metatietovaranto yleisten kirjastojen projekti n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Metatietovaranto Yleisten kirjastojen projekti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Metatietovaranto Yleisten kirjastojen projekti

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18
melanie-burks

Metatietovaranto Yleisten kirjastojen projekti - PowerPoint PPT Presentation

81 Views
Download Presentation
Metatietovaranto Yleisten kirjastojen projekti
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MetatietovarantoYleisten kirjastojen projekti Keskuskirjastokokous 26.1.2012 Terhi Mikkola, Kansalliskirjasto, Kirjastoverkkopalvelut

 2. MetatietovarantoHankkeen tavoitteet • yhteinen metatietovaranto kaikille Suomen kirjastoille • keskitetty tietovaranto - kirjastojärjestelmäkokonaisuuden ydin • tarjoaa kirjastojen metatiedon tuotannolle uuden työskentely- ja toimintaympäristön • tehostaa kuvailuprosessia kirjastoissa merkittävästi • muiden kirjastojen tekemän työn täysipainoinen hyödyntäminen • metatietoja voidaan esittää asiakkaille eri asiakasliittymissä

 3. Metatietovaranto Yleisten kirjastojen projekti Yleiset kirjastot mukaan yhteiseen metatietovarantoon • Yleisten kirjastojen yhteisluettelotyöryhmän raportti 2010, Yleisten kirjastojen neuvosto • Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus • Ohjelmistolisenssi • Suunnittelija • Terhi Mikkola, tietojärjestelmäasiantuntija (terhi.mikkola@helsinki.fi) • 2012-2013 käynnistys ja pilotointi • -2015 lisää kirjastoja mukaan

 4. Metatietovaranto Yleisten kirjastojen projekti Roolit ja vastuut Projektihallinto • Projektinomistaja: Kristiina Hormia-Poutanen (kristiina.hormia@helsinki.fi) • Hankepäällikkö: Nina Hyvönen (nina.hyvonen@helsinki.fi) • Projektipäällikkö Laila Heinemann (laila.heinemann@helsinki.fi) • Muut keskeiset vastuuhenkilöt Kansalliskirjastossa • KVP:ntietovarannot- ja tietojärjestelmät-toimintayksiköiden henkilökunta • Ohjausjärjestelmä koko hankkeelle • Yleisten kirjastojen projektin työryhmä • Yleisten kirjastojen neuvosto

 5. Metatietovaranto Yleisten kirjastojen projekti Projektiryhmä koostuu yleisten kirjastojen ja Kansalliskirjaston edustajista: • Kirjastojen edustajat: • Sami Lainetoja, kirjastovirkailija Oulun kaupunginkirjastosta • Seija Laitinen-Kuisma, kirjastotoimen apulaisjohtaja Jyväskylän kaupunginkirjastosta • Yrjö Lindegren, suunnittelija Helsingin kaupunginkirjastosta • Erkki Lounasvuori, johtava suunnittelija Yleisten kirjastojen keskuskirjastosta • Petri Tonteri, verkkopäällikkö Tampereen kaupunginkirjastosta • Kansalliskirjaston edustajat: • Laila Heinemann, Kirjastoverkkopalvelut, Tietovarannot • Minttu Hurme, Kirjastoverkkopalvelut, Tietojärjestelmät • Nina Hyvönen, Kirjastoverkkopalvelut, Tietovarannot • Ulla Ikäheimo, Kirjastoverkkopalvelut, Tietovarannot • Katri Kananen, Tutkimuskirjastopalvelut, Fennica • Terhi Mikkola, Kirjastoverkkopalvelut, Tietovarannot, sihteeri

 6. Metatietovaranto Yleisten kirjastojen projekti • Alatyöryhmiä eri tehtäväkokonaisuuksia varten • esim. tekniset kysymykset, kuvailuasiat • Muita asiantuntijoita tarpeen mukaan • Muut ryhmät • Linnea2-luettelointiryhmä/metatietoryhmä • Oleelliset sidosryhmät ja yhteistyökumppanit • Axiell, BTJ, Kirjavälitys, muut kirjastot jne. Hankkeen ja projektin Wiki • https://wiki.helsinki.fi/display/Metiva/Kirjastojen+yhteinen+metatietovaranto • https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=76269660

 7. KANSALLINEN METATIETOVARANTO -HANKE PROJEKTI KDK, käyttöliittymä PROJEKTI Kuvailun yhtenäistäminen PROJEKTI Amk-kirjastot PROJEKTI Yleiset kirjastot PROJEKTI Sosiaalinen metadata PROJEKTI Auktoriteetti-tietokanta PROJEKTI? Erikoiskirjastot PROJEKTI Luettelointityökalu PROJEKTI Fennican ja Violan integrointi VIAF ONKI UKJ -Uusi kirjastojärjestelmä PROJEKTI? Arton integrointi PROJEKTI? Julkaisuarkistojen integrointi JURE KDK

 8. Metatietovaranto Auktoriteetti-tietokanta PROJEKTI Auktoriteetti-tietokanta Laila Heinemann • Auktoriteettitietokanta ehdoton edellytys FENNICAn (ja VIOLAn) integroinnille • Uudet mukaan tulevat kirjastot odottavat saavansa samalla myös auktoriteettikannan käyttöönsä • Tuotannossa 2013? • Liittyvät projektit: ISNI/VIAF, RDA, KDK, ONKI

 9. Metatietovaranto Kuvailun yhtenäistäminen Lähtökohtina • metatiedon yhteentoimivuus ja vaihdettavuus • yhteisöllinen tuotantoprosessi (tietojen täydennettävyys) • yhtenäiset käytännöt kaikkiin kirjastoihin Toimenpiteet 2012-2013 • ISBD-luettelointisääntöjen käyttöönottoon liittyvän 0-alueen konversion toteutus (huhtikuun alku) • Uusien Melindaan tulevien kirjastojen ohjeistuksen suunnittelu ja toteutus • Sisällönkuvailun ohjeistus ja sisällönkuvailuverkoston työskentelyyn osallistuminen • Metatietotyöryhmän (Voyager ja Aleph) työskentelyn koordinointi • Uuden formaatin kehittämisen seuranta • RDA-kuvailustandardin kehittämisen ja suomalaisen käännöstyön seuranta • Kuvailun ohjausryhmän työskentelyyn osallistuminen • Dublin Core –perusteisten julkaisuarkistojen kuvailun yhtenäistäminen ja ohjeistus PROJEKTI Kuvailun Yhtenäistäminen Ulla Ikäheimo

 10. Metatietovaranto Luettelointityökalu • Nyt kahden klientin ongelma • Bibliografiset tiedot (Aleph) • Varasto- ja nidetiedot (Voyager) • Tavoitteena • yksi työkalu, jolla voitaisiin tehdä muutokset suoraan sekä Voyager- että Aleph-tietokantoihin • Helposti laajennettavissa ja ylläpidettävissä • Modulaarisuus, konfiguroitavuus • Web-pohjaisuus • Muut kirjastojärjestelmät • Avoin lähdekoodi PROJEKTI Luettelointityökalu Minttu Hurme

 11. Metatietovaranto Hankkeen tavoitteet METATIETOVARANTO RAJAPINTA RAJAPINTA PAIKALLISET JÄRJESTELMÄT DATAN OMISTUS

 12. Metatietovaranto Yleisten kirjastojen projekti Projektiryhmän seuraavan 3 kk työlista !!

 13. Metatietovaranto Yleisten kirjastojen projekti Aikataulutus 2012-2013

 14. Metatietovaranto - Yleisten kirjastojen projekti Viestintä ja jalkautuminen • KKn yhteisluettelohankkeen verkkosivut (yleistiedotus) • Luettelointiryhmien postituslistat (aktiivinen täsmätiedotus) • Muut postituslistat yhteisluettelohankkeen muun tiedotuksen yhteydessä • Metatietovaranto-wiki • Katve-lista (järjestelmätoimittajat) • blogit (mm. Digitaalinen kirjasto) • Tietolinja (artikkeleita ja uutisia) • KVPn uutiskirje • Kirjastot.fi • Keskustelufoorumit • Kirjastoverkon tapahtumat ja tilaisuudet • Kirjastoalan lehdet • IFLA 2012 Helsinki, posteri

 15. Metatietovaranto Yleisten kirjastojen projekti Viestintä ja jalkautuminen • Keskuskirjastokokous 26.1. • Maakuntakirjastojen ja Helsingin kaupunginkirjaston johto, OKM, ELY, YKN, kirjastosektorit, sidosryhmät • Kuvailusääntöpäivä 5.3. Kirjastoaineistojen kuvailun ohjausryhmä • Kirjastojen luetteloijat/kuvailijat • Katve-kokous 6.3. • Järjestelmäntoimittajat • Asiantuntijaseminaarit • Kansalliskirjaston ja Kirjastoverkkopalveluiden tilaisuudet • Maakuntakirjastokokoukset • Yhteistyö ELY-keskusten kanssa

 16. Metatietovaranto Yleisten kirjastojen projekti • Kuvailupäivä 5.3. • Kirjastoaineistojen kuvailun ohjausryhmä ja Kansalliskirjastojärjestävät seminaarin uusien kirjastoaineistojen kuvailusääntöjen (ISBD consolidated) käyttöönotosta ja kansallisesta metatietovarannosta. • Aineistojen kuvailu metatietovarannossa 14.30-16.30 • Kansallinen metatietovaranto - Nina Hyvönen, Kansalliskirjasto • Yleiset kirjastot metatietovarantoon • Kuvailu metatietovarannossa  - Ulla Ikäheimo ja Tarja Mäkinen, Kansalliskirjasto • Tietueiden siirtyminen metatietovarannosta paikallisiin järjestelmiin - Minttu Hurme, Kansalliskirjasto

 17. Metatietovaranto Yleisten kirjastojen projekti KIITOS!