Instructie Verantwoord Alcoholgebruik
Download
1 / 31

Instructie Verantwoord Alcoholgebruik - PowerPoint PPT Presentation


  • 123 Views
  • Uploaded on

Instructie Verantwoord Alcoholgebruik. 1a. Eerste lesuur De barvrijwilliger en de Drank- en Horecawet introductie m.b.v. video ‘Alcohol en de wet’ (6 min.) informatie m.b.v. sheets (25 min.) Informatie over Alcohol en alcoholgebruik

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Instructie Verantwoord Alcoholgebruik' - mercer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Programma

Eerste lesuur

De barvrijwilliger en de Drank- en Horecawet

introductie m.b.v. video ‘Alcohol en de wet’ (6 min.)

informatie m.b.v. sheets (25 min.)

Informatie over Alcohol en alcoholgebruik

introductie m.b.t. video ‘Alcohol…wat doet het met je’ (5 min.)

informatie m.b.v. sheets (25 min.)

Pauze

Tweede lesuur

De praktijk van verantwoord schenken

discussie over probleemsituaties m.b.v. video ‘Verantwoord schenken…de praktijk’ (45 min.)

Bespreking van vragen (15 min.)

Programma

1b


Aanwezigheidseis leidinggevende of barvrijwilliger

Horeca

Tijdens het verstrekken van alcohol dient er altijd een leidinggevende aanwezig te zijn. Deze persoon moet beschikken over de Verklaring Sociale Hygiëne.

Para-commerciële vereniging

Een gekwalificeerde barvrijwilliger mag de rol van eindverantwoordelijke vervullen tijdens de verstrekking van alcohol.

Aanwezigheidseis leidinggevende of barvrijwilliger

2


Instructie verantwoord alcoholgebruik

Voorbeeld van cursusprogramma zoals bedoeld in de wet Inhoud:

Kennis van wettelijke voorschriften

Kennis over risico’s van overmatig alcoholgebruik

Leren hanteren van lastige situaties

Resultaat: gekwalificeerd barvrijwilliger

Geen examen

Instructie Verantwoord Alcoholgebruik

3


Doel drank en horecawet

De verstrekking van alcoholhoudende dranken op een verantwoorde wijze reguleren

Voorkomen van mogelijke risico’s zoals:

alcoholgebruik kinderen

overmatig gebruik

ongevallen onder invloed

De Drank- en Horecawet regelt o.a. de verstrekking in commerciële (horeca, winkels) en in para-commerciële inrichtingen (verenigingen)

De gemeente verstrekt de vergunning en kan eigen regels toepassen

Doel Drank- en Horecawet

4


Alcoholbestuursreglement

De Drank- en Horecawet bepaalt dat het verantwoorde wijze reguleren

bestuur van elke vereniging die alcohol wil

schenken een alcoholbestuursreglement opstelt

en deze indient bij de aanvraag van een

vergunning.

Inhoud alcoholbestuursreglement:

Wettelijke voorschriften van de Drank- en Horecawet die van toepassing zijn voor de vereniging

Huisregels over alcohol die specifiek gelden voor de vereniging

Alcoholbestuursreglement

5


Aanbevolen huisregels voor sportverenigingen 1

Geen zelf meegebrachte alcohol drinken verantwoorde wijze reguleren

Alleen alcohol drinken in de kantine of op het terras

Geen alcohol schenken aan:

jeugdbegeleiders tijdens de uitoefening van hun functie

chauffeurs die spelers vervoeren

Voorkomen van rijden met meer dan het toegestane alcoholpromillage

Aanbevolen huisregels voor sportverenigingen (1)

6a


Aanbevolen huisregels voor sportverenigingen 2

Leidinggevende en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende de bardienst

Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren zijn niet toegestaan

Promoten van alcoholvrije dranken

Personen die agressief gedrag vertonen worden uit de kantine verwijderd

Aanbevolen huisregels voor sportverenigingen (2)

6b


Aanbevolen huisregels voor studentenverenigingen 1

Gebruik standaardglazen gedurende de bardienst

Er is een gevarieerd aanbod aan alcoholvrije dranken beschikbaar

De prijzen van fris niet hoger, bij voorkeur lager dan alcohol

Geen kortingen op de aankoop van alcohol

In beginsel: direct betalen

Geen spelletjes met veel drank

Aanbevolen huisregels voor studentenverenigingen (1)

7a


Aanbevolen huisregels voor studentenverenigingen 2

Er is altijd een leidinggevende of barvrijwilliger aanwezig die nuchter blijft

Dronken leden gaan veilig naar huis

Bestuur stelt alcoholbeleid introductieperiode op

Bestuur stelt jaarlijks bijzondere regels op t.b.v. vergaderingen, bijeenkomsten van disputen en jaarclubs en t.b.v. externe bezoeken

Bestuur stelt passende sancties op bij overtreding

Aanbevolen huisregels voor studentenverenigingen (2)

7b


Aanbevolen huisregels voor sociaal culturele accommodaties

Geen zelf meegebrachte alcohol drinken die nuchter blijft

Voorkomen van rijden met meer dan het toegestane alcoholpromillage

Leidinggevende en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende de bardienst

Aanbevolen huisregels voor sociaal-culturele accommodaties

7c


Belangrijke regels van de drank en horecawet 1

Aan jongeren onder de 16 jaar mag geen alcohol worden verkocht

Aan ouderen mag geen alcohol worden verkocht wanneer deze bedoeld is voor jongeren onder de 16 jaar

Aan jongeren vanaf 16 jaar mogen zwak-alcoholhoudende dranken (tot 15% alcohol) worden verkocht en vanaf 18 jaar sterke drank (15% alcohol of meer)

Belangrijke regels van de Drank- en Horecawet (1)

8


Belangrijke regels van de drank en horecawet 2

De verstrekker van alcohol moet jongeren altijd verkocht

om een geldig leeftijdsbewijs vragen:

Paspoort

OV-studentenkaart

Bromfietscertificaat

Rijbewijs

De verstrekker is strafbaar wanneer blijkt dat jongeren

die niet oud genoeg zijn, wel alcohol hebben kunnen

kopen. Jongeren zijn niet strafbaar.

Belangrijke regels van de Drank- en Horecawet (2)

9


Belangrijke regels van de drank en horecawet 3

Schenkverboden: verkocht

Geen alcohol verstrekken aan mensen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren.

Het is niet toegestaan alcoholgebruik al of niet onder dreiging met geweld af te dwingen.

Geen alcohol verstrekken aan personen waarbij dit mogelijk kan leiden tot verstoring van openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.

Geen mensen toelaten die zichtbaar te veel hebben gedronken of die onder invloed zijn van drugs.

Belangrijke regels van de Drank- en Horecawet (3)

10


Wegenverkeerswet over alcohol en verkeer 1

Rijden met een bloedalcoholgehalte (BAG) van meer dan 0,5 promille is strafbaar.

De wet geldt voor alle voertuigen, dus ook voor de fiets.

De grens van 0,5 promille wordt bereikt na het drinken van 2 á 3 standaardglazen alcohol-houdende drank in ongeveer een uur tijd.

Wegenverkeerswet over alcohol en verkeer (1)

11


Wegenverkeerswet over alcohol en verkeer 2

Waarom 0,5 promille grens? promille is strafbaar.

Vanaf 0,5 promille neemt de rijvaardigheid aantoonbaar af (reactievermogen, oordeelsvermogen, waarneming nemen af)

De kans op een ongeval is bij 0,8 promille al 2 keer zo groot dan bij 0,5 promille; bij 1,3 promille is die kans 9 keer zo groot

In de nabije toekomst mogelijk verlaging wettelijke grens naar 0,2 promille voor beginnende automobilisten

Wegenverkeerswet over alcohol en verkeer (2)

12a


Wegenverkeerswet over alcohol en verkeer 3
Wegenverkeerswet over alcohol en verkeer (3) promille is strafbaar.

Ongevalskans

(nuchter = 1)

Ademhalingsalcoholgehalte

12b


Wegenverkeerswet over alcohol en verkeer 4

Rijden onder invloed is in Nederland een misdrijf; dit betekent o.a.:

- bij veroordeling een strafblad, met mogelijke gevolgen voor de carrière

- relatief hoge geldboetes mogelijk

Tot een promillage van 1,3 kan de boete direct betaald worden, waarmee strafvervolging wordt voorkomen

Boven de 1,3 promille:

- verdachte moet voor de rechter verschijnen

- straffen zijn zwaarder

- deelname 3-daagse cursus (EMA) (tot 2,3 promille)

Wegenverkeerswet over alcohol en verkeer (4)

13


De gevolgen van het niet naleven van de wettelijke voorschriften

De gemeente kan de vergunning tijdelijk of definitief intrekken

Bij een strafbaar feit kan de politie proces verbaal opmaken

De inspectie (Keuringsdienst van Waren van VWS) kan hoge boetes opleggen; overtreding regels is een economisch delict

Bij het niet naleven van de regels kan de leidinggevende en het bestuur aansprakelijk worden gesteld

De gevolgen van het niet naleven van de wettelijke voorschriften

14


Kenmerken alcoholgebruik in nederland

Zeer sterke toename alcoholgebruik 1965-1980 intrekken

85% van de bevolking drinkt alcohol

1,1 miljoen probleemdrinkers waarvan ruim 400.000 verslaafden

Toename alcoholgebruik door jongeren

Excessief alcoholgebruik vooral in het weekend

Kenmerken alcoholgebruik in Nederland

15


Alcoholhoudende dranken

Elke drank met meer dan een half procent alcohol intrekken

In bier zit meestal 5% alcohol, in wijn 12% en in sterke drank 35%

Voor de jongere consument:

Alcoholpops (alcoholhoudende dranken met een promillage van 5%, 8% of meer ontstaan uit vruchten) en trendy mix-dranken (mixen van bekende sterke dranken en frisdranken)

Alcoholhoudende dranken?

16


Soorten alcoholhoudende dranken

De Drank- en Horecawet maakt onderscheid intrekken

tussen:

Zwak-alcoholhoudende drank:

bevat tot 15% alcohol zoals bier, wijn e.a.

Sterke drank:

bevat 15% of meer alcohol zoals whisky, jenever

Soorten alcoholhoudende dranken

17


Inhoud standaardglazen

Bier 250 cc intrekken

Wijn 100 cc

Sterke drank 35 cc

In elk standaard glas zit evenveel pure alcohol, namelijk

10 gram (of 12,5 cc).

Alcoholpops en mixdranken bevatten uiteenlopende

alcoholpercentages.

Inhoud standaardglazen

18


De opname van alcohol

Alcohol wordt via de slokdarm, de maag en de dunne darm rechtstreeks opgenomen in het bloed en door het lichaam verspreid

Zodra de alcohol de hersenen bereikt voel je dat je ‘onder invloed’ bent

Één standaardglas alcohol leidt gemiddeld tot een promillage van 0,2 bij mannen en 0,3 bij vrouwen

De opname van alcohol

19


De afbraak van alcohol

Alcohol is voor het lichaam een schadelijke stof rechtstreeks opgenomen in het bloed en door het lichaam verspreid

De lever doet 1 á 1,5 uur over het afbreken van de hoeveelheid alcohol van een standaardglas

De afbraak van alcohol door de lever kan niet worden versneld door bijv. dansen, koffie drinken of een koude douche

Als je 2 standaardglazen alcohol gedronken hebt ben je daarom minstens 2 uur onder invloed etc.

De afbraak van alcohol

20


Alcohol en de hersenen 1

Vrolijk/ ontspannen: 0 tot 0,5 promille; rechtstreeks opgenomen in het bloed en door het lichaam verspreid

1 á 3 glazen

Opgewekt, afname smaak en reuk,

Aangeschoten/ beschonken: 0,5 tot 1,5 promille;

3 á 7 glazen

Opgewonden, agressief, zelfoverschatting

Zat/ ladderzat: 1,5 tot 3 promille;

7 á 15 glazen

Minder zelfkritiek, dubbelzien, misselijk,

kans op black-out

Alcohol en de hersenen (1)

21a


Alcohol en de hersenen 2

Laveloos: 3 tot 4 promille; rechtstreeks opgenomen in het bloed en door het lichaam verspreid

15 á 20 glazen

Verdoving zintuigen, verwardheid

Voor pampus: meer dan 4 promille;

meer dan 20 glazen

kans op bewusteloosheid, vanaf 5 promille coma en stilstand ademhaling

NB: hoeveelheden in relatief korte tijd gedronken

Alcohol en de hersenen (2)

21b


Nadelige korte termijn gevolgen van overmatig alcoholgebruik

Nederland telt ruim 200 doden en 3.000 ernstige gewonden door alcohol in het verkeer

Tijdens het uitgaan:

1 op de 5 jongeren slachtoffer van alcohol-agressie in een jaar

Bij ongevallen thuis of op het werk speelt alcohol vaak een rol

Alcoholgebruik van moeder is schadelijk voor het ongeboren kind

Nadelige korte termijn gevolgen van overmatig alcoholgebruik

22


Nadelige lange termijn gevolgen van overmatig alcoholgebruik

Maagklachten door alcohol in het verkeer

Leverklachten

Afname hersenfuncties

Hartklachten

Verslaving

Nadelige lange termijn gevolgen van overmatig alcoholgebruik

23


Problematisch alcoholgebruik 1

Verantwoord Alcoholgebruik door alcohol in het verkeer

niet meer dan 2 glazen per dag voor een vrouw

niet meer dan 3 glazen per dag voor een man

tenminste twee dagen per week geen alcohol

geen alcohol bij verkeer, werk, studie en zwangerschap

Problematisch alcoholgebruik (1)

24a


Problematisch alcoholgebruik 2

Overmatig Alcoholgebruik door alcohol in het verkeer

Meer dan 21 glazen per week voor een man

Meer dan 14 glazen per week voor een vrouw

Indicatie Alcoholverslaving

Alcoholgebruik heeft een belangrijke functie (afname spanningen, negatieve gevoelens)

Toename sociaal isolement

Dagelijks meestal meer dan 7 á 8 glazen

Voortdurend verlangen om te drinken

Lichamelijke en geestelijke ontwennings-verschijnselen bij stoppen

Problematisch alcoholgebruik (2)

24b