olukorraseminar pandivere koost piirkonna j tmekava uuendamine n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Olukorraseminar Pandivere koostööpiirkonna jäätmekava uuendamine PowerPoint Presentation
Download Presentation
Olukorraseminar Pandivere koostööpiirkonna jäätmekava uuendamine

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Olukorraseminar Pandivere koostööpiirkonna jäätmekava uuendamine - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Olukorraseminar Pandivere koostööpiirkonna jäätmekava uuendamine. Keidi Tamm. 4 valda: Tamsalu( 3992 el ), Laekvere (1560 el ), Rakke(1688 el ), Väike- Maarja(4701 el ) PAIK- MTÜ Pandivere Arendus- ja Inkubatsiooni Keskus (2006. a)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Olukorraseminar Pandivere koostööpiirkonna jäätmekava uuendamine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3

4 valda: Tamsalu( 3992 el), Laekvere(1560 el), Rakke(1688 el), Väike- Maarja(4701 el)

 • PAIK- MTÜ Pandivere Arendus- ja Inkubatsiooni Keskus (2006. a)
 • Praktika juhendaja Tamsalu valla keskkonnaspetsialist Lembit Saart
slide4

Töö eesmärk:

 • Laekvere, Rakke, Tamsalu ja Väike-Maarja valdade ühise jäätmekava koostamine/ uuendamine

Töö tulemused:

 • Määratletud on jäätmekava territoorium (sihtala) - Pandivere koostööpiirkond
 • Määratletud on olulisemate ettevõtete, elanikegruppe esindavate ühenduste ja organisatsioonide huvid.
 • Koostatud olemasolevate statistiliste materjalide põhjal valdade profiil ja olukorra analüüs: olulisemate probleemide loetelu, rahvastikuandmed.
 • Jäätmekava uuendused on tehtud. Algtekst koostatud.
slide5

Jäätmehooldust arendatakse valdkonna arengukava ja kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava alusel.

 • Jäätmekavas analüüsitakse piirkonna jäätmehoolduse olukorda, vaadatakse üle eelmisel perioodil püstitatud eesmärkide ja ülesannete täitmine, määratletakse seadusandlusest tulenevad kohustused ja eesmärgid ning töötatakse välja antud valdade üldised jäätmehooldusalased eesmärgid ja tegevuskava.
slide6

Juhindutakse Jäätmeseadusest, Pakendiseadusest, Riigi jäätmekava 2008-2013 ja Riigi jäätmekava 2014-2020 eelnõus sätestatust ning lähtudes kehtivatest jäätmemajandust reguleerivatest õigusaktidest.

ldiselt
Üldiselt
 • Omavaheline koostöö on sujunud hästi.
 • Info hankimisega on veidi raskusi ( nt Ragn-Sells`ist, Keskkonnaametist).
 • Otsest (nn näost näkku) suhtlemist väga palju ei ole.
 • Edasine tööplaan….
probleemseid kohti
Probleemseid kohti
 • Jäätmeseadus muutmisel- millele kinnituda ?
 • Millised on väljaminevad jäätmevood, nende koostis?
 • Kuhu panna ja mida teha kompostitavate jäätmetega?
 • Kus kasutada reoveesetet? ( tuleb kontrollida erinevate ainete sisaldust).