Download
entrepren rens syn p v rdiskabelse i fremtidens byggeri n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Entreprenørens syn på værdiskabelse i fremtidens byggeri PowerPoint Presentation
Download Presentation
Entreprenørens syn på værdiskabelse i fremtidens byggeri

Entreprenørens syn på værdiskabelse i fremtidens byggeri

139 Views Download Presentation
Download Presentation

Entreprenørens syn på værdiskabelse i fremtidens byggeri

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Entreprenørens syn på værdiskabelse i fremtidens byggeri Projektdirektør Jesper V. Krogh NCC Construction Danmark A/S Jesper V. Krogh

 2. Entreprenørens syn på værdiskabelse i fremtidens byggeri • 40 år • 3 Børn • Erfaring • Ingeniør 1985 • Ansat i NCC i 1985 • Arbejde med Hoved - & totalentrepriser 1985-1993 • Projektudvikling & Partnering fra 1993 Jesper V. Krogh

 3. Entreprenørens syn på værdiskabelse i fremtidens byggeri NCC Construction Danmark A/S Jesper V. Krogh

 4. Den nordiske NCC-familie Jesper V. Krogh

 5. Roads and civil engineering production Housing production Building production Telecom infrastructure Property development Asphalt, paving, aggregates,road service, traffic safetyand ready-mixed concrete NCC AB Jesper V. Krogh

 6. Facts om NCC- koncernen • Nordens største entreprenør • Omsætning i 2001: ca. 36 mia. Dkr. • Antal ansatte i 2001: ca. 25.000 • Datterselskaber (100%) i 6 lande, samt flere internationale aktiviteter. Jesper V. Krogh

 7. NCC i Norden og Østersøområdet NCC Finland Omsætning*: 3,7 mia. kr. Antal ansatte: 2.342 NCC Norge Omsætning*: 3.7 mia. kr. Antal ansatte: 2.645 NCC Omsætning*: (Sverige)19,7 mia. kr. Antal ansatte: (Sverige) 14.334 NCC Danmark Omsætning*: 6,1 mia. kr. Antal ansatte: 4.645 NCC Deutsche Bau Omsætning*: 1,1 mia. kr. Antal ansatte: 600 NCC Polska Omsætning*: 0,1 mia. kr. Antal ansatte: 156 *2000 Jesper V. Krogh

 8. Værdier Værdier som drivkraft Enkelhed ÆrlighedRespekt Tillid Ansvar-lighed Fokus Jesper V. Krogh

 9. Mål Mål for NCC Tilfredse kunder Produkter i høj kvalitet Høj indtjening Arbejds- glæde Jesper V. Krogh

 10. Værdigrundlag • Vi sikrer succes gennem vores troværdighed samt evne og vilje til nytænkning og samarbejde • Ledelse er baseret på helhedssyn og tillid samt respekt for den enkelte • Medarbejderen er en engageret, kompetent og ansvarlig deltager i et dynamisk fællesskab, hvor holdninger er vigtigere end regler • Det er en afgørende værdi, at alle følger stolthed og glæde ved at være ansat i NCC Jesper V. Krogh

 11. Branchens kritikpunkter / problemstillinger • Efterslæb i produktivitetsudviklingen • Ingen udvikling i 30 år • Byggeeksporten er ikke steget i takt med landene omkring os • Branchen er præget af konfliktstruktur • For dårlige samarbejdskulturer • Byggeriet er for dyrt, dårligt, ineffektivt • Der er for mange interessekonflikter • Logistik / just in time • NCC Construction Danmark A/S er ”delvis” enige og tager udfordringen op Jesper V. Krogh

 12. Hvordan kan branchen blive mere effektiv • Industriel organisering, ledelse, styring, logistik m.v. • Industriel projektering (skibsværftsindustrien) • Industrielle byggesystemer og højteknologiske byggeprocesser • Industriel byggeplads (montage systemer) • IT-udvikling • Forandringsvillighed • Samarbejde mellem parterne • Partnering Jesper V. Krogh

 13. ”Konfliktmodel” Ingeniør Arkitekt Spændingsfelt Bygherre NCC Spændingsfelt er ikke værdiskabende Jesper V. Krogh

 14. Samarbejdsmodel Ingeniør Arkitekt NCC Bygherre Her skabes værdi for alle parter Jesper V. Krogh

 15. Partnering-processen Jesper V. Krogh

 16. Hvad er Partnering ? Partnernig er en ny samarbejdsform inden for byggeriet, hvor bygherre, rådgivergruppe og entreprenør i fællesskab løser en byggeopgave baseret på et samarbejde, hvor alle spiller med åbne kort. Nøgleordene er: • Fælles mål • Tillid • Åbenhed Jesper V. Krogh

 17. Særlige elementer i Partnering • Åben økonomi • Vi er hinandens kollegaer • Workshop Jesper V. Krogh

 18. Hvad kendetegner Partnering ? • Projektet sættes i fokus • Vi er hinandens kollegaer • Vi respekterer hinandens kompetencer og erkender egne svagheder • Firmaloyaliteten er at værne om projektets værdier og nå de fælles mål Jesper V. Krogh

 19. Hvorfor Partnering? - og historien bag... ”Frihed under ansvar” Offentlige sektor billigere, hurtigere og bedre kvalitet Værdi- og holdningsbaseret ledelse Partnering Fra udlandet UK, USA, Australien Efterspørgsel fra marked/kunder Markedsvolumen Jesper V. Krogh

 20. Hvorfor Partnering? • Billigere, hurtigere, bedre • Effektiviserer processen • Færre konflikter • ”Bedste mand” løser opgaven Jesper V. Krogh

 21. Partnering giver bygherren en række fordele Projekt • Fuld åbenhed om alle forhold • Fælles mål • Positivt, konstruktivt og løsningsorienteret arbejdsmiljø • Optimal integration mellem projekt og udførelse • Indflydelse og brugerinddragelse under hele processen • Aftalte tid uden mangler • Effektiv problemhåndtering Jesper V. Krogh

 22. Bygherren får også kontante fordele Økonomi • Åben økonomi • Højest mulige kvalitet inden for den fastlagte budgetpris • Forbedret økonomi i relation til kendte kontraktformer • Projektrabatter kommer projektet til gode • Incitamentsaftale indbygget Jesper V. Krogh

 23. Handlings- plan Udviklingen går mod partnering • Storbritannien, USA og Australien er allerede langt fremme med partnering • Fordelene er mange og konkrete • 3-årsplan for øget anvendelse af partnering ioffentlige byggerier • Byggepolitiske Handlingsplan (april 1998)anbefaler nye samarbejdsformer i byggeriet • Projekt Hus • ændring af samarbejdet mellembyggeriets parter • vision: ”Dobbelt værdi til halv pris” • Projekt Nye Samarbejdsformer • 6 forsøgsprojekter er i gang • dokumenterer fordelene ved partnering • Det offentlige er allerede i gang • Erhvervsministeriet • Post Danmark • By og Boligministeriet • DIS Bygge- og Ejendomsadministration • Stevns kommune Jesper V. Krogh

 24. Traditionel proces Suboptimering Kontrol Konflikter Mange overleveringer Ingen erfaringsopsamling Ekstraregninger Økonomien usikker Lukket økonomi Partneringproces Hurtig opstart Workshops Fælles mål Tillid og åbenhed Mennesker samarbejder Effektiv proces Problemer parkeres ikke Læring Budgetoverholdelse Åben økonomi Partnering - en proces til forskel Jesper V. Krogh

 25. Forskelle i byggeprocessen ved • Partnering • Tillid • Produktionsrigtig projektering • Fælles mål • Åben kalkulation • Traditionel • Kontrol • Projekt uafhængig af produktion • Hver sit mål • Lukket kalkulation NCC-Partnering koncept Jesper V. Krogh

 26. Øvrige interessenter Hvad er partnering? Fagentreprenører En holdpræstation,hvor partnerne gårsammen om effektiv gennem-førelse af et byggeprojekt NCC Partnering projekt Lokal-miljø Naboer Bygherre Rådgivere Leverandører Myndigheder Et veldefineret partnering-koncept • Forbedret totaløkonomi • Reduceret tid • Øget kvalitet • Øget tilfredshed • Forbedret totalværdi Jesper V. Krogh

 27. Faserne i et partneringforløb Jesper V. Krogh

 28. Partnering sikrer en hurtig opstart Fase 0: • Valg af samarbejdsform • Valg af entreprenør • Valg af rådgivere • Overslagspris • Partnering-aftale vedr. fase 1 og 2 • Max.-pris for NCC’s deltagelse i fase 1 Jesper V. Krogh

 29. Partnering involverer alle kompetencer fra begyndelsen Fase 1: • Projektteam etableres • Workshop • Skitseprojekt færdiggøres • Projektøkonomien detaljeres • Specificeret budget • Tids- og kvalitetsplan • Bygherre træffer beslutning vedr. fase 2 • Targetpris aftales Jesper V. Krogh

 30. Workshop • Alle parter (bygherre, entreprenør, arkitekt, ingeniør, leverandører og fagentreprenører) • Nøglepersoner - typisk 15-20 • Evt. bruge proceskonsulent • Eksterne indslag Jesper V. Krogh

 31. Åben økonomi i Partnering • Overordnet målsætning • Fuldstændig åbenhed og fælles forståelse • Tillid gennem synlighed og troværdighed • Individuel administration af hvert enkelt projekt • Fuld indsigt i alle aspekter af projektets økonomi • Successiv kalkulation Jesper V. Krogh

 32. Partnering med fortsat fokus på en effektiv proces Fase 2: • Projektering- Forprojekt- Myndighedsgodkendelser- Hovedprojekt • Udførelse • Incitamentsatale Jesper V. Krogh

 33. Positiv interesse Fokus på personlige egenskaber Nogle mere til regler end værdier Krav til kompetencer Låser ressourcer Udvikler ny viden Internt/eksternt samarbejde er svært Procesoptimering er mulig Mangel på måleværktøjer Fokus på projektoptimering Helhedssyn vinder indpas Projektet i centrum Inddragelse af kompetencer fra fagentreprenører Krav til ajourført økonomi Vanetænkning et reelt problem Partnering - erfaringer indtil videre Jesper V. Krogh

 34. Hvor er vi på vej hen? • Drage fordel af erfaringer (gode/dårlige) • Holde fast i ideologien / principperne • Pas på ”grådighedstærsklen” • Forankring af Partnering i organisationen (holdninger / værdier) • UE/Lev. med på vognen • Krav om dokumenterede erfaringer • Kompetencekonkurrence • Transparante processer • Industrialisering nødvendigt • Øget kundeinvolvering • Entreprenør og/eller rådgiver Jesper V. Krogh

 35. Partnering - til gavn for alle Jesper V. Krogh

 36. Invitation Jesper V. Krogh

 37. Er der spørgsmål ? ? ? Jesper V. Krogh