Institut superior d ensenyament professional
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

INSTITUT SUPERIOR D’ENSENYAMENT PROFESSIONAL. 1.176 alumnes 46 grups 110 professors Edat mitjana alumnes 20,69 anys CFM i Batxillerat – Horari matí (8:00–14:30) CFS – Horari Tarda (15:00-21:30). Què és la formació professional ?. Només matèries de l’especialitat

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - mikko


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Institut superior d ensenyament professional
INSTITUT SUPERIOR D’ENSENYAMENT PROFESSIONAL

 • 1.176 alumnes

 • 46 grups

 • 110 professors

 • Edat mitjana alumnes 20,69 anys

 • CFM i Batxillerat – Horari matí (8:00–14:30)

 • CFS – Horari Tarda (15:00-21:30)


Qu s la formaci professional
Què és la formació professional ?

 • Només matèries de l’especialitat

 • Tots els cicles són d’1 o 2 anys

 • Pràctiques obligatòries en empreses de l’especialitat

 • Per accedir als CFM

  • ESO o prova d’accés

 • Per accedir als CFS

  • Batxillerat o prova d’accés


 • Institut superior d ensenyament professional
  Índex

  • Què és la formació professional ?

  • Sortides académiques i professionals

  • Accés a estudis universitaris

  • Accés a altres cicles formatius

  • Informació general

  Administració

  Comerç i màrqueting

  Edificació i obra civil

  Electricitat i electrònica

  Informàtica

  Manteniment de vehicles autopropulsats

  Manteniment i serveis a la producció

  Química

  Sanitat

  Serveis socioculturals i a la comunitat

  Batxillerat

  ÍNDEX

  SEGÜENT


  Administraci
  Administració

  • CFM Gestió Administrativa

   • 1 any 1.300 hores ( 310 hores de pràctiques en empreses)

   • Per treballar en gestories, oficines d’empreses, auxiliar administratiu,etc

 • CFS Administració i Finances

  • 2 anys 2.000 hores ( 350 hores de pràctiques en empreses)

  • Administració i gestió de personal

  • Operacions economicofinanceres i de la informació

  • Assessorament a clients o usuaris

 • ÍNDEX

  SEGÜENT


  Comer i m rqueting
  Comerç i màrqueting

  • CFM Comerç

   • 1 any 1.400 hores (410 hores de pràctiques en empreses)

   • Administració i gestió d'un petit establiment comercial.

 • CFS Comerç internacional

  • 2 anys 2.000 hores (350 hores de pràctiques en empreses)

  • Realització de les operacions de compra-venda de mercaderies anivell internacional.

 • ÍNDEX

  SEGÜENT


  Edificaci i obra civil
  Edificació i obra civil

  • CFS Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció

   • 2 anys 2.000 hores (350 hores de pràctiques en empreses)

   • Desenvolupament de projectes i representació dels plànols de construcció.

  ÍNDEX

  SEGÜENT


  Electricitat i electr nica
  Electricitat i electrònica

  • CFM Equips electrònics de consum

   • 2 anys 2.000 hores (350 hores de pràctiques en empreses)

   • Instal·lació, reparació i manteniment d'equips electrònics de so, TV, vídeo i equips informàtics.

 • CFM Equips i instal·lacions electrotècniques

  • 2 anys 2.000 hores (350 hores de pràctiques en empreses)

  • Muntar i mantenir equips i instal·lacions de baixa tensió en edificis i indústries.

 • CFS Desenvolupament de productes electrònics

  • 2 anys 2.000 hores (350 hores de pràctiques en empreses)

  • Disseny, realització i manteniment d’equips d’electrònica industrial en aplicacions de qualsevol entorn.

 • ÍNDEX

  SEGÜENT


  Inform tica
  Informàtica

  • CFM Explotació de sistemes informàtics

   • 2 anys 2.000 hores (310 hores de pràctiques en empreses)

   • Instal·lar i mantenir aplicacions ofimàtiques i equips i sistemes informàtics

 • CFS Desenvolupament d’aplicacions informàtiques

  • 2 anys 2.000 hores (350 hores de pràctiques en empreses)

  • Elaboració i adaptació de programes en llenguatges de programació estructurats i disseny d'aplicacions informàtiques de gestió.

 • CFS Administració de sistemes informàtics

  • 2 anys 2.000 hores (350 hores de pràctiques en empreses)

  • Implantació i administració de sistemes informàtics en xarxes locals, i connexió del sistema a xarxes extenses.

 • ÍNDEX

  SEGÜENT


  Manteniment de vehicles autopropulsats
  Manteniment de vehicles autopropulsats

  • CFM Electromecànica de vehicles

   • 2 anys 2.000 hores (410 hores de pràctiques en empreses)

   • Manteniment de motors d’explosió, sistemes elèctrics, frens, transmissió, direcció, etc.

 • CFS Automoció

  • 2 anys 2.000 hores (410 hores de pràctiques en empreses)

  • Organització i planificació dels processos de reparació d'avaries en l’àrea electromecànica, carrosseria de vehicles a motor

 • ÍNDEX

  SEGÜENT


  Manteniment i serveis a la producci
  Manteniment i serveis a la producció

  • CFM Manteniment electromecànic

   • 2 anys 2.000 hores (350 hores de pràctiques en empreses)

   • Muntatge, reparació i manteniment de la maquinària i de l'equip electromecànic.

 • CFS Manteniment industrial

  • 2 anys 2.000 hores (350 hores de pràctiques en empreses)

  • Coordinar i supervisar l’execució dels processos de manteniment i per dur a terme la instal·lació en planta de la maquinària i l’equip industrial.

 • CFS Prevenció de riscos professionals

  • 2 anys 2.000 hores (390 hores de pràctiques en empreses)

  • Avaluar i controlar els riscos derivats de les condicions de seguretat,en l'ambient i la càrrega de treball

 • ÍNDEX

  SEGÜENT


  Qu mica
  Química

  • CFM Operacions de pasta i paper

   • 1 any 1.400 hores (440 hores de pràctiques en empreses)

   • Conducció d'equips de fabricació de pastes papereres i transformació i manipulació de papers i cartrons.Treball en Laboratori.

 • CFS Indústria de pasta i paper

  • 1 any 1.400 hores (440 hores de pràctiques en empreses)

  • Organització, coordinació i control de la fabricació de pastes, papers, cartrons i treball en laboratori analític

 • CFS Anàlisi i control

  • 2 anys 2.000 hores (410 hores de pràctiques en empreses)

  • Organitzar i gestionar l'activitat del laboratori i realitzar assajos físics, químics i d'identificació i mesura

 • ÍNDEX

  SEGÜENT


  Sanitat
  Sanitat

  • CFM Cures auxiliars d’infermeria

   • 1 any 1.400 hores (410 hores de pràctiques en empreses)

   • Aplicació de les cures auxiliars d'infermeria al pacient i tenir cura de les condicions sanitàries de l'entorn i del material sanitari.

 • CFM Farmàcia

  • 1 any 1.300 hores (310 hores de pràctiques en empreses)

  • Dispensació de medicaments i productes de parafarmàcia, informació als clients sobre la seva utilització, elaboració de preparats medicamentosos, dietètics i cosmètics.

 • CFS Dietètica

  • 2 anys 2.000 hores (410 hores de pràctiques en empreses)

  • Elaboració i supervisió de dietes adaptades a persones i col·lectius, control i supervisió de la composició qualitativa dels aliments.

 • ÍNDEX

  SEGÜENT


  Serveis socioculturals i a la comunitat
  Serveis socioculturals i a la comunitat

  • CFM Atenció Sociosanitària

   • 2 anys 2.000 hores (420 hores de pràctiques en empreses)

   • Responsable de planta en institucions residencials. Cuidador de persones grans, persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial en les diferents institucions. Tècnic/a d’atenció domiciliària

 • CFS Integració social

  • 2 anys 1.700 hores (420 hores de pràctiques en empreses)

  • Programació, organització i avaluació de les intervencions d'integració social i supervisió de les activitats d'inserció ocupacional.

 • CFS Educació Infantil

  • 2 anys 2.000 hores (400 hores de pràctiques en les empreses)

  • Educació Infantil en llars d’infants. Animador infantil en colònies d’estiu, tallers, ludoteques.

 • ÍNDEX

  SEGÜENT


  Batxillerat
  Batxillerat

  • Tecnologia

  • Ciències de la naturalesa i la salut

  • Humanitats i ciències socials

  ÍNDEX

  SEGÜENT


  Sortides
  Sortides

  • Acadèmiques

   • Grau mitjà:

  Curs de preparació i prova d’accés

  Grau superior

  Altre cicle

  Universitat

  • Grau superior:

  • Professionals

   • Grau mitjà: Treball com a Tècnic Auxiliar

   • Grau superior: Treball com a Tècnic Superior

  ÍNDEX

  SEGÜENT


  Acc s a estudis universitaris
  Accés a estudis universitaris

  Els titulats de formació professional d'un cicle de grau superior, tenen accés als estudis universitàris de 1r cicle segons la branca i especialitat que hagin cursat (arquitectura tècnica, mestre, diplomatura i enginyeria tècnica), on tenen reservades fins a un 25% de les places ofertades. També és pot accedir a algunes llicenciatures (estudis de 1r i 2n cicle) amb una reserva de fins el 10% de places.

  • Reconeixements universitaris

   • Les universitats catalanes validaran com a assignatures ja cursades els crèdits que s’hagin determinat en els diferents acords de reconeixement, entre cicles formatius de grau superior i estudis universitaris.

  ÍNDEX

  SEGÜENT


  Acc s a altres cicles formatius
  Accés a altres cicles formatius

  • Convalidacions oficials

   • Si has cursat un cicle formatiu, i vols cursar-ne un altre, podràs convalidar els crèdits comuns (FOL, RET, ADM…)

 • Reconeixements interns

  • Si has cursat un cicle formatiu superior i vols cursar-ne un altre, a més de les convalidacions oficials i depenen del cicle de procedència, et podràs beneficiar del reconeixement d’alguns crèdits.

 • ÍNDEX

  SEGÜENT


  Informaci general
  Informació general

  • Portes obertes

   • Dissabte 12 de Maig.

 • Preinscripció

  • Gratüita, reserva plaça i compatible amb universitat

  • Cicles de grau mitjà : del 14 al 25 de maig

  • Cicles de grau superior: del 5 al 12 de juny

   del 5 al 15 de juny (prova accés 2007)

 • Matricula

  • Del 2 al 6 de juliol

 • Proves d’accés(per cursar un cicle sense la titulació)

  • Inscripció per Internet fins al 15 de Març

  • http://www.gencat.cat/educacio

  • Cicles de grau mitjà: 2 de Maig

  • Cicles de grau superior: 30 i 31 de Maig

 • Més informació a:www.iesmila.net

 • ÍNDEX