slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Warszawa, 8-9 maja 2008 r. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Warszawa, 8-9 maja 2008 r.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Warszawa, 8-9 maja 2008 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Tendencje w zagranicznych roszczeniach po przystąpieniu Polski do UE. Doświadczenia PZU. Remigiusz Jagnyziak Dyrektor, Centrum Operacyjne Likwidacji Szkód. Warszawa, 8-9 maja 2008 r. PZU SA – szkody. Rokrocznie klienci PZU zgłaszają około 1 ,4 mln szkód . Oznacza to, że :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Warszawa, 8-9 maja 2008 r.


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Tendencje w zagranicznych roszczeniach po przystąpieniu Polski do UE. Doświadczenia PZU.

Remigiusz Jagnyziak

Dyrektor, Centrum Operacyjne Likwidacji Szkód

Warszawa, 8-9 maja 2008 r.

pzu sa szkody
PZU SA – szkody
 • Rokrocznie klienci PZU zgłaszają około 1,4 mln szkód.
 • Oznacza to, że:
 • 160 razyw ciągu godziny
 • 2,6 razaw ciągu jednej minuty

następuje zdarzenie, w którym co najmniej jedna ze stron korzysta z ochrony ubezpieczeniowej w PZU

PZU wypłaca około2 mld Euro

odszkodowań rocznie

Warszawa, 8-9 maja 2008 r.

1

pzu sa szkody zagraniczne
PZU SA – szkody zagraniczne
 • Portfel szkód zagranicznych:
 • szkody powstałe poza granicami Polski
 • szkody powstałe w kraju z udziałem obcokrajowca
 • Obecnie portfel ten to około 25 tys. szkód
 • Z tytułu szkód zagranicznych PZU wypłaca około90 mln Euro odszkodowań rocznie
 • W zakresie szkód zagranicznych PZU pełni rolę:
 • reprezentanta ds. roszczeń dla 75
 • korespondenta dla 90

zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych

Warszawa, 8-9 maja 2008 r.

2

likwidacja szk d zagranicznych g wne zadania
Likwidacja szkód zagranicznych - główne zadania
 • Siedziba w Warszawie
 • (od 1 stycznia 2005 r.):
 • obsługa szkód zaistniałych na terytorium Polski – PZU SA nominowanym korespondentem ubezpieczyciela sprawcy
 • obsługa szkód zaistniałych na terytorium Polski – likwidowane w ciężar zagranicznego ubezpieczenia OC (PZU SA Agentem PBUK)
 • wstępna obsługa szkód zaistniałych poza terytorium Polski angażujących Zielone Karty oraz polisy OC ppm wystawione przezPZU SA
 • obsługa regresów AC w ruchu zagranicznym
 • obsługa szkód z dobrowolnych ubezpieczeń np. ubezpieczenia turystyczne
 • Siedziba zamiejscowa we Wrocławiu
 • (od 1 maja 2004 r.):
 • obsługa szkód z IV Dyrektywy Komunikacyjnej
 • współpraca PZU SA z zagranicznymi reprezentantami ds. roszczeń w zakresie likwidacji szkód wyrządzonych obcokrajowcom przez ubezpieczonychw PZU SA
 • PZU SA pełniący rolę reprezentantads. roszczeń zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych
 • regulacja roszczeń bezpośrednio na rzecz poszkodowanego obcokrajowca
 • Od 1 marca 2008 r. w PZU SA powstała nowa, centralna jednostka organizacyjna – Centrum Operacyjne Likwidacji Szkód, której zadaniem jest dalsza centralizacja procesu.
 • Docelowo likwidacja szkód zagranicznych następować będzie w jednym miejscu.

Warszawa, 8-9 maja 2008 r.

3

obs uga szk d zagranicznych a przyst pienie polski do ue
Obsługa szkód zagranicznych a przystąpienie Polski do UE
 • Nowe ustawy ubezpieczeniowe, przystąpienie Polski do Unii Europejskiej - konieczność dostosowania procedur likwidacji szkód do wymogów przewidzianych prawem unijnym
 • Nowe szkody wg IV Dyrektywy Komunikacyjnej - konieczność zatrudnienia w PZU SA specjalistów posługujących się językami obcymi oraz zaznajomionych z przepisami prawa państw europejskich
 • Nowe procedury obsługi szkód zagranicznych: dostosowanie do nowych ustaw ubezpieczeniowych, IV Dyrektywy Komunikacyjnej, Regulaminu Wewnętrznego - rygorystyczne terminy likwidacji szkód
 • Kontrola nad liczbą szkód, wysokością wypłacanych odszkodowań, minimalizacja prób ewentualnych nieprawidłowości i wyłudzeń
 • Zdecydowane ułatwienie dla klienta oraz jednostek terenowych – centralizacja likwidacji szkód zagranicznych

Warszawa, 8-9 maja 2008 r.

4

polska podstawowe dane
Polska – podstawowe dane
 • Ludność: ~38 mln
 • Liczba pojazdów: ~17 mln
 • Liczba pojazdów przekraczających granicę polską (wjeżdżające i wyjeżdżające)*:
 • rejestracja w Polsce: ~29 mln
 • rejestracja za granicą: ~46 mln
 • Liczba osób przekraczających granicę polską (wjeżdżające i wyjeżdżające)*:
 • Polacy:~78 mln
 • obcokrajowcy: ~121 mln
 • * Na podstawie danych Służb Granicznych za rok 2007

Warszawa, 8-9 maja 2008 r.

5

szkody zagraniczne podstawowe dane
Szkody zagraniczne – podstawowe dane
 • Wypadki w Polsce spowodowane przez obcokrajowców:
 • w 2006 r.: 11.522
 • w 2007 r.: 10.730
 • Wypadki za granicą spowodowane przez Polaków:
 • w 2006 r.: 29.793
 • w 2007 r.: 40.004
 • Średnia szkoda w pojeździe (Zielona Karta):~4.000 €
 • Średnia szkoda w pojeździe (Polska):~1.000 €

Warszawa, 8-9 maja 2008 r.

6

wypadki spowodowane w polsce przez obcokrajowc w
Wypadki spowodowane w Polsce przez obcokrajowców

Razem

Według kraju

Zmiana ze 106 w 2003 r.

Warszawa, 8-9 maja 2008 r.

7

wypadki spowodowane przez polak w za granic
Wypadki spowodowane przez Polaków za granicą

Według kraju

Razem

Zmiana z 436 w 2003 r.

Warszawa, 8-9 maja 2008 r.

8

szkody likwidowane zgodnie z regulaminem wewn trznym przez pzu sa wypadki za granic
Szkody likwidowane zgodnie z Regulaminem Wewnętrznym przez PZU SA – wypadki za granicą

Warszawa, 8-9 maja 2008 r.

9

szkody likwidowane zgodnie z regulaminem wewn trznym przez pzu sa wypadki za granic1
Szkody likwidowane zgodnie z Regulaminem Wewnętrznym przez PZU SA – wypadki za granicą

Warszawa, 8-9 maja 2008 r.

10

szkody likwidowane zgodnie z regulaminem wewn trznym przez pzu sa wypadki za granic2
Szkody likwidowane zgodnie z Regulaminem Wewnętrznym przez PZU SA – wypadki za granicą

Warszawa, 8-9 maja 2008 r.

11

przyczyny wzrostu liczby szk d zagranicznych szkody powsta e poza granicami polski
Przyczyny wzrostu liczby szkód zagranicznych(szkody powstałe poza granicami Polski)
 • 1 maja 2004 r. – wejście Polski do Unii Europejskiej
 • Rozszerzenie terytorialnego zakresu ochrony ubezpieczenia OC ppm na kraje należące do UE / EOG
 • Ułatwienia w przekraczaniu granic / ograniczenie kontroli
 • Wyjazdy obywateli Polski do pracy w krajach Unii Europejskiej – szczególny wzrost liczby szkód zauważa się w Wielkiej Brytanii oraz Włoszech
 • Znaczne ułatwienia w dochodzeniu roszczeń z tytułu szkód zagranicznych wynikające z Dyrektyw Unijnych (IV Dyrektywa UE) – instytucja reprezentanta ds. roszczeń
 • 21 grudnia 2007 r. – przystąpienie Polski do Układu z Schengen – swoboda przekraczania granic

Warszawa, 8-9 maja 2008 r.

12

przyczyny wzrostu redniej szkody zagranicznej szkody powsta e poza granicami polski
Przyczyny wzrostu średniej szkody zagranicznej(szkody powstałe poza granicami Polski)
 • Regulacja szkód zgodnie z przepisami kraju miejsca zdarzenia
 • Sumy gwarancyjne obowiązujące w kraju zdarzenia
 • Wzrost świadomości poszkodowanych
 • Wyższe żądania świadczeń odszkodowawczych
 • Wzrost liczby procesów sądowych poza granicami RP
 • Zmieniające się regulacje prawne w poszczególnych krajach na korzyść poszkodowanych – kwoty przyznawanych odszkodowań znacznie odbiegające od średnich kwot w Polsce, szczególnie w przypadku szkód osobowych (np. Włochy)
 • Możliwość pozwania ubezpieczyciela sprawcy szkody przez poszkodowanego obcokrajowca we własnym kraju zamieszkania – ograniczone możliwości obrony interesów ubezpieczyciela (IV Dyrektywa)

Warszawa, 8-9 maja 2008 r.

13

do wiadczenia z obs ugi zagranicznych roszcze
Doświadczenia z obsługi zagranicznych roszczeń
 • Duża świadomość poszkodowanych odnośnie regulacji prawnych – przy szkodzie z IV Dyrektywy odpowiedzialność ustalana na podstawie przepisów kraju miejsca zdarzenia, ale wysokość roszczeń – według warunków ekonomicznych kraju zamieszkania poszkodowanego
 • Actio Directa – nadal trudności w zgłoszeniu szkody bezpośrednio u ubezpieczyciela sprawcy – np. Francja, Hiszpania
 • Reprezentant ds. roszczeń – jeśli szkoda miała miejsce w kraju (siedzibie) ubezpieczyciela często wszelkie ustalenia są „zrzucane” właśnie na tego ubezpieczyciela
 • Ubezpieczyciele musieli tworzyć „bazy wiedzy” dotyczące regulacji roszczeń w poszczególnych krajach UE
 • Bardzo istotne są wysokie kwalifikacje pracowników – znajomość języków obcych, zagadnień z zakresu prawa, procesu likwidacji szkód etc.
 • Konwergencja wysokości roszczeń (wiedziona również po części postępującym ujednolicaniem regulacji prawnych w ramach UE)

Warszawa, 8-9 maja 2008 r.

14

polskie prawo ubezpieczeniowe a dyrektywy ue
Polskie prawo ubezpieczeniowe a Dyrektywy UE
 • Polska jest członkiem Systemu Zielonej Karty od 1958 r.
 • Pełna implementacja Dyrektyw Unii Europejskiej zapewnia nowoczesne rozwiązania w ochronie ubezpieczonego w zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej
 • Piąta Dyrektywa – wdrożenie od 11 czerwca 2007 r. W prawodawstwie polskim znalazły się uprzednio wszystkie elementy V Dyrektywy, m.in.:

1. Odszkodowanie dla ofiar wypadków spowodowanych przez kierujących

pojazdami zaopatrzonymi w fałszywe tablice rejestracyjne (lub brak tablic)

 • 2. Odszkodowanie dla ofiar wypadków spowodowanych przez kierujących
 • pojazdami, w odniesieniu do których nie istnieje obowiązek ubezpieczeniowy
 • 3. Wzrost sum gwarancyjnych
 • 4. Dopuszczenie odszkodowań z tytułu szkód rzeczowych będących wynikiem
 • zdarzenia, w którym pojazd sprawcy nie został zidentyfikowany a doszło
 • do znaczących obrażeń ciała
 • 5. Odpowiedzialność względem pieszych i rowerzystów
 • 6. Ubezpieczenie z tytułu pobytu za granicą
 • 7. Ochrona ubezpieczeniowa dla pojazdów importowanych
 • 8. Prawo do uzyskania zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia
 • 9. Actio Directa (skarga bezpośrednia)

Warszawa, 8-9 maja 2008 r.

15

limity odpowiedzialno ci rys historyczny
Limity odpowiedzialności – rys historyczny
 • Do 1990:bez limitu
 • Od 1990:600.000 €
 • Od 2004:
 • szkoda osobowa / osobę350.000 €
 • szkoda majątkowa / zdarzenie 200.000 €

Warszawa, 8-9 maja 2008 r.

16

limity odpowiedzialno ci
Limity odpowiedzialności

Art. 36 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

* Zgodnie z art. 5 ustawy z 24.05.2007r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, wprowadzającej postanowienia V Dyrektywy Komunikacyjnej UE

Warszawa, 8-9 maja 2008 r.

17