Vi edretvenost u javi
Download
1 / 22

Višedretvenost u Javi - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Višedretvenost u Javi. Nataša Cvrlje Voditelj: mr.sc. Marko Čupić. Programski jezik Java. 1990. James Gosling dizajnirao programski jezik Oak Razni projekti dali mogućnost Oak-u da se razvija i sazrijeva Sun Microsystems otkrio da je ime Oak već upotrijebljeno, te je promijenjeno u Java.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Višedretvenost u Javi' - merv


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vi edretvenost u javi

Višedretvenost u Javi

Nataša Cvrlje

Voditelj: mr.sc. Marko Čupić


Programski jezik java
Programski jezik Java

 • 1990. James Gosling dizajnirao programski jezik Oak

 • Razni projekti dali mogućnost Oak-u da se razvija i sazrijeva

 • Sun Microsystems otkrio da je ime Oak već upotrijebljeno, te je promijenjeno u Java.


Programski jezik java1
Programski jezik Java

 • Java je:

  • jednostavni

  • objektno-orijentirani

  • višedretveni

  • siguran programski jezik

  • neovisan o platformi na kojoj se pokreće zbog posebnog međukoda (eng. byte-code)


Dretve
Dretve

 • Računalo izvodi programe pripremljene u višem programskom jeziku.

 • Program se prevodi u strojni oblik  proces.

 • Procesi u raznim fazama svojeg odvijanja raznoliko troše računalna sredstva

 • Omogućavamo da se više procesa odvija paralelno koristeći različita računalna sredstva.


Dretve1
Dretve

 • Dretva  niz instrukcija programa

 • Suvremeni OS podržavaju izvođenje procesa s više dretvi (višedretvenost)

 • Oblik paralelizacije na razini procesa

 • Izvedbena okolina Java programa dopušta višedretveni način rada


Kreiranje dretvi
Kreiranje dretvi

 • Aplikacija koja stvara primjerak razreda Thread : mora zadati kod koji će ta dretva izvršavati nakon što ju se pokrene

 • Prvi način : stvorimo primjerak razreda Runnable

  public class HelloRunnable implements Runnable {

  public void run() {

  System.out.println(“U ovoj metodi se obavlja posao dretve.");

  }

  public static void main(String args[]) {

  (new Thread(new HelloRunnable())).start();

  }

  }


Kreiranje dretvi1
Kreiranje dretvi

 • Drugi način : stvorimo razred koji proširuje razred Thread

  public class HelloThread extends Thread {

  public void run() {

  System.out.println(“Pozdrav iz dretve!");

  }

  public static void main(String args[]) {

  (new HelloThread()).start();

  }

  }

 • Drugi način je jednostavniji za uporabu i bolji kad je u pitanju neka jednostavnija aplikacijaOsnovne operacije s dretvama
Osnovne operacije s dretvama

 • Pozivanje statičke metode Thread.sleep blokira izvršavanja dretve na određeni period vremena

 • Prekid (eng. Interrupt) je indikacija dretvi da prekine s obavljanjem trenutnog posla i da obavi neku drugu radnju

 • Dretva se smatra živom od trenutka neposredno prije početka izvođenja metode run() pa sve do trenutka povratka iz te iste metode.


Vi edretvenost
Višedretvenost

 • Komunikacija dretvi se primarno sastoji od dijeljenja pristupa istim poljima i varijablama.

 • Moguće su dvije vrste pogreški.

  -interferencija dretvi

  -pogreške dosljednosti memorije


Vi edretvenost1
Višedretvenost

 • Interferencija se dogodi kada dvije operacije, koje se pokreću u različitim dretvama, pristupaju istim varijablama i memorijskim lokacijama u isto vrijeme.

 • Posljedica : različite dretve dobivaju različite informacije o istom podatku


Vi edretvenost2
Višedretvenost

class Brojac {

private int c = 0;

public void increment() {

c++;

}

public void decrement() {

c--;

}

public int value() {

return c;

}

}


Sinkronizirane metode
Sinkronizirane metode

 • Dva osnovna načina sinkronizacije dretvi:

  • sinkronizirane metode

  • sinkronizirani blokovi naredbi

 • U deklaraciji metode dodajemo ključnu riječ synchronized

 • Što će se dogoditi ako više dretvi istovremeno pozove sinkronizirane metode nad istim objektom?

 • Samo jedna dretva će dobiti pristup metodi, ostale su blokirane


 • Atomarni pristup
  Atomarni pristup

  • Atomarna naredba : izvodi se u jednom koraku

  • Čak ni uvećavanje varijable za jedan nije atomarna naredba

  • Dodavanjem ključne riječi volatile u deklaraciju varijable činimo njeno pisanje i čitanje atomarnom naredbom


  Mutexi
  Mutexi

  • Kritični odsječci : djelovi koda koji koriste memorijske resurse nekog objekta što omogućuje pojavu pogreški ako to napravi više dretvi istovremeno

  • Za sinkronizaciju dretvi dovoljno zaštititi samo kritične odsječke

  • Osnovna ideja bi bila izgraditi mehanizam koji bi oponašao dvije metode:

   UđiUKritičniOdsječak();

   IzađiIzKritičnogOdsječka();


  Mutexi1
  Mutexi

  • Uloga mutexa jest da glumi objekt kontroler, a ostvaruje ju tako što ga koristimo u naredbi:

   synchronized(mutex){

   ...//kriticni odsjecak

   }

  • Mutex učinkovito zamjenjuje naredbe :

   • UđiUKritičniOdsječak() : ulaskom u spomenuti blok

   • IzađiIzKritičnogOdsječka() : izlaskom iz bloka


  Monitori
  Monitori

  • Sinkronizacija je izgrađena oko pojma složenih mutexa (eng. Intrinsic locks) koji se često nazivaju monitori

  • Dok god neka dretva posjeduje monitor , nijedna druga dretva ne može pristupiti resursima objekta.

  • Sve dretve koje za to vrijeme zatraže monitor, prelaze u blokirano stanje sve dok se monitor ne oslobodi.

  • Pri sinkronizaciji dretvi često se koriste metode wait(), notify(), te notifyAll() koje Java nudi kroz razred java.lang.Object.


  Potpuni zastoj i izgladnjivanje
  Potpuni zastoj i izgladnjivanje

  • Potpuni zastoj (eng. deadlock) predstavlja mogućnost lošeg ostvarenja sinkronizacije dretvi gdje postoji mogućnost da dvije dretve ostanu zauvijek blokirane, svaka od njih čekajući da ova druga obavi neku radnju.

  • Izgladnjivanje nastaje kada dretva nije u mogućnosti dobivanja pristupa varijabli koju dijeli s drugim dretvama te zbog toga ne može napredovati. Ova situacija nastaje ako je tu varijablu zauzela neka druga dretva na duži period vremena.

  KRAJ

  Hvala na pažnji!