slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Problēmas definēšana: pārliecināšanas māksla Rīgas plānošanas reģions 2012.gada 03.-04.jūlijs

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Problēmas definēšana: pārliecināšanas māksla Rīgas plānošanas reģions 2012.gada 03.-04.jūlijs - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Problēmas definēšana: pārliecināšanas māksla Rīgas plānošanas reģions 2012.gada 03.-04.jūlijs Dace Zandfelde Komunikācijas konsultante Dace.Zandfelde@gmail.com. IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ. Komunikācijas klasika: Lasvela formula. IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ. Komunikācijas formula.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Problēmas definēšana: pārliecināšanas māksla Rīgas plānošanas reģions 2012.gada 03.-04.jūlijs' - milly


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Problēmas definēšana:

pārliecināšanas māksla

Rīgas plānošanas reģions

2012.gada 03.-04.jūlijs

Dace Zandfelde

Komunikācijas konsultante

Dace.Zandfelde@gmail.com

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

slide2

Komunikācijas klasika: Lasvela formula

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

komunik cijas formula
Komunikācijas formula
 • Komunikators (“es” un situācija):
  • vieta, loma, pozīcijas, temata nozīmīgums & aktualitāte
 • Vēstījums (“problēma” un aktualitāte):
  • ko gribu teikt? kāpēc tagad?
 • Kanāls (kur, kādā veidā):
  • mediji, sapulce, rakstīts iesniegums, e-pasts u.tml.
 • Saņēmējs (mērķauditorija):
  • iedzīvotāji, novada priekšsēdētājs u.tml.
  • (priekš) zināšanas, domāšanas veids, gaidas
 • Efekts (mērķis):
  • informēt - par savu darbību, eksistenci u.tml.,
  • gūt atbalstu - finanses, iesaitīt piedalīties u.tml.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

komunik cija
Komunikācija
 • Tikai informēt – aizvadītais gadsimts
 • Šodiena – pārliecināt, gūt uzmanību
 • Pārliecināšana kā “iejušanās”
  • Situācija
  • Mērķauditorijas vēlmes, gaidas
  • Mans mērķis
 • Mājas darbs – paša iniciatīva, iespējas
  • piedāvājums

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

probl mas formul ana v st jums
Problēmas formulēšana: vēstījums
 • Mērķis
 • “Stāsts draugam” – lietas būtība pāris teikumos
 • Struktūra – no svarīgākā uz mazsvarīgāko
 • Kam tas interesē?
  • Mērķauditorija
 • Praktisks labums, ieguvums
 • Skaidrs vēstījums – skaidra pozīcija
 • Neskaidrs vēstījums - ?

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

v st jums medijiem
Vēstījums medijiem
 • Jaunums
 • Aktualitāte
 • Ieguvums, praktiskais labums
 • Partneri – vārdi, reputācija (ne sponsori)
 • Pieredzes

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

p rliecin ana ietekm ana
Pārliecināšana, ietekmēšana
 • Valodas daiļrunība
 • Argumentācija – fakti, partneri

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ietekm jo valoda retorika k ietekm ana
Ietekmējošā valoda (retorika kā ietekmēšana)
 • Vienkārša valoda – saprotama, pārliecinoša
 • Skaidra pamatapgalvojumu uzsvēršana – pamatnostādnes skaidras minūtes laikā
 • Pārliecinoša galvenā ziņa – “Izdevies kaujas sauciens dod pusi no uzvaras!”
 • Ziņas fokusam seko pastāvīga atkārtošana – biežāka atkārtošana: pozitīvāka uztvere
 • Kontrasti – melns vs. balts
 • Argumentācija pa punktiem vs. “Es ticu, tātad Dievs ir”
 • Personiski adresēti izteikumi

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

p rliecin anas v st jums
Pārliecināšanas vēstījums
 • Kodolīgs kopsavilkums
 • Ietver organizācijas vārdu (“labdaris”)
 • Satur nepārprotamu vērtējumu
  • “X ir/piedāvā pirmklasīgu projektu, kas ļaus ietaupīt Y, uzlabot Z!”
 • Konkrēts vērtējums – ieguvums
 • Mājas darbs – paša iespējas, iniciatīva

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

krit riji p rliecin anai
Kritēriji pārliecināšanai
 • Konsekvents skata kontakts – no izteikuma sākuma līdz beigām, pēc tam novērš
 • Signāli, kas pavada valodu – vārdu uzsvēršana, nopūtas
  • Runāšanas ātrums stresa situācijās
 • Saskaņa starp kustībām, ķermeņa stāvokli, pozu, mīmiku
  • Treniņš pie spoguļa
 • Pauzes – atvieglo uztveri
 • Paskaidrojumi – negrimstiet detaļās, koncentrējaties uz galveno!
 • Konteksts, ja nepieciešams
 • Uzmanīgi ar komplimentiem
 • No negatīvā piemēra uz pozitīvo
 • Nevis daudzi argumenti, bet daži labi

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

saruna
Saruna
 • Uzrunājiet sarunas partneri vārdā!
  • Sākumā – piesaista uzmanību, beigās – piekrītošu galvas mājienu
 • Veidojiet saikni ar sarunas partnera iepriekš teikto
  • “.... Tas ir jautājums, kuru jūs, Bērziņa kungs, jau aizskārāt (tad un tad)”
 • Ievijiet runā formulējumus, kas vērsti uz vienošanos
  • “šī problēma pazīstama ikvienam, kas nodarbojas ar .... (konkrētā joma)”

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

tre s personas p rliecin anas kontekst
“Trešās personas” pārliecināšanas kontekstā
 • Atbalsts - (potenciālie) partneri, domubiedri
 • Iespējas –
  • lielāka pārstāvniecība, ietekme, var atļauties citu retoriku (tekstus)
 • Potenciāli -
  • kolektīvi, aktīvas sociālās grupas, kultūras un izglītības iestādes, kaimiņu novada partneri, TIC
 • Kooperācija →
  • lielāks vēriens → lielāks pasākums → labāka publicitāte → pašapliecināšanās → jaunu dalībnieku iesaiste → CV

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

p rliecin anas m ksla
Pārliecināšanas māksla
 • Problēmas definēšana,
 • Skaidrs mērķis (ko, kam, kāpēc)
 • Skaidrs vēstījums
 • Mērķauditorija
 • Argumentācija
 • Trešās personas

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

slide14
Paldies!

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

uzdevums
Uzdevums
 • Definēt savu
 • problēmu
 • mērķi
 • mērķauditoriju
 • risinājumu
 • ieguvumus, labumus citiem

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ad