red@ctie service n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Red@ctie Service PowerPoint Presentation
Download Presentation
Red@ctie Service

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 11
Download Presentation

Red@ctie Service - PowerPoint PPT Presentation

meris
92 Views
Download Presentation

Red@ctie Service

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Red@ctieService kopij en illustraties voor plaatselijk gebruik door kerk en parochie Voortgang gaat automatisch

 2. Voor ieder blad bruikbaar. Red@ctieService is gestart als een zeer productieve, extra redacteur voor kerk- en parochiebladen. En of dit blad nu (twee) wekelijks of per maand verschijnt: Keuze genoeg!

 3. Voor iedere zondag van het kerkelijk jaar • Bij de evangelielezing van het Oecumenisch leesrooster en Directorium afbeeldingen met korte bijbelteksten uit de Naardense bijbel. • Overzicht van de anderelezingen volgens de roosters. • Van die zondag ook de kleur van het liturgische jaar. • Het thema van de kinderdienst zoals uitgewerkt in de methode Bonnefooi. • Een korte tekstoverweging bij die zondag (bron: RKK/Mediapastoraat).

 4. Elke maand tekst en illustratie voor: • feesten in die maand • kinderverhaal en werkje • jongeren • heilige van de maand

 5. Iedere maand thematische onderwerpen Dat kunnen kerkelijke thema’s zijn in die maand, zoals in november Allerheiligen (rk), Allerzielen (rk) en de laatste zondag van het kerkelijke jaar (prot.) maar ook Dankdag, St. Maarten en begin van Advent. Ook meer algemene thema’s als Startzondag, Belijdenis en Vormsel, Doop en begrafenis krijgen regelmatig een plaats. Of thema’s die te maken hebben met de jaarkalender of bijzondere dagen in onze traditie, zoals zomertijd, seizoenen, (school)vakantie, Sinterklaas en oud en nieuw.

 6. Start van drie nieuwe rubrieken ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan • werk van amateurfotografen • ook die uit uw kerk! • (nog) onbekende dichter van de maand, • dus ook uw plaatselijke schrijftalent! • Gezongen: een nieuw lied + melodie

 7. De God van mijn tante mijn tante heeft een God die nog alles doet van leven en dood denkt ze, gelooft ze mijn tante leeft op God die alles bezorgt tot aan de hemel straks, hoopt ze mijn tante laat God waar Hij is groot en heel ver zijn boeken onthullen wat ons verborgen is mijn tante weet niet veel van God dat is zo haar geloof toch heeft ze vaak meer in de hand dan ik Siebren van der Zee Maria Protestant ben ik en toch brand ik een kaarsje bij Maria vanwege de onderstroom van genade. Gertrude M.G. van der Waals-Seinen Geselecteerde, niet-gepubliceerde gedichten in verschillende genres en over diverse onderwerpen, als:

 8. Met vaste auteurs en columnisten als • Christine van Reeuwijk, Rob van Essen, Corry Nicolay, Jan de Jongh met columns; • Oeke Kruythof met gedichten van nu en Rien Westera met gedichtjes van vroeger; • Ruud Bartlema over de betekenis van de Hebreeuwse letters; • Uit de nalatenschap: ds. Anne Vlieger’smeditaties; Gerard van Holstein’steksten; • Mies Westera-Franke met praktijkverhalen uit de kerkelijke wereld; • Stichting Midden onder U met een maandelijks communiegebed; • Dullyna van den Herik bespreekt een aantal nieuwe boeken (www.boekentafels.nl) • Jan de Vlieger met een handvol aforismen als ‘gatenvullers’; • ‘De Janssens’ met hun humoristische kijk op de kerkelijke werkelijkheid:

 9. Een Red@ctieService-abonnee krijgt ook: • alle teksten en illustraties op CD, niks overtikken of scannen: CD erin, klaar! • maandelijks een emailnieuwsbrief met actualiteiten uit de kerken. • toegang tot drie databanken om aanvullende foto- en tekening-wensen (tegen een vergoeding) naar eigen inzicht in te vullen. • tweewekelijks een emailoverzicht van alle nieuw-verschenen boeken in christelijke Nederland en Belgie. • toezending van boekje+CD zes weken vantevoren, is dat op tijd of.... • kleurenomslagen voor A5-kerkbladen met de belangrijkste feestdagen, voor een nog betere presentatie, tegen betaalbare prijs. • Op dit moment zijn alle afbeeldingen nog zwart/wit in verband met de kopieer- en drukmogelijkheden van de meeste bladen, maar in verband met voortschrijdende techniek en website gebruik zal de komende tijd het aantal kleuren illustraties toenemen! Foto hiernaast is van Debby Gosselink, fotograaf van de maand december 2006 en deel van de ‘proeve’.

 10. Deze productieve redacteur kost per jaar 95 euro Natuurlijk zijn de afbeeldingen en teksten ook te gebruiken voor: • op zondag uitgedeelde nieuwsbrief; • liturgieboekje of ‘orde van dienst’; • kerkelijke website(s; • artikelen in huis-aan-huis-media; • folders/ flyers voor het kerkenwerk; • posters voor kerkelijke activiteiten; • jaarboekje of adresgids; • ...... Kortom: overal waar namens de kerk contact wordt gezocht met mensen! Dat kan allemaal met 1 abonnement, maar als dat te lastig is, neem een vervolgabonnement! Boekje+CD met hetzelfde betaaladres kost voor het 2e en volgend abonnement 30 euro per stuk! Eerst zelf ervaring opdoen, dat kan! Op deze CD staan teksten en illustraties voor de decembermaand, die mogen worden gebruikt in de eigen plaatselijke kerk of parochie. Op die manier kun je met de redactionele mensen van blad, nieuwsbrief, litugiewerkgroep, website en alle andere betrokkenen zelf bepalen of dit project gebruikt gaat worden of niet, en wie er allemaal wel of geen abonnement dan moeten hebben. Op dit moment is ook het nummer van het eerste kwartaal al verschenen, dus na een besluit kun je meteen verder! Bel 0183 628188 voor een abonnement of mail verkoop@narratio.nl.

 11. Laat anderen ook profiteren... Kopieer dan deze CD voor de kerkenwerkers in uw kerk of parochie en laat ze ervaren hoe Red@ctieService de kerkelijke communicatie breder maakt dan alleen plaatselijke berichten en beter laat aansluiten bij onze beeldcultuur! Bel 0183 62 81 88 voor een abonnement of mail verkoop@narratio.nl Einde van de presentatie, druk op Escape