Alkoholy a fenoly - PowerPoint PPT Presentation

mikel
alkoholy a fenoly n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Alkoholy a fenoly PowerPoint Presentation
Download Presentation
Alkoholy a fenoly

play fullscreen
1 / 25
Download Presentation
Alkoholy a fenoly
204 Views
Download Presentation

Alkoholy a fenoly

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Hydroxyderivátyuhlovodíků CH3 - OH Alkoholy a fenoly 10 8 9 7 11

 2. H H H– C - Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ALKOHOLY • Obsahují charakteristickou skupinu (hydroxylová skupina) - v názvu přípona - OH - ol Methanol (methylalkohol) CH3OH OH

 3. H H H H CH3 – CH2 – C - CH3 – C - Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ethanol (ethylalkohol) C2H5OH OH 1 Propanol (propylalkohol) C4H9OH OH

 4. H CH3 – CH2 – CH2 – C – H Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. OH Butanol (butylalkohol) C4H9OH

 5. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vícesytné alkoholy: • V molekule uhlovodíku nahradíme 2 či více atomů vodíku skupinami Např: • Ethandiol = ethylenglykol • Propantriol = glycerol - OH

 6. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Názvosloví: • 2 typy názvů: • Název uhlovodíku + přípona –ol • Název uhlovodíkovéhozbytku + přípona alkohol

 7. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. VLASTNOSTI • Kapaliny s nízkým bodem varu, nižší s vodou mísitelné • Vznikající v přírodě z cukrů (oxidací = kvašením) • Látky jedovaté, narkotické, příjemně vonící 2

 8. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zástupci: 4 3 Methanol (methylalkohol): - dřevný líh, vzniká při suché destilaci dřeva, nebo se vyrábí z vodíku a CO • hořlavá a prudce jedovatá kapalina (toxická především pro zrakový nerv, otrava nastává požitím, anebo vstřebáním kůži) • požití malé dávky(10 – 100 ml) způsobuje oslepnutí až smrt!!!Příznaky přijímání methanolu jsou podobné těm opilosti: bolení hlavy, závrať, zvedání žaludku, nedostatek koordinace, zmatek, ospalost, následovaný bezvědomím a smrtí .

 9. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. - jako příměs u špatně pálených alkoholických nápojů!!! • používá se jako rozpouštědlo, palivo a surovina pro výrobu plastů, k výrobě bionafty • je součástí palivových článků(jsou energetickým zdrojem budoucnosti)

 10. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. • Plamen methanolu je téměř bezbarvý !!! • Methanolová zkouška • Do porcelánové misky nalij 5cm3 methanolu a 4cm3 koncentrované kyseliny sírové. Do tohoto roztoku přisyp 1-2 lžičky kyseliny borité. Směs zapal hořící špejlí. Směs hoří oslnivě zeleným plamenem.Touto reakcí se dá rozlišit methanol od ethanolu, jelikož ethanol hoří při této zkoušce oslnivě žlutým plamenem. • Hoření ethanolu • Na hodinové sklíčko kápni kapku ethanolu, kterou zapal hořící třískou. Ethanol hoří svítivě žlutým plamenem a velmi rychle vyprchává.

 11. 5 Destilace whisky 6 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ethanol (ethylalkohol): • líh • bezbarvá, hořlavá kapalná látka s teplotou varu 78°C Výroba: • zkvašováním vodného roztoku cukru a následnou destilací • průmyslově se vyrábí kvašením bramborového škrobu

 12. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Použití: • rozpouštědlo barviv, živic, olejů • v lékařství jako dezinfekční prostředek • ekologické palivo • k výrobě alkoholických nápojů (asi 5 promile alkoholu v krvi způsobuje bezvědomí až smrt) • k technickým účelům se vyrábí tzv. denaturovaný líh:obsahuje jedovaté příměsi, aby nemohl být použit jako alkoholický nápoj!!! 7

 13. 12 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Další zástupci: Glycerol (glycerin, propantriol) : • hygroskopická bezbarvá viskózní(většíviskozita znamená větší brždění pohybu kapaliny) kapalina bez zápachu, sladké chuti • derivát propanu • je součástí tuků • vyrábí se rozkladem tuků

 14. 24 13 14 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Použití: • v kosmetice(má schopnost zadržovat vlhkost v mastech a krémech), v potravinářství, k výrobě výbušnin(dynamit), v lékařství(kardiaci, součást klystýrů), filmové slzy (nízká tekutost)

 15. 15 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ethylenglykol (ethandiol): • jedovatá kapalina, součást nemrznoucích směsí v chladících soustavách (v motorech aut Fridex) • výroba plastů Fridex – míchá se s destil.vodou v různém poměru – podle toho, za jak nízkých teplot musí zůstat směs ještě tekutá a nesmí zmrznout

 16. 16 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Alkohol je droga!!! • přechází do krve a působí na nervovou soustavu • snižuje citlivost smyslových orgánů, způsobuje poruchy paměti • ve větším množství je požití ethanolu zdraví škodlivé, může způsobit smrtelnou otravu • návyková látka!!!

 17. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Promile • Promile je jedna desetina procenta, tzn. jiný název pro jednu tisícinu (celku). Promile se označují symbolem ‰ Např: • 2 ‰ alkoholu v krvi – v každémlitru krvedaného člověka jsou rozpuštěny 2/1000 litru(tzn. 2 ml)alkoholu

 18. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. FENOLY Hydroxylová skupina je vázána na uhlovodíkové zbytky arenů 17

 19. 18 20 19 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Nejjednodušší derivát je fenol:

 20. benzen-1,2-diol 22 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Názvosloví: • 2 typy názvů: • Název arenu + přípona – ol • Název triviální

 21. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vlastnosti: • zpravidla krystalické látky, které nepříjemně zapáchají • získávají se destilací černouhelného dehtu • mají dezinfekční účinky • jsou rozpustné ve vodě, jsou jedovaté a leptavé • vyrábí se z nich plasty

 22. 11 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ZÁSTUPCI: • FenolC6H5OH (kys.karbolová) -jedovatá žíravá pevná látka (bezbarvá, na vzduchu se barví do růžova až hněda), ve vodě málo rozpustná -základní složka plastů(bakelit), výrobabarviv, léčiv, dezinfekční materiál, ekrazit (výbušnina), pesticidy 21

 23. 23 22 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Další sloučeniny: • Od fenolu se odvozují i další sloučeniny: • benzen-1,2-diol (pyrokatechol) • benzen-1,3-diol (rezorcinol) • benzen-1,4-diol (hydrochinon)

 24. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Použité obrázky: Obr.č.1 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ethanol_CPK_ani.gif GNU Free Documentation License Obr.č.2 - vlastní archiv autora Obr.č.3 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Methanol_Lewis.svg – volně šiřitelné Obr.č.4 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Methanol_struktur.png GNU Free Documentation License Obr.č.5 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glenfiddich_Distillery_stills.jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license Obr.č.6 – vlastní archiv autora Obr.č.7 – vlastní archiv autora Obr.č.8 – vlastní archiv autora Obr.č.9 - vlastní archiv autora Obr.č.10 – vlastní archiv autora Obr.č.11 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fenol.png – volně šiřitelné Obr.č.12 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glycerin_-_Glycerol.svg – volně šiřitelné Obr.č.13 – vlastní archiv autora Obr.č.14 – vlastní archiv autora Obr.č.15 – vlastní archiv autora Obr.č.16 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stopalcohol.png – volně šiřitelné

 25. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Použité obrázky: Obr.č.17 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aryl%3DPhenyl%3DPhenol.png – volně šiřitelné Obr.č.18 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hydroxybenzene.png – volně šiřitelné Obr.č.19 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phenol_chemical_structure.png – volně šiřitelné Obr.č.20 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phenol-3D-balls.png – volně šiřitelné Obr.č.21 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Telephone_W48_Bakelit_IMGP9744.jpg GNU Free Documentation License Obr.č.22 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fenoly2.png – volně šiřitelné Obr.č.23 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phenolkalot.jpg – volně šiřitelné Obr.č.24 – vlastní archiv autora