Kredyty na cele zwi zane z usuni ciem odpad w zawieraj cych azbest
Download
1 / 12

- PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Kredyty na cele związane z usunięciem odpadów zawierających azbest. Bank Ochrony Środowiska S.A. Dominika Siuta Główny Ekolog. Doświadczenie BOŚ w finansowaniu ekologii.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - miach


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kredyty na cele zwi zane z usuni ciem odpad w zawieraj cych azbest

Kredyty na cele związane z usunięciem odpadów zawierających azbest

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Dominika Siuta

Główny Ekolog


Kredyty na cele zwi zane z usuni ciem odpad w zawieraj cych azbest

Doświadczenie BOŚ w finansowaniu ekologii zawierających azbest

 • Wartość kredytów udzielonych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.od początku działalności do 31 grudnia 2011 r. wyniosła 10,25 mld zł.


Efekty ekologiczne zrealizowanych zada w okresie 1991 r 31 grudnia 2011 r
Efekty ekologiczne zrealizowanych zadań zawierających azbest(w okresie 1991 r. – 31 grudnia 2011 r.)

Redukcja emisji zanieczyszczeń:

Pył - 138,4 tys. Mg/a

Dwutlenek siarki - 476,1 tys. Mg/a

Tlenki azotu - 42,8 tys. Mg/a

Dwutlenek węgla - 1 560 tys. Mg/a

Przepustowość oczyszczalni ścieków - 2,6 mln m3/d

Długość sieci kanalizacyjnej - 8,4 tys. km

Unieszkodliwiane odpady i odzyskane surowce wtórne – 6,3 mln Mg/a

Pojemność składowisk - 15,9 mln m3

Produkcja en. w OZE i oszczędność en. elektrycznej - 72,6 tys. MWh/a


Kredyty na cele zwi zane z usuni ciem odpad w zawieraj cych azbest

Kredyty z zawierających azbestdotacją na częściową spłatę kapitału z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Programy:

Program dla przedsięwzięć w zakresie gospodarki ściekowej dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych , 

Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony wód dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków,

Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących ograniczenia niskiej emisji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,

Kredyty we współpracy z WFOŚiGW w Łodzi


Kredyty we wsp pracy z wfo igw w odzi
Kredyty we współpracy z WFOŚiGW zawierających azbest w Łodzi

 • Programy c.d.:

  • Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony ziemi dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,

  • Program dla przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie poprawy efektywności cieplnej budynków mieszkalnych,


Program priorytetowy dotycz cy przedsi wzi w zakresie ochrony ziemi dla os b fizycznych
Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony ziemi dla osób fizycznych

 • Przedmiot kredytowania:

 • Zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych takich jak np. stodoły, obory, wiaty, szopy, garaże, altany oraz usuwaniem wyrobów azbestowych zdemontowanych uprzednio z budynków i zgromadzonych na posesji Beneficjenta.

  Z kredytu finansowane mogą być:

  • demontaż powierzchni dachowych azbestowych i/lub elewacji z płyt azbestowych,

  • transport i unieszkodliwianie zdemontowanych elementów zawierających azbest,

  • zakup i montaż nowych pokryć dachu i/lub elewacji.


Program priorytetowy dotycz cy przedsi wzi w zakresie ochrony ziemi dla os b fizycznych1
Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony ziemi dla osób fizycznych

 • Koszty kwalifikowane:

  koszty związane z realizacją zadania, służące uzyskaniu efektu rzeczowego i ekologicznego tj. dotyczące usunięcia wyrobów zawierających azbest, przeznaczone na ich: demontaż, przygotowanie do transportu załadunek oraz transport, rozładunek, a także przekazanie wyrobów zawierających azbest do unieszkodliwienia metodami dopuszczalnymi do stosowania w Polsce.

  Koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 1.000,00 zł za 1 Mg kompleksowej usługi polegającej na usunięciu z posesji wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwieniu

 • Koszty niekwalifikowane:

  koszty wykonania nowego pokrycia dachowego oraz koszty związane z demontażem starej konstrukcji dachu.


Program priorytetowy dotycz cy przedsi wzi w zakresie ochrony ziemi dla os b fizycznych2
Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony ziemi dla osób fizycznych

Dotacja nie może przekroczyć 99% kosztów kwalifikowanych zadania


Program priorytetowy dotycz cy przedsi wzi w zakresie ochrony ziemi dla os b fizycznych3
Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony ziemi dla osób fizycznych

Adresaci kredytu:

Kredyty przeznaczone dla osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz rolników będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonej w województwie łódzkim, z terenu której będą usuwane wyroby zawierające azbest .

Warunki kredytowania:

Kwota kredytu – do 100 % kosztu inwestycji,

Okres kredytowania – do 5 lat,

Oprocentowanie kredytu – WIBOR 3M + 4 p.p.

Prowizja przygotowawcza – 3,5% kwoty kredytu.


Kredyty na cele zwi zane z usuni ciem odpad w zawieraj cych azbest

Przedmiot kredytowania: ochrony ziemi dla osób fizycznych

Kredyt przeznaczony na pokrycie kosztów różnych urządzeń i wyrobów, których wykorzystanie wiąże się z korzyściami dla środowiska (np. kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory, przydomowe oczyszczalnie ścieków, systemy dociepleń budynków i wiele innych).

Warunki kredytowania:

udział kredytu w kosztach zadania – do 100% kosztów zakupu i montażu, przy czym koszty montażu mogą być kredytowane gdy:

Sprzedawca, z którym Bank podpisał porozumienie jest jednocześnie Wykonawcą

Wykonawca jest jednostką autoryzowaną przez Sprzedawcę, z którym Bank podpisał porozumienie

Bank podpisał z Wykonawcą porozumienie dotyczące montażu urządzeń i wyrobów zakupionych wyłącznie na zasadach obowiązujących dla niniejszego produktu

okres kredytowania – do 8 lat;

Zakup i montaż urządzeń i wyrobów proekologicznych

10


Kredyty na cele zwi zane z usuni ciem odpad w zawieraj cych azbest

oprocentowanie - w przypadku zawarcia umowy pomiędzy Bankiem, a sprzedawcą bądź producentem urządzeń, kredyty udzielone na zakupy tych urządzeń mogą być oprocentowane preferencyjnie

kredyty dostępne są na terenie całego kraju, niezależnie od lokalizacji sprzedającego.

w przypadku zawarcia umowy pomiędzy Bankiem a sprzedawcą bądź producentem urządzeń oprocentowanie od 1% w skali roku

Wyszukiwarka porozumień: strona internetowa Banku w zakładce: ekologia/ kredyty na urządzenia i wyroby służące ochronie środowiska/znajdź sprzedawcę urządzeń proekologicznych.

Zakup i montaż urządzeń i wyrobów proekologicznych

11


Kredyty na cele zwi zane z usuni ciem odpad w zawieraj cych azbest

Dziękuję za uwagę Bankiem, a sprzedawcą bądź producentem urządzeń, kredyty udzielone na zakupy tych urządzeń mogą być oprocentowane preferencyjnie

 • Dominika Siuta

 • Główny Ekolog

 • Centrum Korporacyjne w Łodzi

 • tel. (42) 664 65 12

 • kom.515 111 216 dominika.siuta@bosbank.pl

 • Bank Ochrony Środowiska S.A.

 • http://www.bosbank.pl