Download
rsberetning fra skolebestyrelsen 2010 11 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Årsberetning fra Skolebestyrelsen 2010 / 11 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Årsberetning fra Skolebestyrelsen 2010 / 11

Årsberetning fra Skolebestyrelsen 2010 / 11

157 Views Download Presentation
Download Presentation

Årsberetning fra Skolebestyrelsen 2010 / 11

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ÅrsberetningfraSkolebestyrelsen2010 / 11

 2. Udfordringer / opgaver og udvikling • Nye muligheder i SFO • Nyt fritidsklubtilbud på Skåde Skole for 5.klasse. • Vi sætter skolen i bevægelse • Nye tanker omkring indskoling 0. – 2. årgang • Øget brug af holddeling på 6. – 9. årgang • Reduktion af medarbejdere på Skåde Skole 2011 • Skåde Skoles økonomi 2011/12 • Skolebestyrelsesvalg efteråret 2011 • Forældres bilkørsel med børn til Skåde Skole

 3. Nye muligheder i SFO • Solstrålen er i 2011 blevet certificeret som idræts-SFO, alle medarbejderne har gennemgået en specialuddannelse som VIA/ Peter Sabro, Det Nationale Videnscenter KOSMOS og Danmarks Idræts-Forbund står bag. • Det betyder bl.a. at personalet er endnu bedre klædt på til at udnytte de fantastiske muligheder som næraktivitets-område giver mulighed for, og som indgår i Skåde Skoles nye indskolingsmodel. • 275 galde elever går dagligt i Solstrålen.

 4. Nyt fritidsklubtilbud på Skåde Skole • I gennem 15 år har der været arbejdet på et få et fast fritidsklubtilbud til Skåde. • I et samarbejde mellem SB /SFO forældregruppen, Skåde Skole og Lyseng Fritidsklub bliver der fra skoleåret 2011 etableret et fritidsklubtilbud på Skåde Skolen for 5. klasse. • Vi arbejder på, at 6. klasse kommer med fra 2012 og 7. klasse i 2013. • Målet er en permanent fritidsklub for 5. – 7. klasse på Skåde Skole fra skoleåret 2013. • Århus Kommunes ’RuLL projekt’ har p.t. prioriteret fritidsklubben højt, og forvaltningen er positiv.

 5. Vi sætter skolen i bevægelse • Skåde skole arbejder på en ny indskolingsmodel så eleverne får en mere sammenhængende dag, hvor eleverne veksler mellem undervisning, leg og fysisk aktivitet for 0. – 2. klasse. Skolen oplever i dag; • at skoledagen for børnene er adskilt mellem fritid og undervisning. • at der dagligt anvendes undervisningstid på pauser. • at der dagligt anvendes undervisningstid til spisepause. • at det kan være svært i den daglige undervisning at tage. højde for alle børnenes læringsstile. • at ikke alle børn får den motion, de skal have. • at ikke alle børn er robuste nok, men følsomme og sårbare. • at sårbarheden kan vise sig både som vrede, frygt og tristhed. • at det kan være svært for én voksen, at nå rundt om alle børnene, når klasserne er store.

 6. Ny indskolingsmodel 0.-2. årgang- vi sætter skolen i bevægelse Mål • En ændret indskolingsmodel iværksættes januar 2012 med; • Læsebånd kl. 08.15 – 08.35 (som i dag) • Skemaundervisning i to lektioner med én lærer. • Bevægelsesbånd sammen med SFO idrætspædagoger. • I al skemalagt undervisning efter klokken 12.30 deltager én lærer og én SFO-pædagog i den enkelte skolelektion. • Et udvidet samarbejde mellem barnets lærer og pædagog. • Udvikles i samarbejde mellem skolens ledelse og personale. • Skolebestyrelsen bakker 100% op bag den nye model.

 7. Øget brug af holddeling på 6. – 9. årgang • Matematiktimerne skemalægges som udgangspunkt med fire ugentlige parallellagte lektioner. • I skoleåret 2011-12 deltager 6., 7. og 8. årgang • Der er minimum 25 procent af undervisningen, der foregår på hold på tværs af årgangen. • Engelsktimerne skemalægges som udgangspunkt, som parallellagte lektioner. • I skoleåret 2011-12 deltager 6., 7. og 8. årgang. • Der er minimum 25 procent af undervisningen, der foregår på hold på tværs af årgangen. • Metodikken og de nye tilgange implementeres dels i forbindelse med holddelingen dels i undervisningen i hjemklassen.

 8. Læs mere på www.skaade-skole.dk Lokal Udviklings Plan Skåde Skole 2011/12

 9. Reduktion af medarbejdere på Skåde Skole fra skoleåret 2011/12 • Århus Kommunes besparelser ramte også Skåde Skole. • Fem faste lærere bliver forflyttet til andre skoler. • Et antal årsvikarer kan ikke fortsætte på Skåde Skole. • Århus Kommunes politik betød, at ikke alle lærere var i spil. • Der er taget højde for Skåde Skoles behov for fagfordeling og linjefag ved overflytningen af lærere til andre skoler. • Reduktionen betyder lærerskift for nogle elever. • Alle personalebeslutninger er tager af skolens ledelse. • Skemalægning 2011/12 bliver primært foretaget af ledelsen med størst mulig hensyn til fag, lærer/klassefordelingen.

 10. Skåde Skoles økonomi 2011/12 • Antal elever 586 • Budget kr. 26.7 mio. • Gennemsnitlig udgift pr. elev kr. 48.000,- • Forventet regnskab 2011 ca. kr. + 80.000,- • Kommunalt krav i 2011 er balance i budget / udgifter • Skåde Skole har styr på økonomien og er i balance. • * Nye 158 lejligheder ved Emiliedalen giver statistisk ca. 50 nye elever og kan være med til at forbedre Skåde skoles økonomi.

 11. Skolebestyrelsesvalg 2011 • Skolebestyrelsen består af 7 medlemmer. 3 på valg i år. • Kandidat (’er) opstilles på det enkelte klassemøde i sept. • 13. september opstillingsliste kan læses på skolens kontor. • 26. september mødes SB og de opstillede kandidater kl. 17. • Hvis enighed blandt kandidaterne, afholdes ikke valg. • Hvis ikke enighed, afholdes elektronisk valg 13.-28 oktober. • 31. oktober offentliggørelse af valgresultatet. • 3. november konstitueringsmøde i skolebestyrelsen. • På valg er: Mogens Jensen, Susanne Gjørtz-Jørgensen og *Søren Grønfeldt (har barn i 9. kl. kan ikke genopstiller).

 12. Mødekalender for SB i skoleåret 2011/12 2011 • Tirsdag den 30. august 2011 SB-møde 16– 18:30 • Onsdag den 12. oktober 2011 SB-møde kl. 17-19:30 • Torsdag den 3. november 2011 SB –møde kl. 17-19:30 • Tirsdag den 6.december 2011 Fællesmøde SB/SFO 17-20 2012 • Onsdag den 25. januar 2012 SB-møde kl 17-19:30 • Torsdag den 22. marts 2012 SB-møde kl 17-19:30 • Tirsdag den 22. maj 2012 Fællesmøde: SB/SFO 17-20 • Onsdag den 13. juni 2012 SB-møde kl 17-19:30 • * Du er altid velkommen til at henvende dig til skolebestyrelsen.

 13. Forældres bilkørsel med børn til Skåde Skole • Alt for mange forældre kører deres børn til Skåde Skole. • Børn har godt af at bevæge sig, og kan godt selv gå i skole. • Trafikbelastningen omkring skolen skyldes forældrekørsel og ikke den ’lokale’ trafik. • Der ses hver eneste dag hensynsløs kørsel på Hamphøjvej. • Hovedparten overser højrevigepligten til Moesgårdvej. • Skåde Skole bruger hver dag unødige ressourcer på at agere P-vagt om morgenen, og diskuterer med forældre. • SFO forældregruppen arbejder på nye initiativer til begrænsning af forældrekørsel.