atisu aritma tes sler n n y net m n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ATISU ARITMA TESİSLERİNİN YÖNETİMİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ATISU ARITMA TESİSLERİNİN YÖNETİMİ

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 48
Download Presentation

ATISU ARITMA TESİSLERİNİN YÖNETİMİ - PowerPoint PPT Presentation

meriel
282 Views
Download Presentation

ATISU ARITMA TESİSLERİNİN YÖNETİMİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ATISU ARITMA TESİSLERİNİN YÖNETİMİ M.Faruk İŞGENÇ Çevre Mühendisi İZSU Genel Müdürlüğü

 2. SUNUM İÇERİĞİ • AAT Mevcut Durum • AAT Gelecekteki Durum • AAT Mevzuat

 3. SUNUM İÇERİĞİ • AAT Ana Üniteler • AAT Ana Ekipmanlar • AAT Ana Enstürmanlar

 4. SUNUM İÇERİĞİ • AAT İş Planlaması ve Yönetimi • AAT Laboratuar Yönetimi • AAT Kayıtlar • AAT İş Sağlığı ve Güvenliği

 5. AAT Mevcut Durum • Fiziksel Arıtma : 35 Tesis • Biyolojik Arıtma : 133 Tesis • İleri Biyolojik Arıtma : 4 Tesis • Toplam atıksu arıtımı: 1.9 milyar m3/yıl

 6. Gelecekteki Durum(2023) • AAT Sayısı : 2934 • AAT Kapasitesi 12 milyar m3/yıl • Su sektöründe yatırım : 33 milyar Euro • Atıksu sektöründe yatırım: 18 milyar Euro

 7. AAT Mevzuatı • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği • Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği

 8. AAT Mevzuatı • Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği • Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

 9. AAT Mevzuatı • ÇED Yönetmeliği • Su Ürünleri Yönetmeliği • Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

 10. AAT Ana Üniteler Fiziksel İşlemler Izgara ve elekler

 11. AAT Ana Üniteler Fiziksel İşlemler Kum tutucular

 12. AAT Ana Üniteler Fiziksel İşlemler Ön ve son çökeltim havuzları

 13. AAT Ana Üniteler Fiziksel İşlemler Çamur susuzlaştırma üniteleri

 14. AAT Ana Üniteler Fiziksel İşlemler Dezenfeksiyon üniteleri

 15. AAT Ana İşlemler Biyolojik İşlemler Karbon Giderimi

 16. AAT Ana İşlemler Biyolojik İşlemler Azot ve Fosfor Giderim

 17. AAT Ana İşlemler Kimyasal İşlemler Yükseltgeme

 18. AAT Ana İşlemler Kimyasal İşlemler İndirgeme

 19. AAT Ana İşlemler Kimyasal İşlemler Koagülasyon

 20. AAT Ana İşlemler Kimyasal İşlemler Dezenfeksiyon

 21. AAT Ana Ekipmanlar Blower’lar Turbo santrifüj blower’lar

 22. AAT Ana Ekipmanlar Blower’lar Roots tipi blower’lar

 23. AAT Ana Ekipmanlar Blower’lar Pozitif deplasmanlı blower’lar

 24. AAT Ana Ekipmanlar Havalandırma ekipmanları Diffüzörler

 25. AAT Ana Ekipmanlar Havalandırma ekipmanları Yüzeysel Havalandırıcılar

 26. AAT Ana Ekipmanlar Sıyırıcı köprüler

 27. AAT Ana Ekipmanlar Köpük huniler

 28. AAT Ana Ekipmanlar Kapaklar (penstok ve stoploglar)

 29. AAT Ana Ekipmanlar Mixer Düşük devirli Yüksek devirli

 30. AAT Ana Ekipmanlar Pompalar Atıksu pompaları

 31. AAT Ana Ekipmanlar Pompalar İçsel geri devir pompaları

 32. AAT Ana Ekipmanlar Pompalar Çamur pompaları

 33. AAT Ana Ekipmanlar Çamur Susuzlaştırma Ekipmanları Ön yoğunlaştırma masaları

 34. AAT Ana Ekipmanlar Çamur Susuzlaştırma Ekipmanları Belt filtre pressler Filtre pressler

 35. AAT Ana Ekipmanlar Çamur Susuzlaştırma Ekipmanları Dekantörler (santrifüjler)

 36. AAT Ana Ekipmanlar Çamur Susuzlaştırma Ekipmanları Poli dozlama üniteleri

 37. AAT Ana Enstürmanlar • SCADA Sistemi

 38. AAT İş Planlaması ve Yönetimi • Personel Yönetimi • Personel Organizasyonu • İş Tanımları ve kontrolu • Meslek içi eğitimler

 39. AAT İş Planlaması ve Yönetimi Proses Yönetimi

 40. AAT İş Planlaması ve Yönetimi Bakım - Onarım

 41. AAT Laboratuar Yönetimi Numune alma

 42. AAT Laboratuar Yönetimi Atıksu ve arıtılmış su analizleri

 43. AAT Laboratuar Yönetimi Çamur analizleri

 44. AAT Kayıtlar Ölçüm kayıtları (debi,elk.tüketimi su tüketimi.)

 45. AAT Kayıtlar Analiz kayıtları

 46. AAT Kayıtlar Yedek parça ve sarf malzemesi kayıtları

 47. AAT Kayıtlar İdari kayıtlar

 48. İş sağlığı ve Güvenliği • 4857 sayılı İş Kanunu (2003) • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği(2003) • Sağlık kontröllerinin ve aşılamaların yapılması • Koruyucu güvenlik ekipmanlarının sağlanması • İş makinalarının peryodik bakımlarının yaptırılması