slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Professional Trainer. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Professional Trainer.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 82

Professional Trainer. - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

ฝ่ายวางแผนและประเมินผล ร่วมกับ ฝ่ายฝึกอบรม 1 ส่วนฝึกอบรม สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล กรมชลประทาน. To be…. Professional Trainer. นิพัทธ์ กานตอัมพร สถาบันเมธาฟอรั่ม( Meta Forum) Tel:081-8568523 E-mail:nipat.kan@gmail.com.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Professional Trainer.


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ฝ่ายวางแผนและประเมินผลร่วมกับฝ่ายฝึกอบรม 1

ส่วนฝึกอบรม สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล

กรมชลประทาน

To be…

Professional Trainer.

นิพัทธ์ กานตอัมพร

สถาบันเมธาฟอรั่ม(Meta Forum)

Tel:081-8568523 E-mail:nipat.kan@gmail.com

slide2

วิทยากร....เริ่มต้นที่การพัฒนาทักษะ (Skills) และไม่เพียงแค่เรียนรู้ ฝึกฝนจากการฝึกอบรม แต่ต้องเป็นการสร้างการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด ที่ใช้พลังสมอง พลังจิต.....พัฒนาตนเองสู่มืออาชีพ

slide3

Module 1ศิลปะการพูดและการนำเสนอขั้นพื้นฐาน(Public speaking & Presentation technique)-หลักการพูดในที่ชุมชน กับ หลักสามสบาย-เทคนิคการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพด้วยหลักสามใจ- การพูดในโอกาสพิเศษ

slide4

คำพูดที่ดีเป็นสิ่งมีค่าไม่ต้องใช้เงินตรามาลงทุนคำพูดที่ดีเป็นสิ่งมีค่าไม่ต้องใช้เงินตรามาลงทุน

slide5
คุณลักษณะของนักพูด
 • บุคลิกภาพ
 • มีความรอบรู้
 • ไหวพริบปฏิภาณ
 • ร่าเริงสนุกสนาน
 • น้ำเสียงไพเราะ
slide6
สิ่งเกี่ยวข้องเมื่อต้องพูดสิ่งเกี่ยวข้องเมื่อต้องพูด
 • การแต่งกาย
 • อิริยาบถ
 • สายตา
 • น้ำเสียง
 • ภาษา
 • ไมโครโฟน
slide7
1. การแต่งกายยึดหลัก 5
 • สุภาพ
 • สะอาด
 • สวมสบาย
 • สอดคล้องสถานการณ์
 • เสริมบุคลิกภาพ
slide8
2.การปรากฎกาย
 • สง่างาม
 • จุดที่เหมาะสม
 • ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • มีวัฒนธรรม
slide9
3. อิริยาบถ(ภาษากาย สายตา ภาษามือ)
 • เป็นกันเอง
 • เป็นธรรมชาติ
 • สอดคล้องกับเนื้อหา
 • สร้างเสริมความเข้าใจ
slide10
การเริ่มต้นที่ดี
 • ทักทายที่ประชุม
 • แนะนำตัว
 • เกริ่นปูบรรยากาศหรือเปิดฉาก
slide11
ลำดับขั้นตอนการพูด เชื่อมโยงประเด็นชวนติดตาม

ตัวอย่างประกอบ/เปรียบเทียบเสริมสร้างความเข้าใจ

สลับด้วยอารมณ์ขัน สร้างความสนุกสนาน

การดำเนินเรื่อง

slide12

หลัก 3 สบาย

1. ฟังสบายหู

2. ดูสบายตา

3. พาสบายใจ

ศ.ดร. จิตรจำนงค์ สุภาพ)

(The theory of three pleasant speech,

slide13

ฟังสบายหู

 • ภาษาพูด น้ำเสียง จังหวะ
 • ระดับเสียงกับเนื้อหา
slide14
ฟังสบายหู
 • เริ่มต้นด้วย ทักทายผู้ฟัง
 • น้ำเสียงเป็นธรรมชาติน่าฟัง เหมาะสมกับเรื่องราว
 • จังหวะการพูด เว้นวรรคตอนดี
 • ถูกต้องตามอักขระวิธี ทั้ง ร. ล. คำควบกล้ำ คำสรรพนาม
 • หลีกเลี่ยงการใช้คำซ้ำ คำฟุ่มเฟือย
 • ใช้ภาษาเหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟัง
slide15

2.ดูสบายตา

การปรากฏกาย จุดที่ยืน

ภาษากาย ลีลา สายตา มือ

slide16
ดูสบายตา
 • การแต่งกาย เครื่องประดับ ยึดหลักสุภาพ ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องราว สถานที่ ฯ
 • บุคลิกภาพการแสดงออก ยืน เดิน กิริยาท่าทาง เคลื่อนที่อย่างมีจุดหมาย
 • ลีลาการพูด การใช้ภาษากายทำได้เหมาะสม เช่นการใช้สายตา

ใช้มือประกอบการพูดได้สอดคล้อง

 • การใช้อุปกรณ์หรือสื่อประกอบการพูด ทำได้คล่องแคล่ว ไม่ขลุกขลักเช่น ไมโครโฟน คอมพิวเตอร์
slide17

3.พาสบายใจ

คุณค่าของเนื้อหาสาระ

ลำดับหัวข้อที่ชัดเจน

ตัวอย่างเสริมสร้างความเข้าใจ

slide18
พาสบายใจ
 • ผู้ฟังได้เนื้อหาสาระครบถ้วน มีการเตรียมโครงเรื่อง จัดทำแผนไว้ล่วงหน้า ประกอบด้วย

-ส่วนนำ แนบเนียนตื่นตา ปูเรื่องราว

-ส่วนเนื้อหา เป็นขั้นตอน น่าสนใจชวนติดตาม

-ส่วนสรุป ประทับใจ ได้ข้อคิด

 • มีเกร็ดความรู้ มีตัวอย่างประกอบเพื่อสร้างความเข้าใจและทำให้จดจำ
slide19

ส่วนนำ 10 %

 • ส่วนเนื้อหา 75 %
 • ส่วนสรุป 15 %
โครงของการพูด
slide20
การเตรียมการพูด
 • วิเคราะห์ผู้ฟัง
 • เลือกเรื่อง
 • เขียนโครงเรื่อง
 • หาข้อมูลเสริม
 • ซักซ้อม
slide21
ความสำเร็จของการพูด
 • เนื้อหา 50 %
 • บุคลิกภาพ 10 %
 • จิตวิทยาการพูด 20 %
 • ศิลปะการแสดง 20 %
slide22
ขั้นตอนของการพูด
 • ปฏิสันถาร
 • เปิดฉากนำ/เกริ่นปูบรรยากาศ
 • เข้าเนื้อหา
 • สรุปจบ
 • อำลา
slide23
คำถาม

คำคม

คำชม

คำอ้างอิง

ความระทึก

ความฉงน

ความขบขัน

เพลงดนตรี

เทคนิคการเปิดฉาก
slide24
การจบอย่างประทับใจ
 • สรุปความอย่างกระชับ
 • เชิญชวน/ฝากแนวคิด
 • อำลา
slide25
การพูดกับชีวิตและการงานการพูดกับชีวิตและการงาน

1 งานแต่งงาน

2 งานเปิดอบรม/สัมมนา

3 งานเลี้ยงรับ/ส่ง

4 งานรับรางวัลข้าราชการดีเด่น

5 การต้อนรับ/ขอบคุณ การมาเยี่ยมชม/ดูงาน

6 การเป็นพิธีกร/ผู้ดำเนินรายการ

7 การดำเนินการอภิปราย/เสวนา

slide26
หลักคิดของการพูดในโอกาสพิเศษหลักคิดของการพูดในโอกาสพิเศษ
 • วิเคราะห์สถานการณ์/โอกาส
 • ทบทวนตนเองว่าพูดในฐานะ/บทบาทอะไรในงาน
 • คิด/วางโครงเรื่อง ตามหลักการ
 • ซักซ้อมในใจก่อนขึ้นเวที
 • ตอกย้ำความมั่นใจว่า.. OK!
slide27
การพูดในงานเลี้ยงฉลองสมรสการพูดในงานเลี้ยงฉลองสมรส
 • กล่าวถึงความยินดีและเป็นเกียรติที่มาร่วมงาน
 • กล่าวถึงความสัมพันธ์กับเจ้าภาพ/บ่าว-สาว
 • กล่าวชื่นชมและความเหมาะสม
 • ให้โอวาท
 • อำนวยพร (และเชิญดื่ม)
slide28
การพูดในการเปิดสัมมนา/อบรมการพูดในการเปิดสัมมนา/อบรม
 • กล่าวถึงความยินดีและเป็นเกียรติ
 • ชื่นชม ผู้จัด/ผู้ร่วมงานว่าจะส่งผลดีต่อ.....
 • ให้โอวาท/คำแนะนำ
 • อำนวยพรให้งานบรรลุวัตถุประสงค์
 • กล่าวเปิดการสัมมนา
slide29
การกล่าวต้อนรับการมาเยี่ยมชม/ดูงานการกล่าวต้อนรับการมาเยี่ยมชม/ดูงาน
 • กล่าวถึงความยินดีต้อนรับที่....มาเยี่ยมชม
 • กล่าวสรุปถึงหน่วยงานพอสังเขป/เหมาะสม
 • เปิดให้ซักถาม
 • เชิญเข้าชมหน่วยงานและนำชม....
 • ส่งกลับ/รับมอบของที่ระลึก/ถ่ายภาพ
slide30
การกล่าวแสดงความรู้สึกในการรับรางวัลการกล่าวแสดงความรู้สึกในการรับรางวัล
 • กล่าวถึงความยินดีและเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัล
 • ขอบคุณคณะกรรมการ/ผู้บังคับบัญชา/เพื่อน
 • ยืนยันการรักษาเกียรติยศของรางวัล
 • ปวารณาตัวถึงความพร้อมร่วมมือ/แนะนำ
 • ขอบคุณ
slide31
การพูดในงานเลี้ยงรับ
 • กล่าวถึงความยินดีต้อนรับที่...ย้ายมาร่วมงาน
 • กล่าวชื่นชมและความเหมาะสม
 • ย้ำเป้าหมายและความร่วมมือของทุกคน
 • อำนวยพรให้มีความสุขในการมาร่วมงาน
 • มอบช่อดอกไม้
slide32
การพูดในงานเลี้ยงส่ง
 • กล่าวถึงความรู้สึกเป็นเกียรติที่มาร่วมงาน
 • กล่าวชื่นชมผลงานและความสามารถเด่นๆ
 • กล่าวถึงความรัก/ความอาลัย
 • อำนวยพรให้มีความสุขและความสำเร็จ
 • ยืนยันความสัมพันธ์ที่เหมือนเดิม
 • มอบช่อดอกไม้
slide33
หลักการเป็นพิธีกร
 • พิธีกร ทำเรื่องที่เป็นพิธีการ
 • พิธีกรไม่ใช่พระเอกของงาน แต่ทำให้ภาพรวมของงานดูดี
 • เป็นผู้สร้างและเชื่อมต่อบรรยากาศให้ต่อเนื่อง/ราบรื่น
 • รักษาธรรมเนียม/ประเพณี/ขั้นตอนที่เหมาะสม
 • ต้องดูสง่างามและน่าเชื่อถือ/แม่นยำ/มืออาชีพ
 • ต้องรู้บทบาท รู้เวลา รู้สถานการณ์
 • สามารถให้คำแนะนำที่เหมาะสมแก่เจ้าภาพ
slide34
การเตรียมการเป็นพิธีกรการเตรียมการเป็นพิธีกร
 • ศึกษาข้อมูลของงานว่า งานอะไร/ใครเป็นผู้จัด/วัตถุประสงค์/ผู้มาร่วมงาน/วัน-เวลา-สถานที่/ประธาน-บุคคลสำคัญในงาน
 • เรารับผิดชอบในส่วนใด/เวลาใดของงาน
 • ศึกษาพิธีการ/ขั้นตอนที่กำหนดไว้
 • ทบทวน/แนะนำ(ถ้าเหมาะสม)
 • เตรียมสคริปต์และซักซ้อม
 • พักผ่อนให้เต็มที่
slide35
การขึ้นเป็นพิธีกร
 • ขึ้นเวทีอย่างสง่างามและมีความมั่นใจ
 • พูดอย่างสุภาพและมีข้อมูลแจ้งให้ทราบ
 • สร้างมิตรภาพและบรรยากาศที่เหมาะสมกับงาน
 • นำเข้าสู่พิธีการอย่างแนบเนียน/น่าสนใจ
 • สร้างจุดเด่นให้กับงาน(บ่าว-สาว/ผู้รับรางวัล)
 • ดำเนินการต่อเนื่อง/ราบรื่น/เชื่อมต่อบรรยากาศ
 • ปิดบทบาทอย่างดี/มีเทคนิค
slide36
รายงานการศึกษาดูงาน
 • ทักทาย / เกริ่นนำ
 • กล่าวถึงวันเวลาสถานที่ที่ไปดูงาน
 • ชี้แจงวัตถุประสงค์ เป้าหมายการศึกษาดูงาน
 • ลำดับข้อมูลสำคัญของผลการศึกษาดูงาน
 • เสนอแนวคิดสร้างประโยชน์พร้อมประโยคสรุปจบ
slide37
รายงานตัวในที่ประชุม( กรณีรับตำแหน่งใหม่ )
 • ทักทาย
 • แนะนำชื่อ – สกุล
 • การศึกษา
 • ประสบการณ์ อดีต – ปัจจุบัน
 • ครอบครัว
 • เสนอตนเพื่อช่วยงาน
 • เน้นย้ำชื่อ-สกุลอีกครั้ง
slide38
TIPS
 • สื่อกับสีสัน
 • มีสื่อ กับ ไม่มีสื่อ
 • ข้อความในสื่อ
 • จังหวะการใช้สื่อ
slide39

อักษรหนังสือ

 • ภาพ
 • สิ่งของ

สื่อประกอบ

slide40

สัจธรรมของการพูด

 • พูดแล้วมีคนฟัง นั้นยาก
 • พูดแล้วมีคนเข้าใจ นั้นยากกว่า
 • พูดแล้วมีคนเชื่อตาม นั้นยากที่สุด
slide41

Module 2.หลักและเทคนิคสำหรับวิทยากร

- หลักการเรียนรู้แบบวิทยากรเป็นศูนย์กลาง

- หลักการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

- เทคนิคที่สำคัญของวิทยากร

resource person
วิทยากร (Resource Person)
 • ผู้บรรยาย (Lecturer)
 • ผู้สอน (Teacher)
 • พี่เลี้ยง (Mentor)
 • ผู้ฝึก (Trainer)
 • ผู้สร้างการเรียนรู้ (Instructor)

(ดร.สุวิทย์ มูลคำ)

trainers
สิ่งที่ Trainers ต้องมี...
 • ทัศนคติที่ดีต่อการเป็น Trainer
 • วินัย คุณธรรม จริยธรรม
 • บุคลิก และพฤติกรรมที่เป็นต้นแบบได้
 • ความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ สาขา งานที่จะสอนเป็นอย่างดี
 • เทคนิคและทักษะการสื่อสาร
 • จิตวิทยาและศิลปะการพูดเพื่อการถ่ายทอด
 • ความเป็นนักคิด (Thinker)
slide44
การเรียนรู้มี 2 ประเภท
 • Surface Learning
  • เรียนรู้แบบผิวเผิน เกิดความรู้ ความเข้าใจแบบพื้นฐาน
 • Deep Learning
  • เรียนรู้แบบลึกซึ้ง เกิดการเรียนรู้ แล้วมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นๆได้

(Marton and Saljo, 1976)

slide45

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

 • ความรู้ (Knowledge)
 • ความเข้าใจ(Understanding)
 • ทักษะ (Skills)
 • ทัศนคติ (Attitude)

KUSA

slide46
การคัดเลือกเนื้อหา

เนื้อหาสำคัญที่ “ ต้องรู้ ”

(Must Know)

‚เนื้อหารองที่ “ ควรรู้ ”

(Ought to Know)

ƒเนื้อหาประกอบที่ “ น่าจะรู้ ”

(Should Know)

adult teaching

การสอนผู้ใหญ่ (Adult Teaching)

คือ การใช้เทคนิควิธีการต่างๆ ให้ผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่เกิดการเรียนรู้ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการสอนนั้นๆ

slide48
วิธีการสอนมีหลายวิธี อาทิเช่น
 • การบรรยาย (Lecture)
 • กรณีศึกษา (Case Study)
 • การสาธิต (Demonstration)
 • การแสดงบทบาท (Role Play)
 • สถานการณ์จำลอง (Simulation)
 • เกม (Game)ฯลฯ
slide49
การอบรมที่วิทยากรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การอบรมที่วิทยากรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้

การบรรยาย (Lecture)

lecture
การบรรยาย (Lecture)
 • วัตถุประสงค์

Uบอกเล่าหรืออธิบายเนื้อหาในเวลาจำกัด

 • วิธีการ
   • บอกเล่าหรืออธิบายตามขั้นตอนเนื้อหา

ที่ได้เตรียมไว้ ง่ายและสะดวกกับคน

หลายๆกลุ่ม หลายๆขนาด

 • การประเมินความสำเร็จ

Uแบบประเมิน, ถาม-ตอบ, สังเกตุ

audience as a center
การอบรมที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้(Audience as a Center)

เทคนิคต่างๆ..ที่ไม่ใช่การบรรยาย

slide52
การจำและการเรียนรู้

10 % - การอ่าน

20 % - การได้ยิน

30 % - การเห็น

50 % - การเห็นและการได้ยิน

70 % - การพูด

90 % - การพูดและการทำ

case study
กรณีศึกษา (Case Study)
 • วัตถุประสงค์

สอนเนื้อหาโดยเน้นการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อเท็จจริงให้เกิดความเข้าใจ

 • วิธีการ

เสนอเหตุการณ์อย่างสั้น ๆ เฉพาะเรื่อง แล้วให้ผู้เรียนวิเคราะห์เดี่ยวหรือกลุ่ม แล้วนำผลมาอภิปรายแลกเปลี่ยน และสรุปเป็นความรู้ร่วมกัน

 • การประเมินความสำเร็จ
  • การมีส่วนร่วม
  • การนำไปใช้
demonstration
การสาธิต (Demonstration)
 • วัตถุประสงค์
   • ให้เกิดการเรียนรู้แบบลึกซึ้ง ปฏิบัติได้
 • วิธีการ
   • ผู้สอนเป็นผู้ปฏิบัติให้ผู้เรียนชม แล้วให้ผู้เรียนปฏิบัติตามจนสามารถทำได้
 • การประเมินความสำเร็จ
   • การอธิบายขั้นตอนและการลงมือปฏิบัติ
simulation
สถานการณ์จำลอง(Simulation)
 • วัตถุประสงค์
   • เกิดความรู้ความเข้าใจในปัญหาต่างๆ
 • วิธีการ
   • กำหนดบทบาทให้ผู้เรียนแสดงตามที่กำหนด

ในสถานการณ์โดยมีการเตรียมสคริปต์

และแสดงตามเงื่อนไขที่กำหนด

 • การประเมินความสำเร็จ
   • การมีส่วนร่วม และความเข้าใจในสถานการณ์
slide56
เกม(Game)
 • วัตถุประสงค์
   • เกิดการเรียนรู้ จดจำแม่นและสนุกสนาน
 • วิธีการ
   • อธิบายกฎกติกา ดำเนินการตามขั้นตอนและสรุปผลเชื่อมโยงกับเนื้อหาสาระที่จะสอน
 • การประเมินความสำเร็จ
   • การมีส่วนร่วมถามตอบ อภิปราย และการมีส่วนร่วมในเกม
role playing
การแสดงบทบาท(Role Playing)
 • วัตถุประสงค์
    • เกิดประสบการณ์ในการเรียน จดจำได้
 • วิธีการแสดงบทบาทตามที่ได้รับในเหตุการณ์ใดๆที่ผู้สอนสมมติขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องมีสคริปต์
 • การประเมินความสำเร็จ
    • การร่วมกิจกรรม และอภิปราย
slide58

Module3. ศาสตร์ที่วิทยากรต้องรู้

- จิตวิทยาการเรียนรู้

- จิตวิทยาผู้ใหญ่

- การเตรียมแผนและออกแบบการสอน

- การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้

malcolm knowles 1975
จิตวิทยาการสอนผู้ใหญ่ ของ Malcolm Knowles (1975)

สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ให้อิสระ

สร้างความไว้วางใจ ให้เกียรติ เคารพกฎเกณฑ์

ทุกคนมีส่วนร่วม สภาพแวดล้อมทางกายภาพ

ที่เอื้ออำนวย

emotions and feelings
อารมณ์และความรู้สึก(Emotions and Feelings)

ของผู้ใหญ่ที่มีผลต่อการเรียนรู้:

 • อารมณ์และความรู้สึกทางบวก เช่น รัก เคารพ ชื่นชม เป็นมิตร สนใจ เห็นใจ สนับสนุน
 • อารมณ์และความรู้สึกทางลบอย่างอ่อน เช่น ความกลัว ความสงสัย ความฉงนใจ
 • อารมณ์ความรู้สึกทางลบอย่างรุนแรง เช่น โกรธ เดือดดาล พยาบาท เคียดแค้น ชิงชัง ไม่ยอมรับ

(Kidd, 1975)

slide61
เรื่องจริงของมนุษย์
 • มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรี
 • มนุษย์ทุกคนชอบอิสระ
 • มนุษย์ทุกคนมีความคิด
 • มนุษย์ทุกคนต้องการการยอมรับ
 • มนุษย์ทุกคนมีลักษณะเฉพาะตัว
 • มนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ปกป้องตนเอง
slide62
ผู้ใหญ่ต่างจากเด็ก...เพราะผู้ใหญ่ต่างจากเด็ก...เพราะ
 • Self Concept
 • Experience
 • Readiness to Learn
 • Time Perspectives

(Knowles, 1978)

slide63
กายภาพของผู้ใหญ่
 • สายตา
 • การได้ยิน
 • สติปัญญา
 • ความจำ
 • การตอบโต้
 • บุคลิกภาพ
human perception
Human Perception

83%

10%

4%

2%

1%

learning barriers
อุปสรรคการเรียนรู้ (Learning Barriers)
 • ตัวผู้เรียนเอง เช่น
   • ประสบการณ์เดิม เจตคติ เรื่องส่วนตัวและครอบครัว เงื่อนไขและเป้าหมายของการ มาเรียน การปรับตัว ฯลฯ
 • สิ่งแวดล้อม เช่น
   • สถานที่ อุปกรณ์ จังหวะเวลา ข่าวสารข้อมูล หลักสูตร ค่าใช้จ่าย ฯลฯ
 • ผู้สอน เช่น
   • ไม่มีความรู้ความสามารถ ไม่มีคุณธรรม ฯลฯ
slide66
ทักษะสำคัญสำหรับมืออาชีพทักษะสำคัญสำหรับมืออาชีพ
 • ทักษะเชิงกระบวนการ หมายถึงความสามารถที่จะออกแบบกระบวนการ จัดกระบวนการให้ไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทักษะบุคคล หมายถึงความสามารถในการใช้เทคนิค ลีลาต่างๆได้เป็นอย่างดีเพื่อให้ audience ร่วมขับเคลื่อนกระบวนการไปสู่เป้าหมายร่วมกันอย่างแนบเนียนและมีประสิทธิภาพ
slide67
เทคนิคการจัดเรียงเนื้อหาในการถ่ายทอดเทคนิคการจัดเรียงเนื้อหาในการถ่ายทอด
 • จากง่าย ไปหา ยาก(Simple to complex)
 • จากก่อน สู่ หลัง(Before to After)
 • จากส่วนรวมไปส่วนย่อย(The whole to the part)
 • ตามกาละ/เวลา (Chronological sequence)
 • จากใกล้ตัว ไป ไกลตัว (Concentric cycles)
 • ตามโครงสร้างของความรู้/เนื้อหา (Logical sequence)
 • โดยยึดความสนใจผู้เข้ารับการอบรม (Psychological sequence)
slide68

การแปลงหลักสูตรสู่การสอนการแปลงหลักสูตรสู่การสอน

องค์ประกอบสำคัญ

 • หัวข้อวิชา
 • จุดมุ่งหมาย / วัตถุประสงค์
 • ขอบเขตเนื้อหา (Outline)
 • เนื้อหาวิชา
 • เทคนิค / วิธีการ
 • สื่อการสอน / อุปกรณ์ที่ใช้
 • การเขียนแผนการสอน
slide69
จัดเตรียมแผนการสอน

เรื่อง.............................................................................ผู้สอน................. ...............................เวลา ...............................

วัตถุประสงค์..(เมื่อพูดจบ อยากเห็นผู้ฟังมีการแสดงออกอย่างไร)..............................................................................................................

ประเด็นการนำเสนอ

ผลที่คาดหวังจากการนำเสนอ

วิธีการวัดผลสำเร็จ

เทคนิคที่ใช้

สื่อ/อุปกรณ์ประกอบการนำเสนอ

เวลาที่ใช้ในการนำเสนอ

1.ส่วนนำ

-ทักทาย /เกริ่นนำ

-ขอบเขตการนำเสนอ

-ประโยชน์ที่ผู้ฟังจะได้รับ

5-10%

2.ส่วนเนื้อหา

ประเด็นที่1

1.1…………………….

ประเด็นที่2

80%

3.ส่วนสรุป

-ทบทวนประเด็นสำคัญ

-เร่งเร้าจูงใจให้เกิดการกระทำ

5-10%

4.ส่วนคำถาม

-ตอบคำถาม /อำลา

slide70
ทักษะเชิงกระบวนการ...ต้องใส่ใจกับ.....ทักษะเชิงกระบวนการ...ต้องใส่ใจกับ.....
 • การวิเคราะห์องค์ประกอบของการสัมมนา เช่น เป้าหมาย กลุ่ม สภาพแวด้อม สถานที่ ฯ
 • การออกแบบกระบวนการที่ปราณีตและเหมาะสม
 • การเขียนแผนหรือบทสัมมนาที่สมบูรณ์
 • การซักซ้อมและเตรียมความพร้อม
slide71
ทักษะเชิงบุคคล ....

หมายถึงความสามารถของบุคคลที่ใช้ในการนำการประชุมของกลุ่มซึ่งอาจรวมถึงเทคนิค ลีลา

และศิลปะการแสดงออกหน้าเวทีประชุมเพื่อให้กลุ่มสนใจ เต็มใจ ที่จะบรรลุเป้าหมายการประชุม

ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

slide72
ทักษะบุคคลแบบต่าง ๆ
 • การสร้างบรรยากาศ
 • การสร้างอารมณ์ขัน
 • การสร้างการมีส่วนร่วม
 • การเหนี่ยวนำอารมณ์
slide73

ลีลาลูกเล่นของ Trainer

 • เรื่องตลก ขำขัน (Joke)ประเภทต่างๆ
 • เรื่องเล่า นิทาน (Tales) ชวนคิดชนิดต่างๆ
 • เรื่องตัวอย่าง (Sample Case)ที่ใช้ในการอธิบาย
 • เรื่องจริงที่ประสบความสำเร็จ(Success Story)
slide74

Module4.การใช้และการผลิตสื่อประกอบการเป็นวิทยากรModule4.การใช้และการผลิตสื่อประกอบการเป็นวิทยากร

(Trainer and Medias)

- สื่อประเภทต่างๆ ความหมาย ความสำคัญ

- การสร้างและการใช้สื่อประเภทต่างๆ

slide75
สื่อประเภทต่างๆ
 • ประสบการณ์ตรง

ทัศนศึกษา สัมภาษณ์ สำรวจ นิทรรศการ

 • ใช้โสตทัศนูปกรณ์

ภาพ แผนภูมิ หุ่นจำลอง ภาพยนตร์ เสียง

 • ถ้อยคำ

ผ่านการบรรยาย การเขียน สัญลักษณ์

 • กิจกรรม

แบบเรียนสำเร็จรูป CAI ละคร

slide76
การออกแบบสไลด์
 • หนึ่งสไลด์หนึ่งความคิด
 • สั้น กระชับ อ่านเข้าใจง่าย จำได้ น่าสนใจ ไม่ต้องมากสไลด์
 • เนื้อหาไม่ควรเกิน 8 บรรทัด
 • ตัวหนังสือใหญ่ชัดเจนพอที่คนอยู่ด้านหลังสุดมองเห็น
 • สีพื้นหลังไม่ฉูดฉาด ลวดลายมากเกินไป
 • สีตัวอักษรควรตัดกับสีพื้นหลัง
 • ใส่ภาพประกอบที่เหมาะสมกับเนื้อหา
 • ควรมีการอ้างอิงที่มาของสถิติ บทความ ฯ
slide77

การเตรียมการสอนที่หวังผลได้การเตรียมการสอนที่หวังผลได้

 • เตรียมเนื้อหา จัดทำแผนการสอน
 • ศึกษารายละเอียดของเนื้อหา
 • เตรียมสื่อ / อุปกรณ์ เอกสารประกอบการสอน / สื่อการสอนต่างๆ
 • เตรียมวิธีการ / เทคนิค เลือกวิธีที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ / ผู้เรียน
 • เตรียมสถานที่ จัดให้เหมาะสมกับวิธีการที่จะใช้
 • เตรียมตัวเอง สำรวจบุคลิกภาพ / ศึกษาผู้เรียน
 • เตรียมผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมและ
 • ความสนใจที่จะเรียน
slide78

การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอนจริงการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอนจริง

 • จงมั่นใจในเรื่องที่นำเสนอ
 • มีทัศนคติที่ดีต่อผู้ฟัง
 • รู้จักผ่อนคลายอิริยาบถ
 • ลดความตื่นเต้น กังวล ประหม่า
 • ถ้ามีผู้ช่วย ต้องนัดแนะซักซ้อมให้ดี
 • เลือกเครื่องแต่งกายให้เหมาะสม
 • เตรียมบทสรุป ตอบข้อซักถาม
slide79

การซ้อมก่อนการสอนจริงการซ้อมก่อนการสอนจริง

 • ซ้อมให้ได้ในเวลาที่กำหนด
 • ซ้อมใช้สื่อ อุปกรณ์ที่จะใช้จริง
 • ซ้อมในสถานที่จริง
 • ซ้อมต่อหน้าผู้ที่จะให้คำแนะนำเราได้
 • ซ้อมให้มั่นใจก่อนนำเสนอจริง
slide80
ประเด็นการประเมินวิทยากรประเด็นการประเมินวิทยากร
 • ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชา
 • การจัดลำดับขั้นตอนของเนื้อหา
 • วิธีการและเทคนิคการถ่ายทอดความรู้
 • การสรุปหรือชี้ประเด็นสำคัญ
 • การยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย
 • การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
 • การตอบคำถาม
 • การสร้างบรรยากาศและความน่าสนใจในการบรรยาย
 • การใช้เอกสารอุปกรณ์และสื่อในการบรรยาย
 • การรักษาและควบคุมเวลา
8 trainer
กลยุทธ์ 8 ประการของ Trainer มืออาชีพ

1. มองสิ่งต่าง ๆ ในมุมมองใหม่เสมอ ๆ

2. ชอบเรียนรู้ ขยายความสนใจและประสบการณ์หลากหลายเรื่องราว

3. มีชีวิตชีวา สนุกและมีความสุขกับสิ่งที่ถ่ายทอด นำเสนอ

4. ไม่ได้พูดถึงแต่ตัวเองตลอดเวลา

5. เป็นนักฟังและนักตั้งคำถามที่ดี

6. รับรู้ เข้าใจอารมณ์ความรู้สึก และมีส่วนร่วมกับสิ่งที่คนอื่นพูด

7. มีอารมณ์ขัน แต่ไม่ทำให้ผู้ฟังอับอายขายหน้า

8. มีสไตล์การพูด/นำเสนอที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

slide82

หนังสือแนะนำ

ฯ ล ฯ
 • งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี “สบายๆ..เมื่อจับไมค์พูดอังกฤษ.”
 • เดล คาร์เนกี้ “การพูดในที่ชุมชน”
 • นิพนธ์ ศศิธร “หลักการพูดต่อชุมชน”
 • ปานใจ สุภาพ “แนวทางและตัวอย่างการพูด”
 • พรทิพย์ กาญจนนิยต “อยู่หน้าไมค์อย่างมั่นใจ”
 • ยุทธ์ (นพพร) พยัฆวิเชียร “จริตวิทยา เส้นทางสู่ความเป็นเลิศของนักบริหาร, ศิลปะการถ่ายทอด”
 • วิจิตร อาวะกุล “เพื่อการพูดและการฟังที่ดี”