D lba moci
Download
1 / 28

D?lba moci - PowerPoint PPT Presentation


 • 188 Views
 • Uploaded on

Dělba moci. Moc zákonodárná. legislativa. Zákonodárnou moc představuje dvoukomorový Parlament ČR Skládá se z Poslanecké sněmovny a Senátu. Poslanecká sněmovna. Sněmovní síň. Sněmovní síň. Poslanecká sněmovna. Často se též označuje Sněmovna

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'D?lba moci' - merlin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Moc z konod rn

Moc zákonodárná

legislativa


D lba moci

Poslaneck sn movna1
Poslanecká sněmovna

 • Často se též označuje Sněmovna

 • Tvoří ji 200 poslanců volených na 4 roky systémem poměrného (proporcionálního) zastoupení


Charakterizujte syst m pom rn ho proporcion ln ho zastoupen
Charakterizujte systém poměrného (proporcionálního) zastoupení.

 • Rozdělení poslaneckých mandátů odpovídá procentu odevzdaných hlasů

 • Volič nevolí jednotlivce, ale celé kandidátské listiny

 • Tříštění politických sil se částečně zamezuje stanovením procentní hranice – alespoň 5%

 • Možnost preferenčních hlasů


Jak je aktivn volebn pr vo p i volb ch do ps
Jaké je aktivní volební právo při volbách do PS? zastoupení.

 • Občan ČR

 • Způsobilý k právním úkonům

 • Starší 18 let


Poslaneck sn movna2
Poslanecká sněmovna zastoupení.

 • Poslancem se může stát občan ČR, který je způsobilý k právním úkonům a dosáhl věku 21 let

 • Na prvním zasedání volí poslanci předsedu a místopředsedy

 • Úkolem předsedy je svolávat, zahajovat a řídit schůze


Poslaneck sn movna3
Poslanecká sněmovna zastoupení.

 • Podle příslušnosti k politickým stranám se poslanci sdružují v poslaneckých klubech

 • Poslanecká sněmovna zřizuje výbory, které předjednávají návrhy zákonů

 • Ze zákona musí zřídit výbory:

 • mandátový a imunitní (ověřují mandáty poslanců a jednají o záležitostech týkajících se poslanecké imunity)


D lba moci

petiční výbor (shromažďuje a zpracovává petice občanů)

organizační výbor (organizuje práci Sněmovny, …)

rozpočtový výbor (projednává návrh státního rozpočtu)


D le se obvykle z izuj v bory
Dále se obvykle zřizují výbory: občanů)

 • ústavně-právní

 • zahraniční

 • výbor pro obranu a bezpečnost

 • výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • výbor pro životní prostředí

 • výbor pro zdravotnictví


Poslaneck sn movna4
Poslanecká sněmovna občanů)

 • Sněmovna je dynamičtější komora, má více pravomocí než Senát

 • Její hlavní činností je tvorba a schvalování zákonů (účast na legislativním procesu)

 • Sněmovna přijímá všechny návrhy zákonů, poslanci nebo skupina poslanců také navrhují zákony, projednávají je a schvalují


Poslaneck sn movna5
Poslanecká sněmovna občanů)

 • V legislativním procesu mohou poslanci přehlasovat Senát a prezidentské veto

 • Vláda ČR se zodpovídá pouze Poslanecké sněmovně

 • Poslanecká sněmovna vyslovuje Vládě ČR důvěru, respektive nedůvěru

 • Poslanecká sněmovna má právo interpelací


Co je interpelace
Co je interpelace? občanů)

 • Interpelace – člen Vlády ČR musí na jednání Poslanecké sněmovny poskytnout vysvětlení


Rozpou t n poslaneck sn movny
Rozpouštění Poslanecké sněmovny občanů)

 • PS může rozpustit Prezident ČR, pokud

 • nevyslovila důvěru nově jmenované vládě, jejíhož předsedu navrhl předseda PS

 • se neusnesla do tří měsíců o návrhu, s nímž spojila Vláda ČR otázku důvěry

 • nebyla usnášeníschopná po dobu tří měsíců, ačkoliv zasedání nebylo přerušeno a byla opakovaně


D lba moci

svolávána občanů)

 • bylo zasedání přerušeno na více než 120 dní v roce


Odkaz na ofici ln str nku
Odkaz na oficiální stránku občanů)

 • http://www.psp.cz/docs/status.htmlSen t parlamentu r1
Senát Parlamentu ČR občanů)

 • Tvoří ho 81 senátorů, kteří jsou voleni na 6 let většinovým (majoritním) volebním systémem

 • Každé dva roky je volena 1/3 senátorů, tedy 27

 • Senát byl poprvé zvolen v roce 1996


Charakterizujte v t inov majoritn volebn syst m
Charakterizujte většinový (majoritní) volební systém občanů)

 • Je zvolen pouze jediný kandidát, který získá v daném volebním obvodu nadpoloviční většinu hlasů voličů

 • Zpravidla se musí zřídit druhé kolo volby, do kterého postupují dva kandidáti, kteří získali v prvním kole nejvíce hlasů

 • Nedostatečně odráží skutečné rozložení politických sil v zemi, nezastupuje menšiny


Sen t
Senát občanů)

 • Senátorem se může stát občan ČR, který je způsobilý k právním úkonům a dosáhl věku 40 let

 • Vnitřní organizace (předseda, místopředsedové, kluby, výbory) je obdobná jako u Poslanecké sněmovny

 • Senát má méně pravomocí a slabší postavení v legislativním procesu než PS


Sen t1
Senát občanů)

 • Funguje jako pojistka pro zkvalitnění zákonů

 • Je nerozpustitelný

 • V případě rozpuštění PS může přijímat tzv. zákonná opatření ve věcech, které nesnesou odklad a vyžadují sílu zákona


Odkaz na ofici ln str nku1
Odkaz na oficiální stránku občanů)

 • http://www.senat.cz/Zdroje
Zdroje občanů)

 • http: //www.psp.cz/docs/virtual/list.html

 • http://www.senat.cz/zajimavosti/fotogalerie/2009/01_28_4_schuze_senatu_big.jpg

 • http://www.senat.cz/zajimavosti/fotogalerie/2009/05_27_seminar_vedni_politika_a_veda_v_praxi_big.jpg

 • http://i.idnes.cz/10/061/cl6/JB3384ef_snemo.jpg