veiligheid van biogasinstallaties n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Veiligheid van biogasinstallaties

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Veiligheid van biogasinstallaties - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Veiligheid van biogasinstallaties. Prof. dr. ir. Raf Dewil Dept. Chemische Ingenieurstechnieken. Overzicht. Inleiding: veiligheidsaspecten Belangrijkste veiligheidsproblemen Brand/explosie Toxiciteit Besmetting door pathogene organismen Verstikking Conclusie: Biogas: een gevaarlijk gas?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Veiligheid van biogasinstallaties' - meryl


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
veiligheid van biogasinstallaties

Veiligheid van biogasinstallaties

Prof. dr. ir. Raf Dewil

Dept. Chemische Ingenieurstechnieken

overzicht
Overzicht
 • Inleiding: veiligheidsaspecten
 • Belangrijkste veiligheidsproblemen
  • Brand/explosie
  • Toxiciteit
  • Besmetting door pathogene organismen
  • Verstikking
 • Conclusie: Biogas: een gevaarlijk gas?
veiligheid algemeen
Veiligheid algemeen
 • Risico = kans x gevolg
  • Kans = dat er iets misgaat
  • Gevolg = omvang van de gevolgen als er iets misgaat
 • Risico’s zo klein mogelijk houden
  • Risico-inventarisatie en –evaluatie (cfr. HAZOP)
  • Risico’s zijn nooit uit te sluiten, maar hoe kleiner de kans, hoe kleiner het risico
  • Veiligheid = bewust nemen van aanvaardbare risico’s
explosies en brand
Explosies en brand
 • Belangrijkste risico bij biogasinstallaties
 • Biogas bevat 50-75% methaan

→ energie-inhoud van 35.8 MJ/Nm3

 • Explosief mengsel met omgevingslucht
 • Vooral methaan
 • Andere gassen in te lage concentraties aanwezig(waterstofsulfide, methylmercaptaan)
 • Chemische explosies – fysische explosies
explosiegrenzen
Explosiegrenzen
 • Explosielimieten
  • LEL = lower explosion limitminimale concentratie waarbij explosie kan optreden
  • UEL = upper explosion limitmaximale concentratie waarbij explosie kan optreden
 • Voor de componenten in biogas is dit:
aanwezigheid van de gassen
Aanwezigheid van de gassen
 • CH4 lichter dan lucht

→ concentratieopbouw bovenin gebouwen

 • CO2 zwaarder dan lucht

→ concentratieopbouw op grondniveau

 • H2S

→ concentratieopbouw op grondniveau

ontvlamming en brandbaarheid
Ontvlamming en brandbaarheid
 • Ontvlambaar mengsel:

Mengsel van lucht (O2) en een brandbaar gas dat na ontsteking voldoende energie (warmte) vrijmaakt om autonoom verder te branden

 • Mengsels met > 50% methaan zijn ontvlambaar
veiligheidsmaatregelen tegen explosies
Veiligheidsmaatregelen tegen explosies
 • Nodig voor explosie:
  • Brandbaar gas
  • Zuurstof
  • Activering
 • Inherent aanwezig: zuurstof
 • Brandbaar gas: vermijd lekken
 • Energie: vermijd vonken/vlammen
vonken
Vonken
 • Vonkvrije elektrische toestellen
 • Gebruik van aangepaste werktuigen (geen staal)
 • Elektrische schakelaars
 • Mobiele telefoons
 • Statische elektriciteit

+ geen open vlammen

lekken
Lekken
 • Gasreservoir + vergister
  • Lekdicht
  • Drukbestendig (beveiliging tegen over/onderdruk: zie later)
 • Goede ventilatie (ook om verstikkingsgevaar te voorkomen)
overdruk onderdruk
Overdruk/onderdruk
 • Overdruk door ophoping gas
 • Onderdruk door leegpompen van ‘hermetisch’ afgesloten reactor
 • Schommelende temperaturen

→ voorzie over- en onderdrukbeveiliging (veiligheidskleppen)

zonering
Zonering
 • Gevaarlijke ruimten/omgevingen opdelen in verschillende zones:
  • Zone 0: ruimte waar de atmosfeer bestendig of gedurende lange periodes explosief is of waar vaak een explosieve atmosfeer verwacht wordt
  • Zone 1: ruimte waar zich tijdens de normale werking van de installaties periodiek of toevallig een explosieve atmosfeer kan vormen
  • Zone 2: ruimte waar het bestaan van een explosieve atmosfeer weinig waarschijnlijk is bij normale werking of waar deze slecht voor korte tijd zou blijven bestaan in geval ze zich toch zou vormen
 • Wetgeving geeft aan welke apparatuur er in de verschillende zones mag gebruikt worden
toxicologische aspecten
Toxicologische aspecten
 • Giftige gassen / verstikking
 • Giftige componenten in grondstof/digestaat
 • Aanwezigheid van pathogenen
toxiciteit van geproduceerd biogas
Toxiciteit van geproduceerd biogas
 • Biogas = combinatie van potentieel gevaarlijke gassen
  • Methaan (CH4) – 50-75%
   • Verstikking bij 87% door gebrek aan zuurstof
  • Kooldioxide (CO2) – 25-50%
   • Gevaar voor gezondheid en leven vanaf 5%
   • Bewusteloosheid binnen de minuut bij 11%
   • Stuiptrekkingen bij 25-35%
  • Waterstofsulfide (H2S)
   • Gevaar voor gezondheid vanaf 10 ppm!!
   • Imminent levensgevaar (ademhaling stopt) vanaf 500 ppm
 • Verstikkingsgevaar (afgesloten ruimten)
  • Zorg voor voldoende zuurstof !
pathogenen
Pathogenen
 • Mengsel in de vergister bevat veel pathogenen
  • Vergisting is gebaseerd op populaties bacteriën

→ vaak niet volledig geïdentificeerd

  • Materiaal afkomstig van
   • Dierlijk mest
   • Waterzuiveringsslib

→ bevat veel pathogene organismen

→ worden tijdens vergisting gedeeltelijk afgebroken (hogere T) → houd rekening met onvolledige afbraak

 • Te nemen maatregelen
  • Contact met reactorinhoud/digestaat vermijden
  • Hygiënische normen na contact (handen wassen, …)
geur als waarschuwing
Geur als waarschuwing?
 • H2S

→ geur van rotte eieren

→ ga niet op enkel de geur af

→ geur wordt na bepaalde tijd niet meer waargenomen

→ gas is reukloos in de gevaarlijke concentraties

na vergisting
Na vergisting?
 • Houd ook rekening met navergisting van het digestaat
  • Vaak niet volledig uitgegist
  • Ook in verwerking kunnen nog gassen gevormd worden
onderhoudswerkzaamheden
Onderhoudswerkzaamheden
 • Vaak bron van ongevallen
 • Bij biogas vooral letten op
  • Werken in afgesloten ruimten: verstikkingsgevaar
  • Gevaar op resthoeveelheid gas: eventuele explosies
overdrukkleppen
Overdrukkleppen
 • Met beveiliging vlamterugslag + beveiliging onderdruk
vlamvanger
Vlamvanger
 • Combinatie vlamdover, klep voor afsluiten brandstoftoevoer
conclusie is vergisting gevaarlijk
Conclusie: Is vergisting gevaarlijk?
 • Aan biogasproductie zijn gevaren verbonden

net als:

  • Andere industriële activiteiten
  • Het verkeer (auto’s, vliegtuigen)
  • Elektriciteit
  • En zelfs water

Indien enkele maatregelen in acht worden genomen is een veilige werking zeker mogelijk !

ad