10 august 2010 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
10 august 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
10 august 2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

10 august 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Propunerea pentru Fondul Global Runda 10 R epublica Moldova Şedinţa Consiliului Naţional de Coordonare Ştefan Gheorghiţă Coordonator Program Naţional HIV. 10 august 2010. Criteriile FG pentru rezerva special ă de aplica ţii pentru populaţiile cu risc sporit de infectare.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

10 august 2010


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
10 august 2010

Propunerea pentru Fondul Global Runda 10 Republica MoldovaŞedinţa Consiliului Naţional de CoordonareŞtefan GheorghiţăCoordonator Program Naţional HIV

10 august 2010

criteriile fg pentru rezerva special de aplica ii pentru popula iile cu risc sporit de infectare
Criteriile FG pentru rezerva specială de aplicaţiipentru populaţiile cu risc sporit de infectare

Aplicanţii pot cere până la 5 milioane USD în primii 2 ani şi 12,5 milioane pe toată durata propunerii

Criteriile de eligibilitate conform nivelului de venit al ţării şi de co-finanţare se aplică şi acestor aplicaţii (pentru Republica Moldova, 35% contribuţia statului)

Criteriul de includere: doar populaţiile cu risc sporit de infectare(PRSI) cu cea mai mare prevalenţă HIV

PRIORITIZAREA ÎN CAZ DE INSUFICIENŢĂ DE FONDURI SE VA FACE ÎN BAZA:

1. Calităţii propunerii, în baza deciziei Comisiei de examinare tehnică

Categoria 1 4

Categoria 2 4

Categoria 2B 3

2. Poverii HIV în PRSI

Prevalenţa ≥10% 4

Prevalenţa ≥5% şi <10% 3

Prevalenţa <5% sau nu-s date 1

recomand rile fondului global pentru succesul propunerii
Recomandările Fondului Global pentru succesul propunerii

Pachet comprehensiv de intervenţii:

1. Programe de schimb de seringi (PSS)

2. Tratament de substituţie opioidă(TSO) şi alte tratamente de dependenţă a drogurilor

3. Testarea şi consilierea la HIV

4. Terapia antiretrovirală (TARV)

5. Prevenirea şi tratamentul infecţiilor cu transmitere sexuală (ITS)

6. Programe de distribuţie a prezervativelor pentru PRSI şi a partenerilor lor sexuali

7. Informare, Educare şi Comunicare ţintită PRSI şi a partenerilor lor sexuali

8. Vaccinarea, diagnosticul şi tratamentul hepatitelor virale

9. Prevenirea, diagnosticul şi tratamentul tuberculozei

recomand rile fondului global pentru succesul propunerii1
Recomandările Fondului Global pentru succesul propunerii

Programe HIV specifice gender pentru femei şi fete, băieţi si bărbaţi

Implicarea sectorului civil în implimentare

Consolidarea capacităţii sistemelor comunitare

Închisori: pachet comprehensiv de intervenţii pentru UDI în închisori

Asigurarea unui mediu reglementator favorabil intervenţiilor

Ţinte: programele trebuie să aibă acoperire înaltă, definită ca şi mai mult de 60% din UDI accesează regulatPSS şi mai mult de 40% fiind acoperiţi de TSO.

problemele identificate context na ional
Problemele identificate: context naţional

Prevalenţa HIV se menţine înaltă în populaţiile de risc în special la UDI

Acoperirea PSS este insuficientă, în special în municipiile Chişinău, Bălţi şi Tiraspol

Subfinanţarea serviciilor de reducere a riscurilor

Pachetul de servicii minim actual (doar distribuţie de seringi şi prezervative) nu este suficient în profilaxia HIV, ITS şi a hepatitelor

Insuficienţa măsurilor de prevenire a transmiterii HIV de la UDI pe cale sexuală

Lipsa accesului la servicii prietenoase (ITS, CTV, teste rapide, vaccinare hepatite)

Lipsa serviciilor integrate

principiile incluse n aplica ia republicii moldova din runda 10
Principiile incluse în aplicaţia Republicii Moldova din runda 10

Creşterea calităţii serviciilor şi standardizarea serviciilor reducerea riscurilor (asistenţă tehnică, instruire, ghiduri, standardizare, normative)

Extinderea geografică şi descentralizare

Creşterea acoperirii sub-populaţiilor (activităţi specifice gender, vârstă, cei mai vulnerabili, parteneri sexuali, tehnologii noi de atragere a clienţilor)

Extinderea pachetelor de servicii prietenoase şi abordări noi (teste rapide, CTV integrat, tratament ITS sindromal, acces la vaccinare HBV)

Fortificarea capacităţilor societăţii civile şi comunitare

grupuri int propunerea runda 10
Grupuri ţintă, Propunerea Runda 10

SICB: Supraveghere Integrată Biologică şi de Comportament

Prevalenţa HIV:

Utilizatori de droguri injectabile: 16% (Chişinău), 42% Bălţi, 14% Tiraspol(SIBC 2009)

Deţinuţii care au utilizat vreodată droguri:12%

(SIBC 2007)

LSC 6% (Chişinău) (SIBC 2009)

BSB 5% (SIBC 2007)

slide8

Structura propunerii Rundei 10“Răspunsul efectiv la epidemia HIV cu focusare pe grupurile cu risc sporit de infectare din Republica Moldova”

Scopul proiectului:

Reducerea transmiterii HIV în grupurile cu risc sporit de infectare din Republica Moldova prin răspunsul la epidemie eficient şi bazat pe dovezi

Obiectivul 1. De a fortifica măsurile de prevenire HIV în rîndul populaţiilor cu risc sporit de infectare

Obiectivul 2. Instituţionalizarea sistemului de servicii prietenoase PRSI

Obiectivul 3. De a oferi deţinuţilor accesul la servicii de sănătate egale

celor disponibile în sectorul civil

Obiectivul 4. Fortificarea sistemelor comunitare

Obiectivul 5. Fortificarea capacităţilor de monitorizare şi evaluare pentru serviciile de reducere a riscurilor

slide9
Obiectivul 1. De a fortifica măsurile de prevenire HIV în rîndul populaţiilor cu risc sporit de infectare
 • 1.1 Creşterea capacităţilor şi asigurarea durabilităţii (124 325 $)
   • Elaborarea, integrarea şi instruirea în baza curiculei de bază în domeniul reducerii riscurilor
   • Elaborarea conceptului, instruirea în baza intervenţiilor de recrutare a beneficiarilor de la egal la egal
   • Dezvoltarea mecanismului de contractare a ONG-urilor de către stat pentru prestarea serviciilor de reducere a riscurilor
 • 1.2 Extinderea şi creşterea calităţii programelor de schimb a seringilor (2.99 mln $)
   • Extinderea unor proiecte noi (regiunea Sud şi Transnistreană)
   • Descentralizarea proiectelor (16 proiecte independente) şi continuarea susţinerii proiectelor PSS
   • Procurarea consumabilelor
   • Implementarea intervenţiei de recrutare a beneficiarilor de la egal la egal (Chişinău, Bălţi, Tiraspol)
slide10
Obiectivul 1. De a fortifica măsurile de prevenire HIV în rîndul populaţiilor cu risc sporit de infectare

1.3 Asigurarea serviciilor comprehensive: oferirea serviciilor adiţionale (332 400 $)

 • Marketing social promovarea prezervativelor în rîndul PRSI şi a partenerilor sexuali
 • IEC
 • Evaluarea necesităţilor gender şi specifice tinerilor UDI
 • Incorporarea unor activităţi specifice pentru femei UDI şi tineri UDI în proiecte
 • Incorporarea activităţilor de prevenire asupradozărilor în proiecte

1.4 Extinderea măsurilor de control HIV în rîndul LSC şi BSB (850 550 $)

 • Extinderea proiectelor BSB Bălţi şi Malul Stîng
 • Suport operaţional la 3 proiecte BSB
 • Procurare materiale de prevenire
 • Extinderea unui proiect LSC pe Malul Sting
 • Susţinerea operaţională a proiectelor LSC
 • Procurare materiale prevenire
 • IEC BSB şi LSC
slide11
Obiectivul 1. De a fortifica măsurile de prevenire HIV în rîndul populaţiilor cu risc sporit de infectare (4.30 mln dolari)
 • Ţinte
  • 15 700 UDI (60% din 26 000 estimaţi)
  • 3 700 LSC (60% din 5 900 estimate)
  • 2 000 BSB (89% din 2 250 estimaţi)
  • 16 proiecte UDI
  • 3 proiecte BSB
  • 4 proiecte LSC
obiectivul 2 institu ionalizarea sistemului de servicii prietenoase prsi
Obiectivul 2. Instituţionalizarea sistemului de servicii prietenoase PRSI
 • 2.1. Creşterea impactului programelor CTV (127 000 $)
   • Elaborarea ghidului şi protocolului pentru utilizarea testelor rapide HIV, ITS şi Hepatite la PRSI
   • Instruirea consilierilor VCT în administrarea testelor rapide
   • Procurarea testelor rapide
   • Acordarea serviciilor de testare rapidă prin intermediul locaţiilor comunitare
 • 2.2. Program vaccinare hepatite B (45 000 $)
   • Materiale IEC de promovarea vaccinării hepatitei B
   • Procurarea testelor necesare
   • Procurarea vaccinelor
 • 2.3. Prevenirea, depistarea şi tratamentul sindromal ITS (151900 $)
   • Elaborarea ghidului şi a protocoalelor
   • Instruire prestatori
   • Procurare consumabile
   • Procurare medicamenteşi tratarea sindromală
obiectivul 2 institu ionalizarea sistemului de servicii prietenoase prsi1
Obiectivul 2. Instituţionalizarea sistemului de servicii prietenoase PRSI
 • 2.4. Terapia antiretrovirală (1,78 mln $)
  • Procurarea preparatelor de linia 1, 2 şi 3 şi a testelor de monitorizare a tratamentului
 • 2.5. Extinderea terapiei de substituţie opioidă (1.70 mln $)
  • Deschiderea 4 centre noi
  • Suport operaţional 9 proiecte în sectorul civil
  • Procurarea metadonei şi a consumabilelor
  • Elaborarea şi integrarea curiculei TSO în instruirea postuniversitară şi instruirea prestatorilor
  • Suport educaţional pentru prestatori
obiectivul 2 institu ionalizarea sistemului de servicii prietenoase prsi2
Obiectivul 2. Instituţionalizarea sistemului de servicii prietenoase PRSI
 • 2.6. Crearea serviciilor integrate (232 100 $)
  • Ghid şi protocol servicii integrate la punctul de oferire a serviciilor
  • Procurare unitate mobilă în Bălţi
  • Prestare servicii integrate prin unitate mobilă Bălţi (ARV, DOT, ITS sindromal, PSS, IEC, CTV)
  • Prestare servicii integrate la punctul TSO Chişinău (ARV, DOT, TSO)
  • Prestare servicii integrate la Centrul SIDA Tiraspol (ARV, DOT, ITS sindromal, PSS, IEC, CTV)
  • Evaluarea eficacităţii acestei abordări
obiectivul 2 cre terea accesului prsi la un complex de servicii prietenoase 4 0 mln
Obiectivul 2. Creşterea accesului PRSI la un complex de servicii prietenoase(4,0 mln $)
 • Ţinte
  • Testare rapidă 26 500 teste (HIV, Hepatite, ITS combinat)
  • Vaccinare hepatită: 5000 persoane
  • ITS: 8 900 cazuri tratate sindromal
  • TSO 2 500 persoane
slide16
Obiectivul 3. De a oferi deţinuţilor accesul la servicii de sănătate egale celor disponibile în sectorul civil
 • 3.1. Extinderea şi îmbunătăţirea calităţii PSS (715 000 $)
  • Avocaţie şi instruire, 2 penitenciare MD 3 penitenciare MS
  • Extinderea proiectelor PSS penitenciare MD 3 penitenciare MS
  • Susţinerea financiară a proiectelor RR
  • Procurare prezervative
  • Procurare seringi şi dezinfectanţi
  • Procurare unitate mobilă
  • Procurare seturi calculatoare
 • 3.2. Extinderea terapiei de subsituţie opioidă (482,700 $)
  • Stabilirea a 3 centre TSO adiţionale
  • Suport operaţional a 9 centre
  • Procurare metadonă
slide17
Obiectivul 3. De a oferi deţinuţilor accesul la servicii de sănătate egale celor disponibile în sectorul civil
 • 3.3 Creşterea accesului la CTV şi promovarea schimbării comportamentale (164 400 $)
   • Seminare de promovare a sănătăţii pentru deţinuţi
   • Unitate mobilă de demonstrare a unor documentare educaţionale
   • Materiale IEC
   • Instruire consilieri CTV
   • Procurare teste rapide HIV, Hepatite, ITS (25 000 teste)
 • 3.4 Creşterea accesului la servicii integrate de sănătate (256 000 $)
   • Instruire ARV
   • Dotarea a 2 unităţi de terapie intensivă paliativă
   • Introducerea poziţiilor managerilor de caz (asistenţi sociali)
   • Procurarea şi suport operaţional unitate mobilă servicii integrate
   • Vaccinare Hepatita B
   • Prevenirea supradozărilor (inclusiv distribuirea naloxonei la eliberare)
slide18
Obiectivul 3. De a oferi deţinuţilor accesul la servicii de sănătate egale celor disponibile în sectorul civil (1.62 mln $)

Ţinte:

 • 16 penitenciare Malul Drept, circa 7200 persoane anual
 • 4 penitenciare Malul Stîng, circa 4 800 persoane anual
 • Testare rapidă 26 500 teste (HIV, Hepatite, ITS combinat)
 • Vaccinare hepatite B 5200 persoane cumulativ
 • Terapie subsituţie opioidă 400 persoane cumulativ
ob iectivul 4 fortificarea capacit ilor comunitare 763 300
Obiectivul 4. Fortificarea capacităţilor comunitare (763 300$)
 • 4.1 Fortificarea capacităţilor asociaţiei naţionale a organizaţiilor de reducere a riscurilor (544 700$)
   • Stabilirea şi suport financiar Centrului de Resurse
   • Instruirea membrilor reţelei management organizaţional
   • Forum naţional RR
   • Elaborarea manualului operaţional RR
   • Participare la evenimente internaţionale
   • Procurare calculatoare
   • Activităţi de fortificare a capacităţilor comunităţii LGBT
 • 4.2 Acţiuni de mobilizare socială şi participare comunitară (218 600 $)
   • Fortificarea capacităţilor de avocaţie şi participare comunitară
   • Campanii informaţionale
   • Ajutor legal în cazul încălcării drepturilor omului
   • Activităţi de avocaţie şi lobby a comunităţii UDI
   • Activităţi de avocaţie şi lobby a comunităţii LGBT
ob iectivul 5 fortificarea capacit ilor sistemului me n domeniul reducerii riscurilor 506 3 00
Obiectivul5. Fortificarea capacităţilor sistemului ME în domeniul reducerii riscurilor (506300 $)
 • 5.1 Extinderea şi ajustarea sistemului de înregistrare şi raportare (275 600$)
  • Ajustarea şi suport pentru softul de identificator unic
  • Ajustarea şi suport pentru softul de consiliere şi testare voluntară
  • Ajustarea şi suport pentru softul de terapie de substituţie opioidă
  • Instruire pentru prestatorii de servicii în raportare electronică
 • 5.2 Fortificare capacităţilor naţionale şi studii de evaluare şi operaţionale (230 700$)
  • Studiul Integrat Bio-Comportamental în PRSI
  • Estimarea populaţiilor de PRSI în sectorul civil şi penitenciare
  • Evaluarea impactului programului RR asupra controlului HIV
  • Raport anual privind implementarea
  • Instruire naţională şi internaţională pentru personalul implicat ăn validarea şi analiza datelor
slide22

Structura bugetului

(în dolari SUA)

slide23

Structurabugetului

(în dolari SUA)

implementatori nominaliza i
Implementatori nominalizaţi
 • Recipient principal:

Instituţia Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectului de Restructurare a Sistemului Sănătăţii”

 • Sub-recipienţi:
 • Fundaţia Soros-Moldova (Obiective 1,2,3)
 • Gender-Doc (Activitaţile 1.4.1-1.4.4, 4.1.10, 4.2.7)
 • Uniunea Organizaţiilor Reducere a Noxelor (Obiectivul 4)
 • Centrul Naţional de Management în Sănătate (Obiectivul 5)