálat során
k zbeszerz si elj r s a ka projektek lebonyol t sa sor n
Közbeszerzési eljárás a KA projektek lebonyolítása során

Az eljárásban részt vevők:

 • KA kedvezményezett, lebonyolító testület (ajánlatkérő)
 • NFÜ (EKKE – Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység)
 • Közreműködő szervezet (GKM, KvVM)
min s gbiztos t s az elj r s el k sz t se
Minőségbiztosítás – az eljárás előkészítése

Ajánlati felhívás

Ajánlati dokumentáció

Részvételi felhívás

EÖT

Éves statisztikai összegzés

Kedvezményezett, lebonyolító testület előzetesen megküldi jóváhagyásra a közreműködő szervezetnek

slide12
Közreműködő szervezet gondoskodik:
 • Minőség-ellenőrzés
 • Független szakértő (szakértői pool)
 • Jelentést az EKKE is megkapja
b r l bizotts g
Bíráló bizottság
 • Közreműködő szervezet hagyja jóvá
 • Elnökét és titkárát a közreműködő szervezet jelöli (nem szavazó tagok)
 • Szavazó tagok: közreműködő szervezet, kedvezményezett vagy lebonyolító testület által delegált személyek (páratlan)
 • KA IH szavazó tagot delegálhat
ekke feladata
EKKE feladata
 • Megfigyelőként vesz részt
 • Független közbeszerzési szakértői jelentést készít
 • Szabálytalanság észlelése esetén jelzi a BB elnökének
 • Közreműködő szervezet kifejti álláspontját a jelentéssel kapcsolatban
k zrem k d szervezet tov bbi feladatai
Közreműködő szervezet további feladatai
 • Pályázati dokumentáció felülvizsgálata költségtúllépés esetén
 • Vállalkozási szerződés előzetes ellenjegyzése
egy ttes rendelet m dos t sa
Együttes rendelet módosítása
 • Várhatóan novemberben hatályba lép
 • SA esetében
  • az ellenőrzés szigorítása (szabálytalanságok nagy száma)
  • 1 mrd Ft feletti költségvetésű projektek közösségi értékhatárokat meghaladó beszerzéseinél „KA típusú” eljárás az IH döntése alapján
slide17
KA esetében:
 • A ksz a felhívás és a dokumentáció jóváhagyását megelőzően egyeztetés tart az EKKE, a kedvezményezett (lebonyolító testület) és a ksz részvételével
 • Az egyeztetést követően az EKKE minőségbiztosítási összefoglaló jelentést készít
 • A kedvezményezett (lebonyolító testület) 12 hónapnál nem régebbi pénzügyi tervet megküldi a ksz-nek:
 • cél a költségtúllépés elkerülése
 • Közreműködő szervezet csak akkor fejti ki álláspontját az EKKE jelentésével kapcsolatban, ha azzal nem ért egyet
 • Ha a döntéshozó nem ért egyet a BB javaslatával, ennek indoklását megküldi az EKKE és a ksz részére
 • Vállalkozási szerződés módosítását megelőzően ki kell kérni az EKKE véleményét
 • Közbeszerzési szabályzat megküldése a ksz részére
tervezett v ltoz sok a 2007 2013 id szakban
Tervezett változások a 2007-2013. időszakban
 • Nincs külön eljárás SA és KA esetében
 • erősebb kontroll és részvétel az 1 mrd Ft-t meghaladó támogatású projektek esetében (jelenlegi „KA típusú” eljáráshoz hasonlóan)
 • Előrehaladási jelentésekben teljes körű információszolgáltatás a közbeszerzési eljárásról, dokumentumok megküldése
 • Kbt. megsértésének észlelése esetén a ksz felhívja a kedvezményezett figyelmét, aki köteles írásban választ adni
 • Közösségi értékhatárokat meghaladó értékű közbeszerzések megkezdése előtt értesíteni kell az eljárásról a közreműködő szervezetet
slide19
Köszönöm a figyelmet!

Dr. Heil Péter

közösségi támogatások koordinálásért felelős elnökhelyettes

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

heil.peter@meh.hu

Tel: 239-4772

Fax: 329-2092