laser trainer n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Laser-trainer PowerPoint Presentation
Download Presentation
Laser-trainer

play fullscreen
1 / 16

Laser-trainer

347 Views Download Presentation
Download Presentation

Laser-trainer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Laser-trainer Henk Stolk oostendorpnederlandbv

 2. Laser-trainer een laser - lichtspot die door de sporter wordtgevolgd bij training of wedstrijd eenoptischehaas

 3. Individuele trainingen met de Laser-trainer Finish

 4. Laser-trainer Atletiek

 5. Laser-trainer Met 6-8 lasers wordt de snelheid van de training of wedstrijdtijd van de atleet pro-actief aangegeven

 6. Laser-trainer De lasers nemen elkaars functie over ter vermijding van schaduwvorming.

 7. Pro actieve trainingen Variaties individueel programmeerbaar Eindsprints Tussensprints Versnellingen,

 8. Laser-trainer Schaatsen

 9. Laser-trainer Wielrennen

 10. Laser-trainer Start N S V V Neven functies van de laser: Knipperen Reclame boodschappen Lijnen, cirkels, vormen Er zijn ook reclame boodschappen met teksten van sponsoren mogelijk

 11. Projectieve aanduiding van individueel trainingsverloop Persoonlijke records Baanrecords Nationale records Wereldrecords

 12. Wedstrijd-fittraining na blessure Door het op tijd volgen van een voorgeprogrammeerde baan van de laserspot wordt de wedstrijd fitheid getest

 13. De 1e week 1 jaar later 1 maand later

 14. Laser-trainer De laserspot van 45.000lux is ookoverdagzichtbaar ! ! ! Energiegebruik? De laserbrongebruiktslechts 300milliWatt

 15. Laser-trainer Eenvoudigeinstallatie door draadlozeaansturing Vanuit laptop van de atleetaanstuurbaar Ideaal voorbondstrainers en zijndecentraaltrainendeatleten eenoptischehaas

 16. Licht haas …(t) pro actief