A Nemzeti Fejlesztési Terv és a közoktatás lehetőségei - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A Nemzeti Fejlesztési Terv és a közoktatás lehetőségei PowerPoint Presentation
Download Presentation
A Nemzeti Fejlesztési Terv és a közoktatás lehetőségei

play fullscreen
1 / 21
A Nemzeti Fejlesztési Terv és a közoktatás lehetőségei
134 Views
Download Presentation
taran
Download Presentation

A Nemzeti Fejlesztési Terv és a közoktatás lehetőségei

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A Nemzeti Fejlesztési Terv és a közoktatás lehetőségei Gönczi Tamás Nemzeti Fejlesztési Hivatal Önfejlesztő iskolák egyesülete Szolnok

 2. A prezentáció áttekintése • AZ EU regionális politikája • A Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) (hogyan kapcsolódik az Európa Tervhez) • Az NFT közoktatási intézményekre vonatkozó pályázati lehetőségei • Pályázatok keresése

 3. Az EU regionális politikája • Az EU vezetői felismerték, hogy az elmaradottabb térségek maguktól nem boldogulnak a felzárkózással. • Fejlesztési Alapokat hoztak létre, ezek a Strukturális Alapok. • A Strukturális Alapok pénzei a verseny feltételeit igyekszenek kiegyenlíteni.

 4. A hazai fejlesztési programok alakulása

 5. Mi a Nemzeti Fejlesztési Terv? • Az NFT-ben Magyarország kifejti és megindokolja, hogy az EU alapelveit figyelembe véve milyen és mekkora támogatásból szeretne részesülni. • Csak az EU forrásból finanszírozható fejlesztési javaslatok összessége, tehát nem fedi le az összes hazai fejlesztési igényt!

 6. Mi a Nemzeti Fejlesztési Terv? • Nemzeti Fejlesztési Terv • Operatív Programok • Program-kiegészítő dokumentumok • Intézkedések • Pályázatok

 7. A Nemzeti Fejlesztési Terv pénzei • Pályázatok • A kedvezményezettek hazai jogi személyek, illetve szervezetek melyek verseny útján érhetik el a fejlesztési pénzeket • Központi Programok • Míg pályázatok esetében a kedvezményezettek a pályázók közül kerülnek kiválasztásra, addig központi fejlesztések, illetve programok esetében a projektgazdát már a Program-kiegészítő Dokumentum kijelöli

 8. Végrehajtás intézményi struktúrája Monitoring Bizottságok Kifizető Hatóság Irányító Hatóságok Végrehajtásban résztvevő szervezetek Közreműködő Szervezetek Támogatások célcsoportja (pályázók) Forrás: TEMPUS Közalapítvány

 9. NFT számokban (2004-2006) 1350 Mrd Ft

 10. Az NFT és a közoktatás HEF OP 2.1. Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben. Központi program: A hátrányos helyzetű, elsősorban a roma és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában érintett szakemberek képzése, integrációs oktatással kapcsolatos tantervek és módszertanok kifejlesztése központi program keretében a Közoktatás-fejlesztési Kht. felügyelete alatt valósul meg.

 11. Az NFT és a közoktatás HEF OP 2.1. Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben. Pályázatok: A hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítésének támogatása intézményi együttműködés keretében a közoktatás területén (656 millió Ft, nincs önrész) A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésének támogatása intézményi együttműködés keretében a közoktatás területén Modell értékű tanoda típusú (extrakurrikuláris) tevékenységek támogatása a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikeressége érdekében (300 millió Ft, nincs önrész, mindkét pályázatnál)

 12. Az NFT és a közoktatás HEF OP 3.1. Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek és kompetenciák fejlesztése. Központi program + pályázat. Közoktatás-fejlesztési Közhasznú Társaság irányításával közponi program keretében új tananyagok, oktatási programcsomagok, segédanyagok és módszertanok kifejlesztésére kerül sor a kompetencia-alapú oktatás területén. Olyan intézmények pályázhatnak, akik befogadják, adaptálják és elterjesztik a kompetencia-alapú nevelés, oktatás és képzés új tartalmait, módszereit, eszközeit. Nincs önrész, és 1,2 milliárd forint áll a rendelkezésre

 13. Az NFT és a közoktatás • ROP • 2.3. Az óvodai és az alapfokú oktatási nevelési intézmények infrastruktúrájának fejlesztése. • Épületek átfogó felújítása, korszerűsítése, • A nevelés, oktatás tartalmi fejlesztéséhez szükséges eszközök, berendezések beszerzése, • sajátos nevelési igényű gyerekek, diákok képzését biztosító eszközök, berendezések beszerzése, • informatikai berendezések, eszközök beszerzése. • Hátrányos helyzetű térségek intézményei pályázhatnak. • A pályázóknak 5 százalék önrésszel kell rendelkeznie. • Összesen 12,24 milliárd forint áll a pályázók rendelkezésére.

 14. www.nfh.hu

 15. www.nfh.hu

 16. www.nfh.hu

 17. www.nfh.hu

 18. www.nfh.hu

 19. www.nfh.hu

 20. www.nfh.hu

 21. Kérdések Nemzeti Fejlesztési Hivatal Információs Központ: 06 40 200 494 www.nfh.hu