Muuga Green Terminal – vagunived ajate automaatika - PowerPoint PPT Presentation

mick
muuga green terminal vagunived ajate automaatika n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Muuga Green Terminal – vagunived ajate automaatika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Muuga Green Terminal – vagunived ajate automaatika

play fullscreen
1 / 3
Download Presentation
118 Views
Download Presentation

Muuga Green Terminal – vagunived ajate automaatika

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Muuga Green Terminal –vagunivedajate automaatika Muuga Green Terminali jaoks vagunivedajate töö automaatiseerimiseks ehitati süsteem sagedusmuundurite ACS 600 baasil. Automaatika süsteem baseerubSAIA PCD2, PCD1 kontrolleritel, mis onühendatud sagedusmuunduritegaModBus protokolliga. Vagunivedajad saab juhtida tsentraalsest või kohalikest pulditest.

  2. Muuga Green Terminal – automaatika Kohalik juhtimine Kohalik juhtimine Pult 1 Pult 2 Pult 3 Pult 4 • Kiire ja paindlik juhtimissüsteem • SAIA kontrollerid loovad laiad kommunikatsiooni võimalused Juhtimiskeskus Pult 1 Pult 2 Pult 3 Pult 4

  3. Muuga Green Terminal – fotod