4 3 eiropas savien bas pied v t s iesp jas jaunie iem iesaist ties un stenot da dus projektus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
4.3. Eiropas Savienības piedāvātās iespējas jauniešiem iesaistīties un īstenot dažādus projektus PowerPoint Presentation
Download Presentation
4.3. Eiropas Savienības piedāvātās iespējas jauniešiem iesaistīties un īstenot dažādus projektus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

4.3. Eiropas Savienības piedāvātās iespējas jauniešiem iesaistīties un īstenot dažādus projektus - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

4.3. Eiropas Savienības piedāvātās iespējas jauniešiem iesaistīties un īstenot dažādus projektus. 7.–9. klase. Nodarbībā tu uzzināsi. Kādas ir jauniešu iespējas piedalīties Eiropas Savienības izglītības programmās – “Mūžizglītības programmā “ un programmā “Jaunatne darbībā“.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '4.3. Eiropas Savienības piedāvātās iespējas jauniešiem iesaistīties un īstenot dažādus projektus' - melanie-mccoy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
4 3 eiropas savien bas pied v t s iesp jas jaunie iem iesaist ties un stenot da dus projektus

4.3.Eiropas Savienības piedāvātās iespējas jauniešiem iesaistīties un īstenot dažādus projektus

7.–9. klase

nodarb b tu uzzin si
Nodarbībā tu uzzināsi

Kādas ir jauniešu iespējas piedalīties Eiropas Savienības izglītības programmās – “Mūžizglītības programmā “ un programmā “Jaunatne darbībā“.

k tu dom
Ko, tavuprāt, nozīmē jaunatnes projekts?

Kādi Eiropas Savienības projekti tiek īstenoti tavā skolā?

Kādus jauniešu īstenotus

projektus savā skolā un

citur Latvijā tu zini?

Kā tu domā?
jaunie u iesp jas piedal ties da d s eiropas savien bas izgl t bas programm s
Jauniešu iespējas piedalīties dažādās Eiropas Savienības izglītības programmās
 • Eiropas Savienībā ir izstrādāta jaunatnes politika, kas paredz iesaistīt jauniešus aktīvā Eiropas dzīvē.
 • Jaunieši var iesaistīties dažādās izglītības programmās – “Mūžizglītības programmā“ un programmā “Jaunatne darbībā“.
 • Skolēniem lielākas iespējas piedāvā “Mūžizglītības programmas“ apakšprogramma “Comenius“un programma“Jaunatne darbībā“.
comenius programmas iesp jas skol niem
“Comenius“programmas iespējas skolēniem

Programmas mērķis – veicināt mobilitāti, valodu

mācīšanos, rīkojot apmaiņas programmas un sekmējot

sadarbību starp skolām dažādās valstīs.

Programma atbalsta vairākas aktivitātes:

 • skolēnu individuālā mobilitāte; skolēni 3 līdz 10 mēnešus var mācīties ārvalstīs un gūt Eiropas mācību pieredz;
 • skolu partnerības; divgadīgi projekti, kuru laikā skolēnu grupas var viesoties viena pie otras; skolēni var mācīties par citām kultūrām, apgūt svešvalodas.
comenius projekta mums r p m s m c mies m s dar m dabai pieredze mazsalacas vidusskol
“Comenius“ projekta “Mums rūp, mēs mācāmies, mēs darām – dabai”pieredze Mazsalacas vidusskolā
 • Projektā sadarbojās skolēni no Latvijas, Somijas, Kipras, Zviedrijas, Francijas, Itālijas.
 • Skolēni pētīja ūdens kvalitāti,

ūdens patēriņu un citus vides jautājumus.

 • Skolēni salīdzināja dabas aizsardzības situāciju dažādās valstīs.
k pieteikties programm comenius
Kā pieteikties programmā “Comenius“
 • Skolēni izdomā projekta ideju un pastāsta to skolotājam.
 • Skolotājs noskaidro pieteikšanās nosacījumus Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA).
 • Skolotājs meklē sadarbības partnerus citās Eiropas Savienības valstīs un raksta projekta pieteikumu, iekļaujot tajā skolēnu idejas.
 • Skolotājs projekta pieteikumu iesniedz VIAA.
 • Sīkāk par pieteikšanos var uzzināt VIAA mājaslapā www.viaa.gov.lv
uzdevums
Uzdevums
 • Par kādu tēmu tavas klases skolēniem būtu interesanti sadarboties ar citu valstu skolēniem?
 • Kādus jautājumus kopā ar citu valstu skolēniem tu vēlētos izzināt?
 • Kāds varētu būt projekta nosaukums?
neform l s izgl t bas programmas jaunatne darb b apak programmas
Neformālās izglītības programmas“Jaunatne darbībā“apakšprogrammas
 • Jaunatne Eiropai. Atbalsta jauniešu iniciatīvas,koorganizē un kurās darbojas paši jaunieši.
 • Eiropas Brīvprātīgais darbs. Dod jauniešiem iespēju strādāt par brīvprātīgajiem kādā citā Eiropas Savienības valstī.
 • Jaunatne pasaulē. Atbalsta jauniešu apmaiņas, mācības un sadarbību ar partnervalstīm.
 • Jaunatnes atbalsta sistēmas. Veicina jauniešiem paredzētu apmācību programmu izveidi.
 • Atbalsts Eiropas līmeņa sadarbībai jaunatnes jomā. Dod iespēju tikties jaunatnes politikas veidotājiem.
kas ir jaunie u iniciat vu projekti
Kas ir jauniešu iniciatīvu projekti
 • Jauniešu iniciatīva ir pašu jauniešu radīta, veidota un dzīvē īstenota ideja.
 • Jauniešu iniciatīvas ir radošas aktivitātes, pasākumi, kuru laikā jaunieši risina sev aktuālus jautājumus.
 • Jaunieši iniciatīvu projektos pilnveido un attīsta sevi,dod ieguldījumu sabiedrībai – citiem jauniešiem, videi, Latvijai un Eiropai.
uzdevums grup s
Uzdevums grupās

Izplānojiet kādu jauniešu iniciatīvu! Vienojieties par atbildēm uz jautājumiem!

 • Kāds pasākums, jauniešu iniciatīva notiks (kāda būs projekta tēma)?
 • Kāds būs ieguldījums vietējās sabiedrības dzīvē pēc projekta īstenošanas?
 • Kādi pasākumi notiks? Kad un kur tie notiks?
uzzini s k k par programmu jaunatne darb b
Uzzini sīkāk par programmu “Jaunatne darbībā“

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapa

www.jaunatne.gov.lv

k tu dom1
Kā tu domā?
 • Kāpēc tiek īstenoti jaunatnes iniciatīvu projekti?
 • Kādas rakstura īpašības jauniešos attīsta piedalīšanās iniciatīvu projektos?
 • Ko tu vari iemācīties, īstenojot iniciatīvu projektus?
izv rt savas zin anas
Izvērtē savas zināšanas
 • Kādas iespējas skolēniem piedāvā programma “Comenius“?
 • Kam ir jāiesniedz “Comenius“ programmas projekts?
 • Kādus projektus atbalsta programma “Jaunatne darbībā“?
 • Kas ir jauniešu iniciatīvas?
nodarb b tu uzzin ji
Nodarbībā tu uzzināji
 • Eiropas Savienībā liela uzmanība tiek pievērsta jaunatnes iesaistīšanai aktīvā Eiropas dzīvē.
 • Skolēniem visplašākās iespējas īstenot dažādus projektus sniedz programma “Comenius“ un programma “Jaunatne darbībā“.
 • “Comenius“ programma paredz skolēnu apmaiņas programmu īstenošanu un sekmē valodu mācīšanos un sadarbību starp skolām dažādās valstīs.
 • Jauniešu iniciatīvu projektus atbalsta neformālās izglītības programma “Jaunatne darbībā“.
idejas t mas papla in anai
Idejas tēmas paplašināšanai
 • Izpēti jauniešu iniciatīvu projektu pieredzi! Informācija pieejama

http://www.jaunatne.gov.lv/index.php/raksti-projektu/jauniesu-iniciativas/pieredze-inic Pastāsti pārējiem par vienu projektu, kura ideja tev šķita oriģināla!

2. Noskaidro, kas ir Eiropas Brīvprātīgais darbs. Cik veci jaunieši tajā var iesaistīties? Kādas ir Eiropas Brīvprātīgā darba projektu tēmas? Informācija pieejama http://www.jaunatne.gov.lv/index.php/raksti-projektu/eiropas-brivpratigais-darbs/pieredze-ebd

inform cijas avoti
Informācijas avoti
 • Valsts aģentūra Jaunatnes starptautisko

programmu aģentūra http://www.jaunatne.gov.lv

 • Valsts izglītības attīstības aģentūra

http://www.viaa.gov.lv

 • Eiropas Savienība – pazīstu, saprotu, darbojos. Izdevusi Eiropas Savienības informācijas aģentūra. R., 2008.