de historie de toekomst n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De historie & de toekomst PowerPoint Presentation
Download Presentation
De historie & de toekomst

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

De historie & de toekomst - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

De historie & de toekomst. Van SBO St. Jan naar ‘t Talent. “Samen op weg naar je eigen toekomst” Onze school ontwikkelt zich momenteel van Speciaal Basisonderwijs naar een kleine, reguliere, inclusieve basisschool (‘Smal Experiment’ met toestemming van het ministerie).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'De historie & de toekomst' - mervin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
de historie de toekomst

De historie & de toekomst

Van SBO St. Jan naar ‘t Talent

slide2

“Samen op weg naar je eigen toekomst”

Onze school ontwikkelt zich momenteel van Speciaal Basisonderwijs naar een kleine, reguliere, inclusieve basisschool (‘Smal Experiment’ met toestemming van het ministerie).

We blijven onze leerlingen van zorg voorzien, omdat wij van mening zijn dat alle leerlingen dit verdienen.

slide3

Eerst was de St. Jan een SBO school. Alleenkinderen met eenbeschikkingwerdentoegelaten;

 • Ontwikkelingen in het land & in Schijndel: ook de regulierescholenmoetenkinderen met zorgkunnenopvangen;
 • Gevolg: de St. Jan werdkleiner en kleiner;
 • Sluiten of op eenanderemanier door?
 • Op eenanderemanier door;
slide4

Smal experiment: St. Jan ontwikkelt zich naar een reguliere school met expertise, ze mogen kinderen zonder beschikking aannemen, maar worden dan ook op die manier gefinancierd en dit moet levensvatbaar zijn;

 • Vanaf 2010 mogen er ook kinderen op onze school komen zonder beschikking;
 • Streven is zowel kinderen die regulier zijn als kinderen die nog speciale aandacht behoeven – elkaar versterken – win-win
 • Dit is nog onvoldoende gelukt!
is t talent een reguliere school
Is ‘t Talent eenreguliere school?

Ja en nee;

 • Kinderenmogenzonderbeschikkingwordentoegelaten;
 • We hebbenook de kinderen die in het verledenweleenbeschikkinghebbengekregen;
 • Kerndoelenzijnvoorallescholenstreefdoelen;
 • We willengewoonzijnwaar het kan.
slide6

’t Talent: Nu al een reguliere basisschool?

 • ’t Talent ontwikkelt zich naar een kleine inclusieve reguliere basisschool. Dat is het nog niet, maar daar waar mogelijk ontwikkelen we ons wel die richting op. Dat betekent niet dat al onze kinderen opeens anders benaderd worden of er andere verwachtingen zijn. We kijken naar uw kind. Wat zijn de talenten en wat kunnen we versterken.
 • Vanuit dat oogpunt kijken we welk onderwijsaanbod past bij uw kind en proberen we uit ieder kind te halen wat er in zit (op zijn of haar eigen niveau);
 • Wij dienen de kinderen de zorg te geven die ze nodig hebben, wat binnen onze mogelijkheden ligt.
wat betekent dit voor de kinderen die er nu zitten
Watbetekentditvoor de kinderen die er nu zitten?
 • Allekinderenhebbeneenontwikkel-perspectief (hier is ookeenthema over);
 • We hebben de expertise van de leerkrachten, orthopedagoog, logopediste en gymleerkracht;
 • Zijkomenook met kinderen in de groep die regulierzijn;
 • De groepenworden ‘iets’groter in sommigegevallen;
ontwikkelingen naar de toekomst
Ontwikkelingennaar de toekomst

Wijkunnenniet in de toekomstkijken maar:

 • Wijstrevennaar ‘t Talent alseenvolledige school voorkinderenvanafgroep 1;
 • Wijstrevennaareenmeerevenwichtigeverdelingtussenreguliereleerlingen en leerlingen met ondersteuningsbehoefte (door dezeverdelingworden de groepengroter);
 • Eenpassendonderwijsaanbodvoorkinderen van groep 1 tot en met groep 8.
vragen of opmerkingen
Vragen of opmerkingen?
 • Heeft u als ouder vragen met betrekking tot het onderwijs aan uw kind(eren), stel deze vragen dan rechtstreeks op school. Wij vinden het belangrijk open met elkaar te kunnen communiceren.
 • Als vragen niet of indirect bij ons komen kunnen we er niets mee???).
en nu aan de slag met de thema s
En nu aan de slag met de thema’s
 • Waar je start kun je blijven zitten;
 • Stel je vragen;
 • Er zijn 4 thema’s van steeds 15 minuten;
 • Veel plezier allemaal!!!