Download
ak akoyun y bo b lg yari masi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AKÇAKOYUN YİBO BİLGİ YARIŞMASI PowerPoint Presentation
Download Presentation
AKÇAKOYUN YİBO BİLGİ YARIŞMASI

AKÇAKOYUN YİBO BİLGİ YARIŞMASI

338 Views Download Presentation
Download Presentation

AKÇAKOYUN YİBO BİLGİ YARIŞMASI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. AKÇAKOYUN YİBO BİLGİ YARIŞMASI

 2. TÜRKÇE SORULARI 1)Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde ‘olumsuz etkilenme’ vardır? • a)Misafir kısmeti ile gelir. • b)Dost dostun eyerlenmiş atıdır. • c)Bin bilsen de bir bilene danış. • d)Körle yatan şaşı kalkar.

 3. TÜRKÇE SORULARI 2)’Görmek’ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘anlamak,sezmek’ anlamında kullanılmıştır? • a)Buradan geçen kızları gördün mü? • b)Seni onların yanında gördüm,eğleniyordun. • c)Hata yapacağını görünce geri adım attı. • d)Her şeyi gözümle gördüm,daha ne olsun.

 4. TÜRKÇE SORULARI 3)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte verilmiştir? • a)Eriklerin tadına doyum olmuyor • b)İki eli kanda olsa koşar gelir • c)Söyledikleri ile içime kurt düştü,şüphelendim • d)Kuru gürültüye pabuç bırakmazdı

 5. TÜRKÇE SORULARI 4)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? • a)İETT ’ in yaptığı zammı duydun mu? • b)Yakında TEK ‘ e eleman alınacakmış • c)Annemi Dr. Muhsin Bey muayene etti. • d)Bugün mektup atmak için PTT ‘ ye uğradım.

 6. TÜRKÇE SORULARI 5)Aşağıdakilerden hangisi ele aldığı konuyu,ileri sürdüğü düşünceyi okuyucuya benimsetmek,ispatlamak amacıyla yazılmış yazı türüdür? a)Deneme b)Fıkra c)Makale d)Söyleşi

 7. MATEMATİK SORULARI 1-)Her birinde 160 m kumaş bulunan 4 top kumaştan önlük dikecek olan bir terzi, her önlük için 2 m kumaş kullanmaktadır. Elindeki kumaşın tamamını kullanan terzi, kaç önlük dikmiştir? a)3000 b)320 c)360 d)340

 8. MATEMATİK SORULARI 2-) x = - 3 ve y = - 5 için , [x-y]-[y-x] kaçtır ? a)0 b)1 c)2 d)4

 9. MATEMATİK SORULARI 3- ) [ 2 * ( 2-5 ) + 1 ] – [6 : (2-4)+1] + 1 işleminin sonucu kaçtır ? a)2 b)1 c)-2 d)-3

 10. MATEMATİK SORULARI 4-) a-1 = 1/5 ve b-1 = 1/4 ise 1/a -1/b = ? a)9/20 b)1/20 c)-1/20 d)-9/20

 11. MATEMATİK SORULARI 5-) 3√2 + √ 32 - √50 işleminin sonucu kaçtır? a)√2 b)2√2 c)3√3 d)5√3

 12. FEN VE TEKNOLOJİ SORULARI 1-“Mantarlar besin üretmezler.Beraber yaşadıkları yeşil bitkilerin besinlerinden faydalanırlar.” Buna göre mantarları oluşturan hücrelerde hangi yapı yoktur? a)Hücre Duvarı b)Kloroplast c)Çekirdek d)Ribozom

 13. FEN VE TEKNOLOJİ SORULARI 2- I-Ayran II-Tuzlu su III-Hava Yukarıdaki maddelerden hangileri karışımdır? a)Yalnız I b)Yalnız II c)I ve II d)I,II ve III

 14. FEN VE TEKNOLOJİ SORULARI 3- X iyonunun iyon yükü +5 ve elektron sayısı da 40 ’tır.Bu X atomunun nötron sayısı proton sayısından 10 fazla olduğuna göre kütle numarası kaçtır? a)45 b)55 c)90 d)100

 15. FEN VE TEKNOLOJİ SORULARI 4-Aşağıdakilerden hangisi asitlerin özelliklerinden değildir? a)Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir b)Turnusol kağıdının rengini maviye çevirirler c)Yakıcı özelliktedirler d)Seyreltik çözeltilerinin tatları ekşidir

 16. FEN VE TEKNOLOJİ SORULARI 5-Aşağıdakilerden hangisi organik besinlerden değildir? a)Karbonhidratlar b)Yağlar c)Mineraller d)Proteinler

 17. SOSYAL BİLGİLER SORULARI 1-Aşağıdakilerden hangisindeki artış erozyonun azalmasına neden olacaktır? A)Sağanak Yağışlar B)Günlük Sıcaklık Farklılıkları C)Eğim D)Doğal Bitki Örtüsü

 18. SOSYAL BİLGİLER SORULARI 2-Hidroelektrik enerji üretiminin en fazla sağlandığı bölgemiz hangisidir? A)Marmara Bölgemiz B)Karadeniz Bölgesi C)Doğu Anadolu Bölgesi D)Güney Doğu Anadolu Bölgesi

 19. SOSYAL BİLGİLER SORULARI 3-Akdeniz ikliminin bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir? A)Bozkır B)Tundra C)Orman D)Maki

 20. SOSYAL BİLGİLER SORULARI 4- Birinci Dünya Savaşında savaşan devletler arasında birçok cephe açılmıştır.Türkler aşağıdaki cephelerden hangisinde başarı kazanmıştir? A)Kafkasya B)Irak C)Kanal D)Çanakkale

 21. SOSYAL BİLGİLER SORULARI 5-Birinci Dünya Savaşı sırasında kurulan üçlü itilaf devletleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A)İngiltere B)Almanya C)Fransa D)Rusya

 22. DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARI 1-“Hararet kordadır,sacda değildir, Keramet hırkada,taçta değildir. Doğruluk ararsan kendinde ara Kudüste,Kabe’de hacda değildir” Diyen Hacı Bektaş-ı Veli bu mısralarıyla en çok neye vurgu yapmıştır? a)Doğruluğa b)Güvene c)Özeleştiriye d)İnsanlığa

 23. DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARI 2-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? • a)Yahudilikte yedinci gün dinlenme günü sayılır. • b)Budizm,Hinduizm’e karşı doğmuş bir dindir. • c)İslamiyet’te reenkarnasyona inanılmaz. • d)Hıristiyanlıkta İsa Peygambere inananlara “Yehova” denir.

 24. İNGİLİZCE SORULARI 1)Which one of them means “DİŞÇİ”? a)dentist b)teacher c)fireman d)actor

 25. İNGİLİZCE SORULARI 2)What is your nationality? • a)I am Türkish b)I am French • c)I am English d)I am German

 26. İNGİLİZCE SORULARI 3)How many days are there in a year? a)three hundred,sixty five b)fifty two c)two hundred sixty five d)three thousand and sixty five

 27. İNGİLİZCE SORULARI 4)Where was Atatürk born? • a)He was born in 1881 • b)He was born in Selanik • c)He born Dolmabahçe • d)His parents is 1938

 28. İNGİLİZCE SORULARI 5)Which one of them is not a president? a)Süleyman Demirel b)Turgut Özal c)Cem Uzan d)R.Tayyip Erdoğan

 29. BİLGİSAYAR SORULARI 1) Aşağıda Windows ile ilgili yazılanlardan hangisi doğrudur? A) Bir işletim Sistemidir. B) Pencere Animasyonudur. C) Hesap Programıdır. D) Resim Programıdır.

 30. BİLGİSAYAR SORULARI 2-)Yazılmış bir belgeyi başka bir isimde kaydetmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır? A-Dosya/Aç B-Dosya/Yeni C-Dosya/Kaydet D-Dosya/Farklı kaydet

 31. BİLGİSAYAR SORULARI 3-) Üsteki düğmelerin işlevleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a)İtalik – Kalın – Altıçizili b)Kalın –İtalik - Altıçizili c)Kalın – Altıçizili-İtaik d)Altıçizili-İtalik-Kalın

 32. BİLGİSAYAR SORULARI 4-)Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarda bilgileri depolamak için kullanılmaz? a) Sabit Disk (Hard Disk) b) Disket Sürücü c) CD Yazıcı (CD Writer ) d) Ana kart

 33. BİLGİSAYAR SORULARI 5-) Bilgisayarımızın kontrol merkezi olan , bilgisayarın yazılımı ve donanımı ile ilgili ayarlarının yapıldığı ( fare , klavye , ses , görüntü ayarları…gibi ) kısım aşağıdakilerden hangisidir ? a) Bilgisayarım b) Denetim Masası c) Ayarlar d) Programlar

 34. GENEL KÜLTÜR SORULARI 1-Türkiye hangi zamanda oluşmuş bir kara parçasıdır? • a)I. zaman • b)II. zamanın sonu • c)III. zamanın sonu dördüncü zamanın başı • d)IV. zaman

 35. GENEL KÜLTÜR SORULARI 2-En fazla ilçeye sahip ilimiz aşağıdakilerden hangisidir? a)İzmir b)Konya c)Ankara d)İstanbul

 36. GENEL KÜLTÜR SORULARI 3-“Kuş Gribi” virüsü olarak bilinen bulaşıcı hastalığın diğer adı nedir? a)Hepatit b)H5N1 c)Aids d)Ebola

 37. GENEL KÜLTÜR SORULARI 4-Kuzeybatı Avrupa’nın ateş ve buz ülkesi aşağıdakilerden hangisidir? a)İngiltere b)İrlanda c)İzlanda d)Rusya

 38. GENEL KÜLTÜR SORULARI 5-Aşağıdakilerden hangisi dünya halklarının yönetiminde adı geçmiş ünlü liderlerden değildir? a)Lenin b)Churcill c)Atatürk d)John Steinbeck

 39. Bilgi yarışması bitmiştir… Tüm katılan yarışmacılara ve izleyicilere teşekkürler sunarız… Hazırlayan Adem ÖĞÜT&Mahir TÜRKCAN