Download
d len slem 2 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DĚLENÍ ČÍSLEM 2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
DĚLENÍ ČÍSLEM 2

DĚLENÍ ČÍSLEM 2

168 Views Download Presentation
Download Presentation

DĚLENÍ ČÍSLEM 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. DĚLENÍ ČÍSLEM 2 • HLAVOLAM • DOPLŇOVAČKA • PROCVIČOVÁNÍ Zpracovala: Mgr. Jana Francová, výukový materiál EU-OP VK-III/2 ICT DUM 44

  2. Vypočítej a vylušti tajenku • 6:2= • 8:2= • 12:2= • 2:2= • 14:2= • 16:2= • 10:2= • 4:2= • 20:2= Zpracovala: Mgr. Jana Francová, výukový materiál EU-OP VK-III/2 ICT DUM 44

  3. Doplň správné slovo do textu • „Mami, pozór!“ zvolal __________(12:2) a pro jistotu si __________(8:2) oči. Když je ________(10:2), spatřil, že se ___________(20:2) šikulka pohotově __________(4:2) šňůry, a tak ji __________(18:2) podjel a za řinkotu ________(6:2) se usadil v ___________(16:2). Z vrátek to sledovala __________ (2:2). • 6 = Radovan, 2 = přidržela, 9 = Goliáš, 1 = Kateřinka, 5 = odkryl, 4 = zakryl, 10 = maminka, 8 = pařeništi, 3 = skla Zpracovala: Mgr. Jana Francová, výukový materiál EU-OP VK-III/2 ICT DUM 44

  4. Procvičování: • Spoj příklad se správným výsledkem: 18:2 6:1 8:2 6:2 20:2 16:2 7:1 2:2 10:2 4:2 • Zakroužkuj v řadě čísel násobky čísla 1 červeně a násobky čísla 2 modře: • 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 • Vypiš čísla, která jsi zakroužkoval(a) dvakrát:______________________ • Která čísla zůstala nezakroužkovaná? _____________________________ Zpracovala: Mgr. Jana Francová, výukový materiál EU-OP VK-III/2 ICT DUM 44

  5. Použitá literatura: • Zdeněk Svěrák: Radovanovy radovánky – Jak vyzrát na motýly a další příhody, Fragment, 2008 • Obrázek z klipartu nebo vlastní tvorba • Tento výukový materiál vznikl v rámci projektu „Moderní škola“, reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.0345, který je realizován v rámci OP VK a financován ze zdrojů Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního rozpočtu ČR Zpracovala: Mgr. Jana Francová, výukový materiál EU-OP VK-III/2 ICT DUM 44