slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ALKENY, ALKADIENY PowerPoint Presentation
Download Presentation
ALKENY, ALKADIENY

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

ALKENY, ALKADIENY - PowerPoint PPT Presentation


  • 274 Views
  • Uploaded on

ALKENY, ALKADIENY. písemné opakování 22.11.2010. ethen ( ethylen ). adice elektrofilní. chemické vlastnosti. hydratace CH 2 =CH 2 + H 2 O → C 2 H 5 OH. ethanol. H +. OH -. chemické vlastnosti. oxidace. ethylenoxid oxiran. +. O 2. . +. H 2 O. . OH -. H +. ethylenglykol

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ALKENY, ALKADIENY


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
alkeny alkadieny

ALKENY, ALKADIENY

písemné opakování

22.11.2010

chemick vlastnosti
chemické vlastnosti

hydratace

CH2=CH2+ H2O → C2H5OH

ethanol

H+

OH-

chemick vlastnosti1
chemické vlastnosti

oxidace

ethylenoxid

oxiran

+

O2

+

H2O

OH-

H+

ethylenglykol

ethan-1,2-diol

chemick vlastnosti2
chemické vlastnosti

chlorace

1,2-dichlorethan

+

Cl2

-

HCl

vinylchlorid

alkadieny
ALKADIENY

2 dvojné vazby mezi atomy uhlíku v otevřeném řetězci

KUMULOVANÉ

KONJUGOVANÉ

IZOLOVANÉ

kumulovan vazby
KUMULOVANÉ =é vazby

POJMENUJTE

okta-1,2-dien

atom uhlíku, který se nachází v hybridizaci sp

  • nestálé a přesmykují se v důsledku rezonance na stálejší alkyn:
konjugovan vazby
KONJUGOVANÉ =é vazby

izopren–delokalizace e-

stabilnív přírodě rozšířené

teorie rezonance všechny konjugované dieny tvoří několik rezonančních struktur

izolovan vazby
IZOLOVANÉ =é vazby

hexa-1,4-dien – reaktivita jako u ALKENŮ

alkyny
ALKYNY

π

σ

uhlovodíky s otevřeným řetězcem a ≡

molekula planární– hybridizace ……

reaktivní

obecný vzorec pro alkyny je CnH2n-2

π

sp

n zvoslov
názvosloví

ethynneboliacethylen

uhlovodíkový zbytek ETHYNYL

propynnebolipropylenhylen

uhlovodíkový zbytek PROP-1-YN-1-YL

uhlovodíkový zbytek PROP-2-YN-1-YL

n zvoslov1
názvosloví

PENT-2-YN

3-METHYLHEXA-1,5-DIYN

ethyn neboli acethylen
ethynneboliacethylen

bezbarvý plyn vonící po éteru

příprava

CaO + 3C → CaC2 + CO

CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2

acetilid (karbid) vápenatý

oblouková pec cca 2 000°C

chemick vlastnosti3
chemické vlastnosti

ether

AE

alkohol

akrylonitril

kyanovodík

chlorovodík

vinylchlorid

chemick vlastnosti4
chemické vlastnosti

Adice - hydrogenace

H2

ALKEN

adice molekuly vodíku na alkyn

H2

ALKAN

adice 2 molekul vodíku na alkyn

H2

chemick vlastnosti5
chemické vlastnosti

Zapište rovnici:

adice 2 molekul chloru na ethyna produkt pojmenujte………

+

2Cl2

1,1,2,2-tetrachlorethan

chemick vlastnosti6
chemické vlastnosti

Zapište rovnici:

adice molekuly vody na ethyna produkt pojmenujte………

+

H2O

ethenol

ethanal

-oxoforma

tautomerie izomerie
tautomerie - izomerie
  • intramolekulární přesun atomů
  • např. keto-forma a enol-forma

but-2-en-2-ol

butanon

chemick vlastnosti oxidace
chemické vlastnosti - oxidace

+

NaNH2

HC≡C-Na+ + HN3

amid sodný

acetilid sodný

vznik acetilidů svědčí

o

SLABĚ KYSELÝCH VLASTNOSTECH ACETHYLENU

cyklizace
cyklizace

BENZEN

CYKLOOKTA-1,3,5,7-TETRAEN

vyu it ethy nu
využití ethynu

v tlakových nádobách ke svařování

výroba:

akrylonitrilu

vinylchloridu

Acetaldehydu

Polymerupolyacethylenu

POLOVODIČ