slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
První krok do vláknové optiky PowerPoint Presentation
Download Presentation
První krok do vláknové optiky

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

První krok do vláknové optiky - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

První krok do vláknové optiky. Stručný úvod do vláknové optiky. Pro č optické komunikace ?. vysoká nosná frekvence. f ~ 3 ·10 14 Hz l ~ 1  m pásmo  600 - 1700 nm . obrovská přenosová kapacita. frekvence. vlnová délka. Optický přenosový systém. Přenosové prostředí. přijímač.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

První krok do vláknové optiky


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

První krok do vláknové optiky

Stručný úvod do vláknové optiky

slide2

Proč optické komunikace ?

 • vysoká nosná frekvence

f ~ 3 ·1014 Hz

 • l~ 1  m

pásmo 600 - 1700 nm 

obrovská přenosová kapacita

frekvence

vlnová délka

optick p enosov syst m
Optický přenosový systém

Přenosové prostředí

přijímač

vysílač

zdroj optického záření

optické vlákno

detektor

optick vl kno jako p enosov m dium
Optické vlákno jako přenosové médium
 • velká přenosová rychlost / šířka pásma
  • běžně přenosové rychlosti až 2,5, 10 Gbit/s
  • systémy přenosu signálu na více vlnových délkách
   • vlnový multiplex WDM
   • běžně přenosové kapacity až x100 Gbit/s i jednotky Tbit/s
 • malý útlum
  • až 0,2 dB/km
 • malé rozměry
 • nízká hmotnost

vysoké počty vláken v kabelech (až stovky)

optick vl kno jako p enosov m dium1
Optické vlákno jako přenosové médium
 • optické vlákno = dielektrikum
  • odolnost na elektromagnetická rušení

- např. letecký a automobilový průmysl

  • bezpečnost ve výbušném prostředí

- doly, rafinérie

 • ochrana přenášených informací
  • kvantová kryptografie
 • „odolnost proti krádeži“
 • nízká cena vzhledem k množství přenášených dat
slide6

plášť

jádro

Optické vlákno – „světlovod“

 • index lomu n

n = c / v

 • totální odraz
  • na rozhraní prostředí s odlišným n
  • mezní úhel
 • vlákno
  • jádro
  • plášť

n1

n1> n2

n2

profil n

slide7

Optické vlákno - vidy

 • prostorový VID
  • záření se vláknem šíří prostřednictvím vidů
 • počet šířících se vidů závisí na:
  • průměru jádra vlákna
   • čím menší průměr  tím méně vidů
  • vlnové délce záření
   • čím delší l tím méně vidů
 • zpravidla platí:
  • čím méně vidů  tím lepší přenosové vlastnosti(útlum, přenosová rychlost)
slide8

r

n(r)

r

n(r)

Optické vlákno - vidy

 • základní rozdělení vláken
  • mnohovidová vlákna MMF(mutli-mode fiber)
   • vláknem se šíří zpravidla stovky i tisíce vidů
  • jednovidová vlákna SMF (single-mode fiber)
   • vláknem se šíří jen jeden vid – nejlepší přenosové vlastnosti

MMF

SMF

z kladn rozd len optick ch vl ken dle materi lu
Základní rozdělení optických vláken dle materiálu
 • skleněná (SiO2)
  • skleněné jádro a plášť
 • plastová POF
  • plastové jádro a plášť
 • hybridní PCS resp. HCS vlákna
  • skleněné jádro, plastový plášť
slide10

Skleněné optické vlákno

 • Mnohovidové vlákno

MMF (multi-mode fiber)

 • typické geometrické parametry:
 • Jednovidové vlákno

SMF (single-mode fiber)

 • typické geometrické parametry:
 • typické přenosové parametry:
  • útlum až 0,2 dB/km (v pásmu 1260 -1700 nm)
  • přenosová rychlost 10 Gbit/s na 100 m
 • použití:
  • Telekomunikace, sítě, internet
slide11

 0,98

 1

 2,2

Plastové optické vlákno POF(Plastic Optical Fiber)

 • mnohovidové vlákno - materiál PMMA (polymetylmetakrylát)
 • typické geometrické parametry:
  •  jádra 0,98 mm,  pláště 1 mm
  • kabel – ochrana  2,2 mm
  • (u skleněných vláken bývá  jádra x10 m)
 • typické přenosové parametry:
  • útlum do 120 - 200 dB/km (v pásmu 650 nm)
  • přenosová rychlost x10 Mbit/s na 100 m
 • použití
  • audio/video a počítačová technika
  • automobily, senzory
slide12

Spojování optických vláken

 • konektorovým spojením
 • svařováním
 • mechanickou spojkou

konektorová spojka

optickýkonektor

konektorové spojení

konektorov spojen optick ch vl ken

ferule spojených konektorů

vlákna ve ferulích

Konektorové spojení optických vláken
 • pro dosažení minimálního vložného útlumu konektoru a zpětného odrazu signálu v místě spojení vláken je nutné - při konektorování vlákna (resp. „výrobě“ konektoru) - čelo konektoru (tzv. feruli) precizně leštit

vodicí trubička konektorové spojky

slide14

Leštění čel optických konektorů

jednoduchý způsob leštění:

v praxi běžný způsob leštění

(tzv. PC):

signál dopadající na rozhraní

část signálu odražená od rozhraní - ODRAZ

leštění konektorů

slide15

Nejpoužívanější typy optických konektorů

 • u skleněných vláken:

SC, FC, E2000, LC, ST

 • u plastových vláken
  • ST, DNP, SMA
slide16

Základní pojmy

propojovací šňůra (modul)

- patchcord

pigtail

zdroj záření s pigtailem