len set n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LEN SETÝ PowerPoint Presentation
Download Presentation
LEN SETÝ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

LEN SETÝ - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

LEN SETÝ. (Linum usitatissimum). Hospodářský význam lnu. Je prakticky jedinou přadnou rostlinou pěstovanou v ČR. Len poskytuje dlouhé vlákno na výrobu kvalitního plátna a koudel (krátké vlákno) pro technické účely. Pazdeří se zpracovává na různé výrobky hlavně v nábytkářském průmyslu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LEN SETÝ' - levana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
len set

LEN SETÝ

(Linum usitatissimum)

hospod sk v znam lnu
Hospodářský význam lnu
 • Je prakticky jedinou přadnou rostlinou pěstovanou v ČR.
 • Len poskytuje dlouhé vlákno na výrobu kvalitního plátna a koudel (krátké vlákno) pro technické účely.
 • Pazdeří se zpracovává na různé výrobky hlavně v nábytkářském průmyslu.
 • Ze semen se získává olej pro technické účely a pokrutiny pro krmení hospodářských zvířat.

Přadné rostliny - Len setý

slide3

Hospodářský význam lnu

Přadné rostliny - Len setý

biologick vlastnosti lnu
Biologické vlastnosti lnu
 • Len je jednoletá plodina.
 • Je jarního charakteru.
 • Patří do čeledi lnovité a neodnožuje.
 • Len má kulový kořen pronikající do hloubky 0,6–1 m.
 • Stonek je vzpřímený dlouhý 0,7–1 m, vyšší porosty snadno poléhají.
 • Důležitá je technická délka – délka bez květenství.

Přadné rostliny - Len setý

biologick vlastnosti lnu1
Biologické vlastnosti lnu
 • Optimální tloušťka stonku je 1,3–2 mm.
 • Listy jsou dlouhé a úzké.
 • Květ je pětičetný, bílý nebo modrý a samosprašný.
 • Plodem je tobolka s asi 8 semeny.
 • Semena jsou plochá a vejčitá.
 • HTS je asi 5g.

Přadné rostliny - Len setý

slide6

Biologické vlastnosti lnu

Přadné rostliny - Len setý

slide7

Biologické vlastnosti lnu

Semeno lnu

Přadné rostliny - Len setý

slide8

Biologické vlastnosti lnu

Květ lnu

Tobolka lnu

Přadné rostliny - Len setý

n roky na prost ed lnu
Nároky na prostředí lnu
 • Len je rostlina dlouhého dne.
 • Působení povětrnostních podmínek je složité – ovlivňují délku jednotlivých růstových fází.
 • Teplota je požadována nižší.
 • Rovněž světlo v nadbytku snižuje jemnost vlákna a způsobuje větvení.
 • Len je vhodný do regionů s dešťovými srážkami nad 600 mm.
 • Oblasti pro pěstování jsou vymezeny ve vyšších polohách.

Přadné rostliny - Len setý

n roky na prost ed lnu1
Nároky na prostředí lnu
 • Len žádá půdy propustné, lehčí až střední.
 • Požadované je mírně kyselé pH.
 • Nevhodné jsou půdy jílovité, kamenité, zamokřené.
 • Nevhodné předplodiny jsou jetel, kukuřice, luskoviny.
 • Po sobě lze len zařadit po 6–7 letech.

Přadné rostliny - Len setý

slide11

Nároky na prostředí lnu

Růstové

fáze lnu

Přadné rostliny - Len setý

v iva a hnojen lnu
Výživa a hnojení lnu

Organické hnojení:

 • Nelze použít

Hnojení dusíkem:

 • Zvyšuje výrazně výnosy, ale současně roste nebezpečí polehnutí.
 • Dávky do 40 kg, po bramborách do 20 kg N.
 • Dusíkaté hnojivo se aplikuje jednorázově před setím.
 • Za vegetace se len nepřihnojuje.

Přadné rostliny - Len setý

v iva a hnojen lnu1
Výživa a hnojení lnu

Hnojení fosforem a draslíkem:

 • Fosfor má pozitivní vliv na výtěžnost vlákna.
 • Draslík ovlivňuje technologické vlastnosti lnu.
 • Výše dávek fosforu a draslíku se stanovuje podle výsledků AZP.
 • Doporučená dávka u draslíku je do 50 kg a 20 kg u fosforu na hektar.

Přadné rostliny - Len setý

slide14

Výživa a hnojení lnu

Přadné rostliny - Len setý

p prava p dy pro len
Příprava půdy pro len
 • Na podzim se provádí podzimní orba na 20 cm.
 • Na jaře se pozemek urovná smykem.
 • Po aplikaci hnojiv následuje kypření do hloubky 50–60 mm.
 • Před setím je pozemek vhodné uválet.

Přadné rostliny - Len setý

set lnu
Setí lnu
 • K setí používáme biologicky hodnotné osivo, s vyso-kou užitnou hodnotou.
 • Osivo lnu moříme mořidly.
 • Termín setí je zpravidla v první polovině dubna, kdy teplota půdy je 5–7 °C.
 • Šířka řádků činí 75–125 mm.
 • Hloubka setí je 20–30 mm.
 • Pro ošetřování během vegetace vytváříme kolejové řádky.
 • Při stanovení výsevku je rozhodující účel pěstování lnu.

Přadné rostliny - Len setý

slide17

Setí lnu

Přadné rostliny - Len setý

o et ov n porostu lnu
Ošetřování porostu lnu
 • Nejdůležitější je potlačení plevelů jako podmínka pro získání kvalitní suroviny.

Přadné rostliny - Len setý

sklize lnu
Sklizeň lnu
 • Z hlediska získání nejvyšší výdajnosti a jakosti vlákna je nejvhodnější trhání lnu v raně žluté zralosti.
 • Sklizeň a rosení jsou nejdůležitější zásahy do technologie.
 • Máme dvě technologie sklizně
  • Přímou
  • Dělenou

Přadné rostliny - Len setý

sklize lnu1
Sklizeň lnu

Přímá sklizeň

 • U nás nejpoužívanější.
 • Stroj vytrhává a současně odsemeňuje.
 • Stonky jsou pokládány na zem k rosení.
 • Výčesky se okamžitě odvážejí z pole k sušení.
 • Dosouší se studeným nebo předehřátým vzduchem.

Přadné rostliny - Len setý

sklize lnu2
Sklizeň lnu

Dělená sklizeň

 • U nás se tento způsob ověřuje.
 • Rozhodujícím principem je vytrhání a uložení neodsemeněného lnu na poli.
 • Samojízdné trhače bývají vybaveny válci, které pomačkají stonky a tím zlepší rosení.
 • Když len zavadne a proschne, použijeme samojízdný odsemeňovač.

Přadné rostliny - Len setý

sklize lnu3
Sklizeň lnu

Rosení

 • Je to biochemický proces při kterém mikro-organismy enzymatickou činností rozkládají pektiny a tím uvolňují vlákna od ostatních částí.
 • Celému procesu napomáhá obracení stonků.
 • Po úplném urosení se provede obracení nebo čechrání těsně před sběrem, aby stonek dobře proschnul.
 • Stonek se obrací samojízdnými nebo závěsnými obraceči.
 • Výnos stonků je 4–5 t/ha nebo 1-2 t/ha.

Přadné rostliny - Len setý

slide23

Sklizeň lnu

Trhání lnu

Vytrhávací ústrojí

pro sklizeň lnu

Přadné rostliny - Len setý

slide24

Sklizeň lnu

Mělká kořenová soustava lnu

Přadné rostliny - Len setý

slide25

Sklizeň lnu

Rosení lnu

Přadné rostliny - Len setý

opakov n
Opakování
 • Vysvětlete hospodářský význam lnu.
 • Stručně popište technologii setí lnu.
 • Vysvětlete, jak probíhá sled pracovních operací při sklizni.
 • Popište situaci na obrázku.

Přadné rostliny - Len setý

pou it zdroje
Použité zdroje
 • Kuchtík, F., Procházka, I., Teksl, M., Valeš, J.: Pěstování rostlin II. - Celostátní učebnice pro střední zemědělské školy. Nakladatelství FEZ, Třebíč, 1995
 • http://www.mendelu.cz
 • http://www.etext.czu.cz
 • http://www.biolib.cz
 • http://cs.wikipedia.org

Přadné rostliny - Len setý