slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
WAAROM GA JE NAAR DE KERK ? Ja, waarom eigenlijk. PowerPoint Presentation
Download Presentation
WAAROM GA JE NAAR DE KERK ? Ja, waarom eigenlijk.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

WAAROM GA JE NAAR DE KERK ? Ja, waarom eigenlijk. - PowerPoint PPT Presentation


  • 151 Views
  • Uploaded on

WAAROM GA JE NAAR DE KERK ? Ja, waarom eigenlijk. Ik weet niet hoe het vroeger bij jullie thuis was. Wij moesten naar de kerk of eigenlijk je dacht er niet over om te zeggen : ik ga niet. Je ging gewoon. Dat was de discipline. Die is tegenwoordig ook nog van kracht bij de

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'WAAROM GA JE NAAR DE KERK ? Ja, waarom eigenlijk.' - mikayla-joseph


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

WAAROM GA JE NAAR DE KERK ?

Ja, waarom eigenlijk.

Ik weet niet hoe het vroeger bij jullie thuis was.

Wij moesten naar de kerk of eigenlijk je dacht er niet over om te

zeggen : ik ga niet. Je ging gewoon.

Dat was de discipline. Die is tegenwoordig ook nog van kracht bij de

rechts orthodoxe kerken, hoewel ik daar ook al afkalving bespeur.

Achteraf is er helemaal niets mis mee als er tot een bepaalde

leeftijd discipline wordt bijgebracht.

slide2

In februari j.l. stond er in het AD een artikel over de besteding van

de zondag onder de titel : sporten of seksen op zondag ?

Nee : maffen. Het slaaptekort van door de week inhalen en daarom

doen we op zondagmorgen het allerliefst : uitslapen, zolang als we

willen. Dat blijkt uit een steekproef van een geluksonderzoeker.

Zondag is voor velen de gelukkigste dag van de week.

Uit allerlei onderzoeken is dat allang gebleken. Geen werk, geen stress

en doen waar je zin in hebt. En als je de mensen dan vraagt wat ze eigenlijk op zo’n vrije dag het liefst zouden willen doen dan bestaat dat uit drie punten”:

1e goed contact hebben met andere mensen

2e een doel hebben, ergens naar toe werken

3e zorgen voor oplaadpunten

slide3

Eigenlijk lijkt dat heel duidelijk op het bezoeken van een kerkdienst.

Daar voldoe je aan alle drie punten. Je hebt

- contact met anderen

- een doel om naar toe te gaan

- een oplaadpunt en een rustpunt

Toch krijgen we deze mensen niet in de kerk. Het kerkbezoek is al vele jaren aan het teruglopen. Waarom zou dat zo zijn ?

De meeste mensen die je daar naar vraagt hebben meerdere reden

om niet naar de kerk te gaan.

Eén van de belangrijkste reden is gemakzucht. Zondag is een vrije

dag dan moet je me niet lastig vallen met kerkgang, vooral niet

‘s morgens want dan slaap ik uit.

slide4

In onze samenleving worden de grenzen steeds weer verlegd.

U en ik zien dat om ons heen. Onze zelfstandigheid speelt daarbij een rol, een ander

hoeft ons niet te vertellen wat ik moet doen.

Maar ook geld en doen waar je zin in hebt spelen mee. We kunnen vandaag alles aanwenden om onze zin te krijgen. En daarbij gaan we zonodig grenzen over.

Dat moet toch kunnen zeggen we dan. Iedereen gaat het gewoon vinden, zelfs

in de kerk. Ik moest aan het verhaal van David en Batseba denken, een beroemd of beter nog een berucht verhaal. David had ook veel bereikt in het leven, hij was onafhankelijk geworden. Natuurlijk geloofde hij in God, maar er is meer op deze wereld dan alleen godsdienst. En als je dan een mooie vrouw ziet, waarom niet ?

En je ziet dan hoe voorspoed grenzen doet vervagen.

U kent de afloop. Overspel gecombineerd met moord.

slide5

Veel mensen in onze samenleving verleggen stap voor stap hun grenzen en

iedereen gaat dat gewoon vinden. U en ik kennen deze verleidingen ook.

maar God stuurt ons geen Nathan meer. Wij hebben het Woord en de Geest.

Onlangs liep ik in een Zwijndrechtse supermarkt een oud lid van onze gemeente

tegen het lijf. Hij deed ook boodschappen. Hij ontliep mij niet en we hebben een

poosje staan praten. Ik ben nog wel gelovig hoor, ik bid en dank nog, maar naar

de kerk gaan zie ik niet meer zitten.

Achteraf dacht ik, ik had natuurlijk moeten zeggen : waarom kom je dan hier om

boodschappen te doen. Omdat je in leven wil blijven.

Zo is het ook met de kerkgang, daar ga je ook heen om geestelijk in leven te blijven.

slide6

Dus de vraag lijkt wel degelijk ook aan deze groep te stellen :

Waarom ga je niet naar de kerk

Bij ons heb je contact met andere mensen

heb je een doel om naar toe te gaan

vind je een oplaadpunt om verder te kunnen

Tot zover sluit het aan bij de behoefte van deze groep, maar er is veel meer.

Wij hebben ook en vooral de vraag aan onszelf te stellen.

Waarom gaan wij wel naar de kerk.

slide7

Dan komen we bij onszelf terecht, bij ons als kerkmensen.

Waarom gaan u en ik naar de kerk.

Daar zijn meerdere antwoorden op te geven

- dat hoort bij mijn zondag

- ik ben dat mijn hele leven al gewend

- ik zie er allerlei bekenden en dat is fijn

- ik hou van zingen met elkaar

- ik word gesticht door het woord, het doet me wel wat.

Dat zijn overigens allemaal reden uit onszelf. Dat zijn ervaringen die we zelf

hebben. En die kunnen ook aanleiding zijn om niet te gaan als je geen zin hebt.

Dit zijn menselijke overwegingen.

slide8

We kunnen ook de vraag stellen :

Wat vindt God van de kerkdienst

En dan komen we al snel bij een heel bekende tekst in de bijbel n.l. Hebr. 10 : 25.

Daar zegt de briefschrijver het volgende :

“In plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen,

elkaar juist bemoedigen en dat des te meer naarmate u de dag van Jezus

komst ziet naderen. “

Dat is een heel ander verhaal.

Daar wordt de noodzaak van het kerkbezoek in relatie gebracht met Jezus

wederkomst. Maar dit vers staat niet op zichzelf.

De laatste drie hoofdstukken van Hebreeën gaan over troost en vermaning

en dat zijn wezenlijke elementen in onze kerkdiensten.

slide9

Laten we de tekst uitbreiden en beginnen te lezen bij vers 19.

“Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom

binnengaan in het heiligdom , omdat Hij voor ons met zijn lichaam een weg naar

een nieuw leven gebaand heeft, door het voorhangsel heen.

We hebben een hogepriester die dienst doet in het huis van God; laten we God

dan naderen met een oprecht hart en vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van

een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen.

Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want Hij

die de belofte heeft gedaan is trouw. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar

er toe aansporen lief te hebben en goed te doen en in plaats van weg te blijven

van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen en dat des

te meer naarmate u de dag van Zijn komst ziet naderen “.

slide10

Het zijn dus de drie essentiële elementen van het christelijk geloof die in

drie verzen na elkaar worden genoemd bij het naderen van God.

vers 22 : geloof

vers 23 : hoop

vers 24 : liefde

De essentie van een kerkdienst is een heel andere dan wij vaak in

gedachten hebben.

Daarom is de vraag aan een ieder van ons te stellen :

Waarom ga je naar de kerk

Dan is de kerk niet een club mensen die zich om de bijbel of zelfs

om Jezus Christus verzamelt.

De kerk is veeleer een gemeenschap van mensen waarin Jezus Christus

werkelijkheid wordt.

slide11

Ik nodig u uit om in groepjes te praten over dit onderwerp en dan

te proberen voor uzelf en met elkaar antwoord te geven op de volgende vragen:

Waarom gaan we naar de kerk ? Is dat om :

1e God te eren

2e de boodschap van heil en verlossing te horen

3e door het woord gecorrigeerd te worden

4e de gemeenschap met andere gelovigen te ervaren

5e om uw zonden te kunnen belijden

6e om met anderen te zingen en te bidden

7e om de gemeenschap met Jezus te beleven