stregkoder og standarder tur transporterhvervets uddannelser n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stregkoder og Standarder . TUR – Transporterhvervets uddannelser PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stregkoder og Standarder . TUR – Transporterhvervets uddannelser

play fullscreen
1 / 37

Stregkoder og Standarder . TUR – Transporterhvervets uddannelser

153 Views Download Presentation
Download Presentation

Stregkoder og Standarder . TUR – Transporterhvervets uddannelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. StregkoderogStandarder.TUR – Transporterhvervetsuddannelser 15. august 2013 Erik Søgaard

 2. Agenda Standarderog Stregkoder • Hvorfor er standarder væsentlige? • Hvilken rolle spiller GS1s standarder i forsyningskæden? • GS1 Systemet – brug af stregkoder/anvendelse af stregkoder i virkeligheden . Hvad kan stregkoderne i dag? • Styr på stamdata – betydningen af standarder og stamdata ifht. automatiske lagre. • Sammenhængen fra stamdata over til anvendelse af stregkoder (Korrekt data – forudsætningen for styringen af vareflow. ) • Elektronisk datakommunikation • Afrunding

 3. “One hundred years after the Baltimore Fire, only 18 of the 48 most populous American cities were reported to have installed national standard fire hydrants.”[

 4. Hvorfor er standarder væsentlige? Europa: Str.: 37,5 UK: Str.:4,5 Kina: Str.: 38 Japan: Str.: 23 Australien: Str.: 5,5 USA: Str.: 7

 5. What to usewhere?

 6. The global language of business Hvem er GS1? • Not for profit organisation • Økonomisk funderet på medlemsafgifter • Grundlagt i 1977 • I Danmark 16 medarbejdere • Repræsentant for mere end 6000 danske virksomheder (2011) • Knap 2 mio. virksomheder verden over er medlem af en GS1 organisation • Repræsenteret i mere end 150 lande

 7. Hvem er GS1? • GS1 • Samarbejder med kollegaeroghandelspartnere for at skabeeffektive, sikreogbæredygtigeværdikæderbaseret på globalestandarder.

 8. GS1 Systemet GS1 Systemet af Standarder muliggør gennemsigtighed i forsyningskæden

 9. Identifikation • GS1 Identifikationsnøgler Identifikation af produkterOpbygning og tildeling af GTIN

 10. ITF-14 EAN-8 EAN-13 RFID/EPC GS1 Systemet GTIN Varenummer GLN Lokationsnummer GIAI Asset nummer SSCC Logistisk enheds nummer GS1-128 GRAI Returnable Asset nummer GS1 DataBar GPC Produkt- klassifikation GS1 DataMatrix GSRN Service Relations nummer

 11. Hvader et GS1 GTIN? Et GTIN er en nøgle, der kan give adgangtil information i en datafil

 12. Forsyningskæden • Fysisk vareflow GS1 Informationsflow

 13. MORGEN - GRYN Tildeling af GTIN Identifikation Identifikation af varer - Hver produktvariant skal have et unikt GTIN Systematiser tildelingen af GTIN i et program GTIN nr5712345000014 GTIN nr 5712345000038 = 12 stk. GTIN nr 5712345000021 GTIN nr 5712345000021 = 6 stk. GTIN nr 5712345000014

 14. Datafangst • GS1 Stregkoder • Gs1 EPC/RFID Opbygning af og mærkning med stregkoder

 15. ITF-14 EAN-8 EAN-13 RFID/EPC Valg af stregkodesymbol!

 16. 51 72 03 44 35 66 87 08 09 010 011 112 013 Valg af stregkodesymbol GTIN-13 GS1 præfiks Virk. Ref. nr Produkt Ref.nr Kontrol- ciffer

 17. Mærkning med GS1-128 Mærkning af Handelsenhed med GS1-128 • GS1 labelen indeholder følgende oplysninger: • GTIN nr. for karton/kolli • Mindst holdbar til - MHT • Batch

 18. Liste over Application Identifiers

 19. Mærkning med stregkodesymboler Frit tekstfelt fx til firmalogo og produktbeskrivelse AI (15) betyder at de efterflg. 6 cifre angiver detailenhedens MHT. Læsbar information om alle data i stregkodesymbolet AI (10) betyder at de efterfølgende cifre angiver batchnr. (max 20 cifre) AI(02) betyder at de efterflg. cifre angiver GTIN på pallens indhold (kolli) (Altid 14 cifre) AI(37) betyder at de efterfølgende cifre angiver antallet af enheder som pallen indeholder (max 8 cifre) AI(00) betyder at de efterfølgende cifre angiver SSCC – pallens unikke løbenr.

 20. Serial Shipping Container Code - SSCC SSCC – Unik identifikation af logistiske enheder. (00)357043680000000011 Fortløbende nr. Virksomhedsstyret præfiks Kontrolciffer AI for SSCC GS1 virksomhedspræfiks

 21. SSCC - Serial Shipping Container Code • SSCC er en standard, der anvendestil at identificerelogistiskeenheder • Logistiskeenhederkanværepaller, containere, kartoner, kasser, tøndermfl... • SSCC kananvendesafalleaktører I forsyningskædensom en nøgletil information somkommunikereselektronisk

 22. Påsætter original SSCC Anvender SSCC til Intern kontrol ogsporing Modtager SSCC.Anvender SSCC til intern kontrol ogtiludgående forsendelse Anvender SSCC til intern kontrol Modtager original SSCC SSCC ernøgle-identifikationentilsporinggennemforsyningskæden LeverandørTransportørDistributørTransportørKunde

 23. Højde Længde Bredde Vægt Antal i kolli Antal på palle GTIN LEVERANDØR PRODUKT DATABASE Korrekt Data Forudsætning for styringen af vareflow! KUNDE PRODUKT DATABASE Højde Længde Bredde Vægt Antal i kolli Antal på palle GTIN

 24. Sådan fungerer det Én vareindmeldelse til alle retailere Hurtigere og med færre fejl

 25. Forbedret datakvalitet giver fordele i hverdagen og på bundlinjen HUSK 1169 • Lavere omkostninger til fejlrettelser • Pålidelige oplysninger til basis for fakturering • Optimal hyldedisponering • Effektiv udnyttelse af pladsen i distributionscenteret • Optimal udnyttelse af lastbilernes kapacitet • Mindre frustration – mere motivation

 26. DADAS – Styring af stamdata • DADAS – Dansk datapool • GDSN – Global Data Synchronization Network

 27. Global reach, local presence - GDSN 111Member Organisations 1,500,000 member companies 150 countries served

 28. GS1 App – B2B2C‘Trusted source of Data’

 29. Wrap up • GTIN er en standard (nummer) der bruges til identifikation • GTIN er en nøgle til information i en database • GTIN tildeles fortløbende og systematisk og udtrykkes i et EAN stregkodesymbol • SSCC er forsendelsesenhedens nummerplade og nøgle til information og sporing • Man kan mærke på forskellige måder afhængig af fx scanningsmiljø og stregkodetype. • EDI er en standard til at kommunikere elektronisk • DADAS er den danske datapool, hvor stamdata kan lagres

 30. Hvor gør GS1 en forskel? • Scanning til fx automatiske lagre • Sporing • Scanning af varer i butikkerne med fx mobiltelefoner • Minimere ”ikke-værdiforøgende processer i forsyningskæden” • Reduktion af lagre, -svind og ”udsolgt-situationer” • Patientsikkerhed

 31. Afrunding • Services/hjælperedskaber • GS1 LEARN www.gs1.dk/gs1learn • Gratis E-learning • Servicecentret • www.GS1.dk • Dokumentation • GLNDAS/LE@N/GEPIR/DADAS • Kontrolcifferudregning • Ordbog • GS1 & Verden GEPIR GS1s ”De gule sider”

 32. Afrunding

 33. www.gs1.dk

 34. The global language of business

 35. Denmark Kontakt Bettina Hilding Training Manager D +45 39 16 00 10 F +45 39 27 85 10 E bhi@gs1.dk Vesterbrogade 149 DK -1620 København V GS1 ServiceCenter T +45 39 27 85 27 F +45 39 27 85 10 E info@gs1.dk W www.gs1.dk

 36. Værdikæden http://gs1denmark.net.dynamicweb.dk/Default.aspx?ID=794