Olukorraseminar pandivere koost piirkonna j tmekava uuendamine
Download
1 / 9

Olukorraseminar Pandivere koostööpiirkonna jäätmekava uuendamine - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Olukorraseminar Pandivere koostööpiirkonna jäätmekava uuendamine. Keidi Tamm. 4 valda: Tamsalu( 3992 el ), Laekvere (1560 el ), Rakke(1688 el ), Väike- Maarja(4701 el ) PAIK- MTÜ Pandivere Arendus- ja Inkubatsiooni Keskus (2006. a)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Olukorraseminar Pandivere koostööpiirkonna jäätmekava uuendamine' - melissa-becker


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Olukorraseminar pandivere koost piirkonna j tmekava uuendamine

OlukorraseminarPandivere koostööpiirkonna jäätmekava uuendamine

Keidi Tamm


 • 4 valda: Tamsalu( 3992 el), Laekvere(1560 el), Rakke(1688 el), Väike- Maarja(4701 el)

 • PAIK- MTÜ Pandivere Arendus- ja Inkubatsiooni Keskus (2006. a)

 • Praktika juhendaja Tamsalu valla keskkonnaspetsialist Lembit Saart


Töö eesmärk:

 • Laekvere, Rakke, Tamsalu ja Väike-Maarja valdade ühise jäätmekava koostamine/ uuendamine

  Töö tulemused:

 • Määratletud on jäätmekava territoorium (sihtala) - Pandivere koostööpiirkond

 • Määratletud on olulisemate ettevõtete, elanikegruppe esindavate ühenduste ja organisatsioonide huvid.

 • Koostatud olemasolevate statistiliste materjalide põhjal valdade profiil ja olukorra analüüs: olulisemate probleemide loetelu, rahvastikuandmed.

 • Jäätmekava uuendused on tehtud. Algtekst koostatud.


 • Jäätmehooldust arendatakse valdkonna arengukava ja kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava alusel.

 • Jäätmekavas analüüsitakse piirkonna jäätmehoolduse olukorda, vaadatakse üle eelmisel perioodil püstitatud eesmärkide ja ülesannete täitmine, määratletakse seadusandlusest tulenevad kohustused ja eesmärgid ning töötatakse välja antud valdade üldised jäätmehooldusalased eesmärgid ja tegevuskava.


 • Juhindutakse Jäätmeseadusest, Pakendiseadusest, Riigi jäätmekava 2008-2013 ja Riigi jäätmekava 2014-2020 eelnõus sätestatust ning lähtudes kehtivatest jäätmemajandust reguleerivatest õigusaktidest.


Ldiselt
Üldiselt

 • Omavaheline koostöö on sujunud hästi.

 • Info hankimisega on veidi raskusi ( nt Ragn-Sells`ist, Keskkonnaametist).

 • Otsest (nn näost näkku) suhtlemist väga palju ei ole.

 • Edasine tööplaan….


Probleemseid kohti
Probleemseid kohti

 • Jäätmeseadus muutmisel- millele kinnituda ?

 • Millised on väljaminevad jäätmevood, nende koostis?

 • Kuhu panna ja mida teha kompostitavate jäätmetega?

 • Kus kasutada reoveesetet? ( tuleb kontrollida erinevate ainete sisaldust).ad