ataksja friedreicha zesp m d kowy marta selig l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ATAKSJA FRIEDREICHA; ZESPÓŁ MÓŻDŻKOWY Marta Selig PowerPoint Presentation
Download Presentation
ATAKSJA FRIEDREICHA; ZESPÓŁ MÓŻDŻKOWY Marta Selig

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

ATAKSJA FRIEDREICHA; ZESPÓŁ MÓŻDŻKOWY Marta Selig - PowerPoint PPT Presentation


 • 1123 Views
 • Uploaded on

ATAKSJA FRIEDREICHA; ZESPÓŁ MÓŻDŻKOWY Marta Selig. ZESPÓŁ MÓŻDŻKOWY. Jest to zespół objawów, związanych z zaburzeniem czynności móżdżku. ZESPÓŁ MÓŻDŻKOWY. Czynności móżdżku: Kontroluje przebieg funkcji ruchowych Integruje bodźce zmysłowe i czuciowe wyzwalające ruchy dowolne

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ATAKSJA FRIEDREICHA; ZESPÓŁ MÓŻDŻKOWY Marta Selig' - mickey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zesp m d kowy
ZESPÓŁ MÓŻDŻKOWY

Jest to zespół objawów, związanych z zaburzeniem czynności móżdżku.

zesp m d kowy3
ZESPÓŁ MÓŻDŻKOWY

Czynności móżdżku:

 • Kontroluje przebieg funkcji ruchowych
 • Integruje bodźce zmysłowe i czuciowe wyzwalające ruchy dowolne
 • Reguluje napięcie mięśniowe
 • Odpowiada za optymalne i harmonijne współdziałanie poszczególnych grup mięśniowych
zesp m d kowy4
ZESPÓŁ MÓŻDŻKOWY

Móżdżek jest stabilizującym układem regulacyjnym, który:

 • Otrzymuje wstępny meldunek o każdym bodźcu ruchowym
 • Konfrontuje ten bodziec na bieżąco z informacjami zwrotnymi o przebiegu ruchu
zesp m d kowy og lne objawy
ZESPÓŁ MÓŻDŻKOWY – ogólne objawy
 • Brak harmonijnego przebiegu i prawidłowego tempa ruchów
 • Zaburzenie automatycznej koordynacji ruchów

Ruchy są źle wymierzone, przesadne, wykraczające poza zamierzony cel – ruchy ataktyczne oraz zaburzenia równowagi

zesp m d kowy charakterystyczne objawy
ZESPÓŁ MÓŻDŻKOWY – charakterystyczne objawy
 • Dyssynergia – brak koordynacji pomiędzy poszczególnymi mięśniami lub grupami mięśni np. wyginanie ciała do tyłu bez jednoczesnego uginania kolan
 • Dysmetria – brak właściwej miary w ruchach, np. nadmierne rozpościeranie palców przy próbie chwycenia małych przedmiotów; zmiażdżenie porcelanowej szklanki przy próbie podniesienia jej
zesp m d kowy charakterystyczne objawy7
ZESPÓŁ MÓŻDŻKOWY – charakterystyczne objawy
 • Ataksja (niezborność ruchowa) – nieskoordynowanie i brak harmonijnej współpracy mięśni w czasie wykonywania ruchu
  • Badanie chodu i niezborności tułowiowej
  • Próba „palec – nos”: Zbliżając się do celu palec nie trafia w nos
  • Próba „pięta – kolano”: Pięta zbacza z przedniej części goleni, kolano zbacza z boku na bok
zesp m d kowy charakterystyczne objawy8
ZESPÓŁ MÓŻDŻKOWY – charakterystyczne objawy
 • Drżenie zamiarowe – drżenie pojawiające się i nasilające gdy palec zbliża się do celu
  • Próba „palec – nos”
 • Patologiczny objaw z odbicia – mięśnie antagonistyczne nie zostają uruchomione na czas, brak wyhamowania ruchu
zesp m d kowy charakterystyczne objawy9
ZESPÓŁ MÓŻDŻKOWY – charakterystyczne objawy
 • Hipotonia
 • Chwiejność w pozycji stojącej – próba Romberga
  • Pacjent nie może ustać, gdy ma otwarte oczy i złączone stopy
  • Pacjent stoi, gdy ma otwarte oczy, ale po zamknięciu kiwa się w przód i tył
 • Dysdiadochokineza – zaburzenie szybkiej i płynnej naprzemienności skurczów antagonistów i agonistów
zesp m d kowy charakterystyczne objawy10
ZESPÓŁ MÓŻDŻKOWY – charakterystyczne objawy
 • Opadanie przy próbie pozycyjnej –utrzymanie stałego tonicznego napięcia mięśni jest niemożliwe
 • Chód niepewny - na szerokiej podstawie, przechylenie w kierunku strony uszkodzenia
 • Odruch wahadłowy
  • Przy badaniu odruchu kolanowego – mięsień wykonuje kilkanaście skurczów
zesp m d kowy charakterystyczne objawy11
ZESPÓŁ MÓŻDŻKOWY – charakterystyczne objawy
 • Oczopląs poziomy – uszkodzenie ośrodkowych połączeń przedsionkowych w móżdżku. W odróżnieniu od oczopląsu obwodowego jest stały, nie towarzyszą mu zawroty głowy i nie zmniejsza się po fiksacji wzroku
  • Wielokierunkowy
  • W jednym kierunku
 • Zaburzenia mowy (dyzartria móżdżkowa) – mowa skandowana (wszystkie sylaby wymawiane z równą siłą), wybuchowa, o nieregularnym rytmie, jak u pijanego
zesp m d kowy interpretacja wynik w
ZESPÓŁ MÓŻDŻKOWY – interpretacja wyników
 • Niezborność jednostronna – zespół móżdżkowy po tej samej stronie
  • Najczęstsza przyczyna – demielinizacja, choroba naczyniowa
 • Niezborność obustronna - zespół móżdżkowy obustronny
  • Najczęstsza przyczyna – leki przeciwdrgawkowe, alkohol, demielinizacja, choroba naczyniowa
 • Niezborność dotycząca siadania i chodzenia, bez niezborności kończyn - zespół móżdżkowy środkowy (uszkodzenie robaka)
  • Najczęstsza przyczyna – leki przeciwdrgawkowe, alkohol, demielinizacja, choroba naczyniowa
choroby z zespo em m d kowym
Choroby z zespołem móżdżkowym
 • Ataksja psychogenna
 • Krwawienie do móżdżku lub udar niedokrwienny
 • Ostra ataksja móżdżkowa wieku dziecięcego
 • Zespół Fishera
 • Stwardnienie rozsiane
 • Zatrucia, np. rtęcią
 • Choroba Hartnupa, niedobór dehydrogenazy pirogronianowej
 • Zanik móżdżku
 • Obrzęk śluzakowaty (niedoczynność tarczycy)
 • Guz móżdżku
 • Dziecięca encefalopatia miokloniczna
 • Heredoataksja móżdżkowa
 • Choroby zakaźne, np. mononukleoza zakaźna
 • Wrodzone ataksje móżdżkowe
ataksja
ATAKSJA

Ataksja (bezład, niezborność) - upośledzenie koordynacji ruchów dowolnych, występujące wskutek uszkodzenia móżdżku (ataksja móżdżkowa) albo sznurów tylnych rdzenia kręgowego (ataksja czuciowa).

Ataksja czuciowa, w odróżnieniu od móżdżkowej, nasila się po zamknięciu oczu, a u chorych stwierdza się zaburzenia czucia ułożenia (czucie głębokie).

ataksja15
ATAKSJA
 • Nabyta, np.:
  • Guz mózgu
  • Zanik móżdżku
  • Wylew do móżdżku
  • Udar OUN
  • Ropień OUN
  • Stwardnienie rozsiane
  • Mózgowe porażenie dziecięce
  • Infekcje wirusowe
  • Zapalenie mózgu
  • Niedobór witaminy E
  • Zmiany degeneracyjne spowodowane:
   • Chorobami prionowymi (Creutzfeldta-Jacoba (CJD), zespół Gerstmanna-Stransslera-Scheinkera (GSS))
   • Substancjami toksycznymi (alkohol, narkotyki)
 • Dziedziczna (wrodzona)
ataksje dziedziczne
ATAKSJE DZIEDZICZNE

Schorzenia o 3 głównych cechach:

 • Ataksja
 • Genetycznie uwarunkowana przyczyna
 • Patologia móżdżku i jego połączeń
ataksje dziedziczne17
ATAKSJE DZIEDZICZNE

Klasyfikacja oparta jest na:

 • Wieku zachorowania
 • Sposobie dziedziczenia
 • Specyficznych odchyleniach biochemicznych
ataksje dziedziczne klasyfikacja
ATAKSJE DZIEDZICZNE - klasyfikacja
 • Ataksje móżdżkowe o wczesnym początku (<20 r.ż) z nieznanym defektem biochemicznym
  • AR (ataksja Friedreicha, zespoły FRDA-podobne i inne ataksje recesywne)
  • Sprzężone z chromosomem X - rzadkie
 • Ataksje móżdżkowe o późnym początku z nieznanym defektem biochemicznym
  • ADCA (autosomalnie dominująca ataksja móżdżkowa)
   • Bez zwyrodnienia siatkówki, z oftalmoplegią/objawami pozapiramidowymi (ADCA I): SCA-1,2,3,4,8
   • Ze zwyrodnieniem siatkówki (ADCA II): SCA-7
   • „czyste” ADCA (ADCA III): SCA-5,6,10, DRPLA
   • Ataksje napadowe
 • Ataksje ze znanymi defektami biochemicznymi, np.
  • Ataksja/niedobór wit.E (mutacja transportera alfa-tokoferolu)
  • Ataksja - teleangiektazja
  • Abeta- i hipobetalipoproteinemia
ataksja friedreicha frda
ATAKSJA FRIEDREICHA (FRDA)
 • AR (autosomalna recesywna)
 • Inne nazwy: choroba Friedreicha, zwyrodnienie rdzeniowo-móżdżkowe lub bezład dziedziczny rdzeniowo-móżdżkowy
 • Po raz pierwszy opisana w 1863 roku przez Nicolausa Friedreicha, profesora niemieckiego
 • Najczęstsza postać ataksji dziedzicznych
 • Chorzy mogą mieć wysoki poziom intelektualny
 • Główne objawy kliniczne:
  • Postępująca ataksja chodu i kończyn
  • Brak odruchów ścięgnistych
  • Objaw Babińskiego
  • Deformacja stóp – stopa friedreichowska
  • Skolioza
  • Schorzenia serca
frda epidemiologia
FRDA - epidemiologia

(Ameryka Pn. i Europa):

 • 1 : 50.000
 • 1:120 – częstość nosicielstwa (ok. 1% populacji)
 • Rodzice są bezobjawowi
 • Ryzyko wystąpienia choroby u potomków osób chorych wynosi 25%

Niezwykle rzadko u Azjatów i Afrykanów

frda patologia
FRDA - patologia
 • Rdzeń kręgowy może być cieńszy
 • Rozległe zwyrodnienie i stwardnienie w sznurach tylnych (drogi wstępujące), w drogach rdzeniowo-móżdżkowych oraz korowo-rdzeniowych
 • Ubytek neuronów w zwojach korzeni grzbietowych i słupach Clarke’a (jądra grzbietowe)
 • Mniejsza liczba dużych zmielinizowanych aksonów w nerwach obwodowych
 • Pień mózgu, móżdżek i mózg są prawidłowe
 • Niewielkie zmiany zwyrodnieniowe jąder mostu i rdzenia przedłużonego, dróg wzrokowych i kom. Purkiniego w móżdżku
 • Zwyrodnienie mięśnia sercowego, nerwów i zwojów nerwowych
frda patologia c d
FRDA – patologia c.d.

Utrata komórek czuciowych i degeneracja ich aksonów w nerwach obwodowych, korzeniach grzbietowych i sznurach tylnych pozbawia móżdżek drogi wejściowej do niego, która jest potrzebna do koordynacji ruchów.

frda genetyka
FRDA - genetyka
 • gen odpowiedzialny za FRDA (X25) zawiera informację o 216 aminokwasowym białku frataksynie
 • Ponad 95% chorych ma zwiększoną liczbę powtórzeń sekwencji trójnukleotydowych GAA w pierwszym intronie tego genu
  • prawidłowa liczba powtórzeń < 42
  • FRDA: 66 – 1700 powtórzeń, (najczęściej 800 - 1,000 powtórzeń)
 • Im dłuższe odcinki powtórzeń, tym większe hamowanie transkrypcji, wcześniejszy początek choroby i bardziej nasilone objawy
 • Ekspresja genu FRDA jest najwyższa tkankach nie-nerwowych: w sercu, wątrobie, nerkach, mięśniach szkieletowych i trzustce.
 • Ekspresja genu FRDA w OUN: rdzeń kręgowy > móżdżek > kora móżdżku
frda frataksyna
FRDA - frataksyna
 • Znajduje się w wewnętrznej błonie mitochondrium
 • Bierze udział w homeostazie Fe:
  • regulator wejścia żelaza do mitochondrium
  • Udział w mitochondrialnej biosyntezie białek Fe-S
frda mechanizm choroby
FRDA – mechanizm choroby
 • Spadek aktywności frataksyny generuje nadmiar żelaza, powodując za szybkie przejście elektronów z białek kompleksów łańcucha oddechowego. Produktem końcowym tej reakcji nie jest woda, która powinna powstać z wodoru i tlenu, ale formują się wolne rodniki takie jak: jony ponadtlenkowe i rodniki hydroksylowe. Wolne rodniki powodują nieodwracalnie zniszczenie mitochondrium, blokując jego funkcję.
 • Spadek aktywności frataksyny powoduje niedobór mitochondrialnych białek Fe-S, które biorą udział w fosforylacji oksydacyjnej na łańcuchu oddechowym. Obniżenie aktywności białek Fe-S, które formują podjednostki łańcucha oddechowego (kompleks I, II, III) sprawia, że komórka nie jest zdolna do wytwarzania energii.
frda obraz kliniczny
FRDA - obraz kliniczny

8-15 r.ż, czasami we wczesnym dzieciństwie lub po 25 r.ż, nawet w 5 dekadzie

 • Chód ataktyczny - najczęstszy i pierwszy objaw
 • Drżenie zamiarowe – najczęściej kończyn górnych, czasem tułowia
 • Częsta zmiana pozycji
 • Dyzartria – mowa powolna, niewyraźna, afoniczna (mowa skandowana)
 • Osłabienie kończyn prowadzące do paraplegii i przykurczy zgięciowych
 • Utrata czucia wibracji – wczesny objaw
 • Utrata czucia zróżnicowania 2 bodźców
 • Częściowa astereognozja
 • Upośledzenie czucia bólu, temperatury i dotyku
frda obraz kliniczny c d
FRDA - obraz kliniczny c.d.
 • Brak odruchów ścięgnistych
 • Odruch Babińskiego
 • Zaburzenia fiksacji wzroku
 • Zrywania w czasie ruchu śledzenia
 • Dysmetria gałek ocznych
 • Oczopląs
 • Zanik nerwu wzrokowego
 • Ślepota i głuchota – bardzo rzadko
 • Zaburzenia zwieraczy – czasem, u stale leżących pacjentów
 • Skolioza i kyfoza w górnym odcinku piersiowym (>75% chorych)
 • Wydrążona i końsko – szpotawa stopa (>50%)
 • Kardiomiopatia przerostowa (>85%), zmiany w EKG
 • Cukrzyca (10 – 20%)
frda diagnozowanie
FRDA - diagnozowanie
 • Wywiad rodzinny – zwykle 2 lub więcej przypadków zachorowań w rodzinie
 • Wiek chorego – początek zachorowania przed 25 r.ż.
 • Brak odruchów ścięgnistych w kończynach dolnych (odróżnia FRDA od zespołów FRDA - podobnych)
 • Obraz kliniczny
 • Testy genetyczne
frda diagnozowanie c d
FRDA – diagnozowanie c.d.
 • Jeśli test genetyczny nie jest diagnostyczny, należy:
  • Wykonać lipidogram
  • Oznaczyć stęż. wit. E i alfa-fetoproteiny
  • Wykonać analizę enzymów lizosomalnych, długołańcuchowych kwasów tłuszczowych
  • Zbadać stęż. mleczanów, pirogronianów, ceruloplazminy i przeprowadzić badania tarczycy
 • FRDA może być naśladowany przez:
  • Izolowany niedobór wit. E (AR)
  • Abetalipoproteinemię
  • Choroby wątroby przebiegające z zastojem żółci
 • W odróżnieniu od FRDA, w ataksjach o późnym początku (AD) są:
  • Późno występują objawy
  • Wzmożone odruchy ścięgniste
  • Częste porażenie mięśni okołogałkowych
frda rokowanie
FRDA - rokowanie
 • Wolny rozwój choroby
 • >95% Chorych jest „uwiązanych” do wózka inwalidzkiego przed ukończeniem 45 r.ż.
 • Średni czas do poruszania się wózkiem inwalidzkim – ok. 15 lat po wystąpieniu objawów (u kobiet szybciej niż u mężczyzn)
 • Śmierć
  • średnio 38 r.ż.
  • Zakres wieku: 21 – 69 r.ż.
  • Przyczyna – kardiomiopatie
frda leczenie
FRDA - leczenie
 • Nie jest znane skuteczne leczenie
 • ANTYOKSYDANTY

Wiele antyoksydantów zostało przebadanych ale wybrano jeden (MNESIS czyli IDEBENONE) ponieważ:

  • Łatwo przechodzi przez błony komórkowe i ścianę mitochondriów
  • Atakuje i niszczy wolne rodniki i jony tlenu
  • Usuwa je na zewnątrz poprzez drogi oddechowe przy pomocy czynnika III zanim mogą zaatakować białka żelazowo-siarkowe
  • Nie daje efektów ubocznych
  • Jest skuteczny w kontroli przerostu mięśnia sercowego

(opisano już pacjentów, u których rezultaty są bardzo obiecujące )