Pied v jums
Download
1 / 21

Piedāvājums - PowerPoint PPT Presentation


  • 219 Views
  • Uploaded on

Piedāvājums. Vadības pogu nozīme. Uz priekšu. Uz sākumu. Beigas. Izmēģini !. Lai zinātu, kas ir piedāvājums:. Piedāvājuma tabula. Izvēlies pēc kārtas!. Piedāvājuma skaidrojums.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Piedāvājums' - micah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Vad bas pogu noz me
Vadības pogu nozīme

Uz priekšu

Uz sākumu

Beigas

Izmēģini !


Lai zin tu kas ir pied v jums

Lai zinātu, kas ir piedāvājums:

Piedāvājuma tabula

Izvēlies pēc kārtas!


Piedāvājuma skaidrojums

Ko sauc par piedāvājumu?Piedāvājums ir pārdevēju - gan ražotāju, gan starpnieku ( tirgotāju) – ekonomiskā rīcība, kas atspoguļo centienus pārdot noteiktu preču daudzumu konkrētā laika periodā atkarībā no to cenām un ārpuscenu faktoriem.


Atbildi uz jaut jumu pied v juma daudzums ir
Atbildi uz jautājumu!Piedāvājuma daudzums ir?

Piedāvājuma skaidrojums

Izvēlies vienu atbildes variantu un uzklikšķini!T tad pied v jums ir tad ja

Piedāvājuma skaidrojums

Tātad piedāvājums ir tad, ja:

Ražotājam ir vēlme un spēja par noteiktu cenu saražot un piegādāt tirgum preces noteiktu daudzumu noteiktā laika periodā.


Pied v jums ir tas pre u daudzums ko
Piedāvājums ir tas preču daudzums, ko

Piedāvājuma skaidrojums

Izvēlies vienu atbildes variantu un uzklikšķini!

  • ražotāji vēlētos pārdot

  • ražotāji noteiktā laikā plāno pārdotPiedāvājuma skaidrojums

Tātad, piedāvājums ir pārdevēju - gan ražotāju, gan starpnieku ( tirgotāju) – ekonomiskā rīcība, kasatspoguļo centienus pārdot noteiktu preču daudzumu konkrētā laika periodā atkarībā no to cenām un ārpuscenu faktoriem.


Pied v juma likums
Piedāvājuma likums:

Piedāvājuma likums


K p c ra ot jam realiz t jam b s da motiv cija vi am galvenais ir pe a

C

C2

C1

Q

Q1

Q2

Piedāvājuma likums

Kāpēc ražotājam (realizētājam) būs šāda motivācija?- Viņam galvenais ir peļņa!

P = R – I

P – peļņa

R – ieņēmumi no preces realizācijas

I – izmaksas

R = C * Q


P

C

S

Piedāvājums

(supply)

50

B

35

A

20

5

Q

5

20

45

Piedāvājuma likums

Šajā grafikā ir labi saskatāms piedāvājums likums -

pieaugot cenām –pieaug piedāvājums!

1.- Pieaugot cenām,

2. – pieaug piedāvātais daudzums!


Pied v juma tabulu ieg st par dot cenas un pied v to pre u vai pakalpojumu daudzumu
Piedāvājuma tabulu iegūst, parādot cenas un piedāvāto preču vai pakalpojumu daudzumu.

Piedāvājuma tabula


Katrā sezonā veikals piedāvā vienus un tos pašus apavus bet par dažādām cenām! Un jo zemāka cena, jo mazāks piedāvātais daudzums.

Piedāvājuma tabula

Kāpēc tā?

Kas iespaidos apavu cenas un daudzumu?

To izskaidro piedāvājuma likumu - par lielāku cenu ražotājs spēs un vēlēsies piedāvāt vairāk preces.


Veikala pied v jums
Veikala piedāvājums bet par dažādām cenām! Un jo zemāka cena, jo mazāks

Piedāvājuma tabula


Piedāvājuma līkne (S) bet par dažādām cenām! Un jo zemāka cena, jo mazāks izsaka sakarību starp visām iespējamām preces un piedāvātās preces daudzuma kombinācijām

Piedāvājuma grafiks

Piedāvājuma līkne vērsta no kreisās puses uz labo pusi no apakšas uz augšu!


Izmantojot iepriek j s tabulas datus var uzz m t pied v juma grafiku

P bet par dažādām cenām! Un jo zemāka cena, jo mazāks

C

S

Piedāvājums

(supply)

50

B

35

A

20

5

Q

5

20

45

Izmantojot iepriekšējās tabulas datus, var uzzīmēt piedāvājuma grafiku:

Piedāvājuma grafiks


Pied v juma izmai as izsauc da di faktori
Piedāvājuma izmaiņas izsauc dažādi faktori: bet par dažādām cenām! Un jo zemāka cena, jo mazāks

Piedāvājuma maiņa

  • Preces cena;

  • Citu preču cenas;

  • Ražošanas faktoru cenas;

  • Produktivitāte;

  • Pārdevēju skaits.


Uzņēmums maiņā ražo 50 t siera – tāda ir iekārtu produktivitāte. Pēc jaunu iekārtu iegādāšanās iespējams saražot 60 t siera –paaugstināt produktivitāti. Pavēro kas notiks ar piedāvājuma līkni grafikā pieaugot piedāvājumam.

Piedāvājuma maiņa

P

S

Q


Beigas
Beigas produktivitāte. Pēc jaunu iekārtu iegādāšanās iespējams saražot 60 t siera –paaugstināt produktivitāti. Pavēro kas


ad