instructie opwegnaarschool nl l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Instructie Opwegnaarschool.nl PowerPoint Presentation
Download Presentation
Instructie Opwegnaarschool.nl

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13
edaline

Instructie Opwegnaarschool.nl - PowerPoint PPT Presentation

157 Views
Download Presentation
Instructie Opwegnaarschool.nl
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Instructie Opwegnaarschool.nl Michelle van de Laarschot RKBS de Horizon 11 juni 2010

 2. Inhoud • Wat is Opwegnaarschool.nl? • Doel van Opwegnaarschool.nl • Taken verkeersdocent/school • Taken leerlingen • Taken ouders • Voorbeeld resultaten • Planning

 3. Wat is Opwegnaarschool.nl? • Een interactief programma dat school-thuisroutes en knelpunten in kaart brengt. • Verkeerseducatie: • Lokaalgerichte educatieopdrachten Zelfreflectie (het bewust maken van het verkeersgedrag) • Haal- en brengmonitor (alleen Basisonderwijs): • Ouders vullen enquête in over hun haal & breng gedrag

 4. Doel van Opwegnaarschool.nl (1) • Leerlingen: • Eigen school-thuisroute intekenen met verkeersknelpunten • Inzicht en vaardigheden om verkeersveilig naar school te gaan • Bewust maken van het eigen verkeersgedrag • Omgaan met verkeerssituaties op de eigen school-thuisroute • Ouders van basisschoolleerlingen: • Stimuleren tot verkeersveilig halen en brengen • Verminderen haal- en brenggedrag met de auto • Scholen en haar docenten: • Veilige schoolomgeving/routes creëren (in samenwerking met (verkeers)ouders en wegbeheerders) • Verkeerseducatie aanbieden

 5. Doel van Opwegnaarschool.nl (2) • Wegbeheerders: • Waardevolle informatie om onveilige locaties aan te pakken • Beleid en maatregelen realiseren voor veiligere routes en schoolomgeving • Politie: • Inzicht in de ervaren verkeersonveiligheid • Gerichte handhavingsmaatregelen

 6. Taken verkeersdocent/school • Schoolregistratiewizard doorlopen op website • Groepen aanmaken • Begeleiden leerlingen • Aanmelden en profiel aanmaken • Noteren inlognaam en wachtwoord • Doorlopen van de vragenlijst • Op correcte wijze intekenen school-thuisroute • Markeren knelpunten • Controle ingevoerde routes

 7. Taken leerlingen • Aanmelden en de wizard doorlopen op website 5 min. • Inlogcode & wachtwoord opschrijven/afdrukken 1 min. • Vragenlijst invullen 5 min. • Eigen school-thuisroute markeren 5-10 min. • Knelpunten aangeven 5-10 min. • Zelfreflectie eerste vragenlijst 10 tot 15 min • Zelfreflectie opdrachten 20 tot 30 min • Locatiegerichte opdrachten 20 tot 30 min • Zelfreflectie tweede vragenlijst 10 tot 15 min • Totaal: 1,5 tot 2 uur Belangrijk: Alle onderdelen dienen serieus ingevuld te worden om nuttige resultaten te verkrijgen!

 8. Taken ouders(indien haal-brengmonitor wordt opgesteld) • Inloggen met inlogcode en wachtwoord kind(eren) 1 min. • Invullen vragenlijst 5-10 min. Totaal: 10-15 min.

 9. Voorbeeld resultaten (1)

 10. Voorbeeld resultaten (2)

 11. Voorbeeld resultaten (3)

 12. Globale planning • Week 43 t/m week 44 (25-10-2010 t/m 5-11-2010) • Leerlingen voeren school-thuisroute en knelpunten in en doorlopen de vragenlijst van de zelfreflectiemodule van Opwegnaarschool.nl • Week 45 (8-11-2010 t/m 12-11-2010) • VIA maakt educatieopdrachten • Locatieobservatie en Analyse • Week 46 (15-11-2010 t/m 19-11-2010) • Leerlingen maken educatieopdrachten • Concept actieplan door VIA • Week 48 (29-11-2010 t/m 3-12-2010) • Leerlingen doorlopen vragenlijst zelfreflectie (2e keer) • Week 49 (6-12-2010 t/m 10-12-2010) • Definitief actieplan en regionale analyserapportage

 13. Michelle van de Laarschot Telefoon: +31 73 657 91 15 E-mail: michelle.van.de.laarschot@via.nl Meer informatie