alkoholy a fenoly n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Alkoholy a fenoly PowerPoint Presentation
Download Presentation
Alkoholy a fenoly

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Alkoholy a fenoly - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Hydroxyderiváty uhlovodík ů. CH 3 - OH. Alkoholy a fenoly. 10. 8. 9. 7. 11. H. H. H– C -.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Alkoholy a fenoly' - mikel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
alkoholy a fenoly

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hydroxyderivátyuhlovodíků

CH3 - OH

Alkoholy a fenoly

10

8

9

7

11

alkoholy

H

H

H– C -

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ALKOHOLY
 • Obsahují charakteristickou skupinu

(hydroxylová skupina)

- v názvu přípona

- OH

- ol

Methanol (methylalkohol)

CH3OH

OH

slide3

H

H

H

H

CH3 – CH2 – C -

CH3 – C -

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ethanol (ethylalkohol)

C2H5OH

OH

1

Propanol (propylalkohol)

C4H9OH

OH

slide4

H

CH3 – CH2 – CH2 – C –

H

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

OH

Butanol (butylalkohol)

C4H9OH

v cesytn alkoholy

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vícesytné alkoholy:
 • V molekule uhlovodíku nahradíme 2 či více atomů vodíku skupinami

Např:

 • Ethandiol = ethylenglykol
 • Propantriol = glycerol

- OH

n zvoslov

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Názvosloví:
 • 2 typy názvů:
  • Název uhlovodíku + přípona –ol
  • Název uhlovodíkovéhozbytku +

přípona alkohol

vlastnosti

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

VLASTNOSTI
 • Kapaliny s nízkým bodem varu, nižší s vodou mísitelné
 • Vznikající v přírodě z cukrů (oxidací = kvašením)
 • Látky jedovaté, narkotické, příjemně vonící

2

z stupci

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zástupci:

4

3

Methanol (methylalkohol):

- dřevný líh, vzniká při suché destilaci dřeva, nebo se vyrábí z vodíku a CO

 • hořlavá a prudce jedovatá kapalina (toxická především pro zrakový nerv, otrava nastává požitím, anebo vstřebáním kůži)
 • požití malé dávky(10 – 100 ml) způsobuje oslepnutí až smrt!!!Příznaky přijímání methanolu jsou podobné těm opilosti: bolení hlavy, závrať, zvedání žaludku, nedostatek koordinace, zmatek, ospalost, následovaný bezvědomím a smrtí .
slide9

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

- jako příměs u špatně pálených alkoholických nápojů!!!

 • používá se jako rozpouštědlo, palivo a surovina pro výrobu plastů, k výrobě bionafty
 • je součástí palivových článků(jsou energetickým zdrojem budoucnosti)
slide10

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 • Plamen methanolu je téměř bezbarvý !!!
 • Methanolová zkouška
 • Do porcelánové misky nalij 5cm3 methanolu a 4cm3 koncentrované kyseliny sírové. Do tohoto roztoku přisyp 1-2 lžičky kyseliny borité. Směs zapal hořící špejlí. Směs hoří oslnivě zeleným plamenem.Touto reakcí se dá rozlišit methanol od ethanolu, jelikož ethanol hoří při této zkoušce oslnivě žlutým plamenem.
 • Hoření ethanolu
 • Na hodinové sklíčko kápni kapku ethanolu, kterou zapal hořící třískou. Ethanol hoří svítivě žlutým plamenem a velmi rychle vyprchává.
slide11

5

Destilace whisky

6

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ethanol (ethylalkohol):

 • líh
 • bezbarvá, hořlavá kapalná látka s teplotou varu 78°C

Výroba:

 • zkvašováním vodného roztoku cukru a následnou destilací
 • průmyslově se vyrábí kvašením bramborového škrobu
slide12

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Použití:

 • rozpouštědlo barviv, živic, olejů
 • v lékařství jako dezinfekční prostředek
 • ekologické palivo
 • k výrobě alkoholických nápojů (asi 5 promile alkoholu v krvi způsobuje bezvědomí až smrt)
 • k technickým účelům se vyrábí tzv. denaturovaný líh:obsahuje jedovaté příměsi, aby nemohl být použit jako alkoholický nápoj!!!

7

slide13

12

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Další zástupci:

Glycerol (glycerin, propantriol) :

 • hygroskopická bezbarvá viskózní(většíviskozita znamená větší brždění pohybu kapaliny) kapalina bez zápachu, sladké chuti
 • derivát propanu
 • je součástí tuků
 • vyrábí se rozkladem tuků
slide14

24

13

14

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Použití:

 • v kosmetice(má schopnost zadržovat vlhkost v mastech a krémech), v potravinářství, k výrobě výbušnin(dynamit), v lékařství(kardiaci, součást klystýrů), filmové slzy (nízká tekutost)
slide15

15

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ethylenglykol (ethandiol):

 • jedovatá kapalina, součást nemrznoucích směsí v chladících soustavách

(v motorech aut Fridex)

 • výroba plastů

Fridex – míchá se s destil.vodou v různém poměru – podle toho, za

jak nízkých teplot musí zůstat směs ještě tekutá a nesmí zmrznout

alkohol je droga

16

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Alkohol je droga!!!
 • přechází do krve a působí na nervovou soustavu
 • snižuje citlivost smyslových orgánů, způsobuje poruchy paměti
 • ve větším množství je požití ethanolu zdraví škodlivé, může způsobit smrtelnou otravu
 • návyková látka!!!
promile

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Promile
 • Promile je jedna desetina procenta, tzn. jiný název pro jednu tisícinu (celku). Promile se označují symbolem ‰

Např:

 • 2 ‰ alkoholu v krvi – v každémlitru krvedaného člověka jsou rozpuštěny 2/1000 litru(tzn. 2 ml)alkoholu
fenoly

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

FENOLY

Hydroxylová skupina je vázána na

uhlovodíkové zbytky arenů

17

slide19

18

20

19

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Nejjednodušší derivát je fenol:

n zvoslov1

benzen-1,2-diol

22

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Názvosloví:
 • 2 typy názvů:
  • Název arenu + přípona – ol
  • Název triviální
vlastnosti1

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vlastnosti:
 • zpravidla krystalické látky, které nepříjemně zapáchají
 • získávají se destilací černouhelného dehtu
 • mají dezinfekční účinky
 • jsou rozpustné ve vodě, jsou jedovaté a leptavé
 • vyrábí se z nich plasty
z stupci1

11

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ZÁSTUPCI:
 • FenolC6H5OH

(kys.karbolová)

-jedovatá žíravá pevná látka (bezbarvá, na vzduchu se barví do růžova až hněda), ve vodě málo rozpustná

-základní složka plastů(bakelit), výrobabarviv, léčiv, dezinfekční materiál, ekrazit (výbušnina), pesticidy

21

slide23

23

22

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Další sloučeniny:

 • Od fenolu se odvozují i další sloučeniny:
 • benzen-1,2-diol (pyrokatechol)
 • benzen-1,3-diol (rezorcinol)
 • benzen-1,4-diol (hydrochinon)
pou it obr zky

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Použité obrázky:

Obr.č.1 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ethanol_CPK_ani.gif

GNU Free Documentation License

Obr.č.2 - vlastní archiv autora

Obr.č.3 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Methanol_Lewis.svg – volně šiřitelné

Obr.č.4 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Methanol_struktur.png

GNU Free Documentation License

Obr.č.5 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glenfiddich_Distillery_stills.jpg

Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Obr.č.6 – vlastní archiv autora

Obr.č.7 – vlastní archiv autora

Obr.č.8 – vlastní archiv autora

Obr.č.9 - vlastní archiv autora

Obr.č.10 – vlastní archiv autora

Obr.č.11 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fenol.png – volně šiřitelné

Obr.č.12 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glycerin_-_Glycerol.svg – volně šiřitelné

Obr.č.13 – vlastní archiv autora

Obr.č.14 – vlastní archiv autora

Obr.č.15 – vlastní archiv autora

Obr.č.16 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stopalcohol.png – volně šiřitelné

pou it obr zky1

Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Použité obrázky:

Obr.č.17 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aryl%3DPhenyl%3DPhenol.png – volně šiřitelné

Obr.č.18 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hydroxybenzene.png – volně šiřitelné

Obr.č.19 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phenol_chemical_structure.png – volně šiřitelné

Obr.č.20 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phenol-3D-balls.png – volně šiřitelné

Obr.č.21 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Telephone_W48_Bakelit_IMGP9744.jpg

GNU Free Documentation License

Obr.č.22 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fenoly2.png – volně šiřitelné

Obr.č.23 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phenolkalot.jpg – volně šiřitelné

Obr.č.24 – vlastní archiv autora