Download
lindude gripiks valmistumine ja juhtimine kalev timberg sisejulgeoleku asekantsler siseministeerium n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lindude gripiks valmistumine I PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lindude gripiks valmistumine I

Lindude gripiks valmistumine I

129 Views Download Presentation
Download Presentation

Lindude gripiks valmistumine I

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Lindude gripiks valmistumine ja juhtimineKalev TimbergSisejulgeoleku asekantslerSISEMINISTEERIUM

  2. Lindude gripiks valmistumine I Vabariigi Valitsuse kriisikomisjon Siseministeerium (Politsei, Pääste) Põllumajanduministeerium (Veterinaaria- ja Toiduamet) Sotsiaalministeerium (Tervisekaitseinspetsioon, Tervishoiuamet)

  3. Lindude gripiks valmistumine II maakonna kriisikomisjon maakonna tervisekaitse osakond maakonna veterinaarkeskus regionaalne politseiprefektuur, regionaalne päästekeskus

  4. Lindude gripile reageerimine I Vabariigi Valitsuse kriisikomisjon Vastavalt kujunevale olukorrale teeb ettepanekud peaministrile täiendavate meetmete rakendamiseks ja vajadusel lisaressursside leidmiseks Riikliku kriisireguleerimismeeskonana tegutseb Riiklik tauditõrje komisjon (mida juhib VTA peadirektor) Koostab ülevaate VVKK –le kogu vabariigis toimunud lindude gripi juhtumitest ja rakendatavatest meetmetest Toetab kohalikke tauditõrje komisjone oskusteabe ja ressurssidega

  5. Lindude gripile reageerimine II Maavanem moodustab kohaliku tauditõrje komisjoni, kes tegutseb maakonna kriisireguleerimismeeskonnana Maavanema poolt juhitav maakonna kriisikomisjon vajadusel toetab ja leiab täiendavaid ressursse kriisireguleerimismeeskonna käsutusse Kohalik loomatauditõrje komisjon, maakonna kriisireguleerimismeeskonnana Koordineerib ametkondade reageerimist taudikolletele maakonnas

  6. TÄNAN TÄHELEPANU EESTKalev TimbergSisejulgeoleku asekantsler