uudistunut tekij noikeuslaki kirjastojen n k kulmasta
Download
Skip this Video
Download Presentation
Uudistunut tekijänoikeuslaki kirjastojen näkökulmasta

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Uudistunut tekijänoikeuslaki kirjastojen näkökulmasta - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Uudistunut tekijänoikeuslaki kirjastojen näkökulmasta. Ammattikorkeakoulujen kirjastopäivät Rovaniemi 17.8.2006 Ari Koivumaa [email protected] YK:n ihmisoikeuksien julistus (1948) 27. artikla

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Uudistunut tekijänoikeuslaki kirjastojen näkökulmasta' - lena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
uudistunut tekij noikeuslaki kirjastojen n k kulmasta

Uudistunut tekijänoikeuslakikirjastojen näkökulmasta

Ammattikorkeakoulujen kirjastopäivät

Rovaniemi 17.8.2006

Ari Koivumaa

[email protected]

slide2
YK:n ihmisoikeuksien julistus (1948)

27. artikla

”1. Jokaisella on oikeus vapaasti osallistua yhteiskunnan sivistyselämään, nauttia taiteista sekä päästä osalliseksi tieteen edistyksen mukanaan tuomista eduista.

2. Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta.”

1 tekij noikeus
1. Tekijänoikeus
 • tekijänoikeus ja lähioikeudet
 • teos
 • oikeudenhaltijat
 • yksinoikeudet
 • oikeuksien rajoitukset
 • sopimukset
 • konventiojärjestelmä
2 tekij noikeuden haasteita
2. Tekijänoikeuden haasteita
 • digitaalisuus ja kopioitavuus
 • Internet ja vertaisverkot
 • tekninen suojaus ja oikeuksien hallinnointi
 • isot oikeudenhaltijat vs. pienet käyttäjät
 • vanhan suojaaminen ja uuden luominen
 • kansanperinne ja kulttuuriperintö
 • jokamiehen oikeudet ja perusoikeudet
 • tiedon vapaus ja sen vapaa liikkuvuus
slide5
WIPOn tekijänoikeussopimus (1996)

”Sopimuspuolet,

haluten kehittää ja ylläpitää tekijöiden kirjallisiin ja taiteellisiin teoksiin kohdistuvien oikeuksien suojaa mahdollisimman tehokkaasti ja yhdenmukaisesti,

tunnustaen tarpeen luoda uusia kansainvälisiä sääntöjä ja selkeyttää tiettyjen olemassa olevien sääntöjen tulkintaa sopivien ratkaisujen löytämiseksi uuden taloudellisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja teknisen kehityksen esiin nostamiin kysymyksiin,

tunnustaen tieto- ja viestintätekniikoiden kehityksen ja yhdentymisen syvällekäyvän vaikutuksen kirjallisten ja taiteellisten teosten luomiseen ja käyttämiseen,

korostaen tekijänoikeussuojan huomattavaa merkitystä kirjallisen ja taiteellisen luomistyön kannustimena,

tunnustaen tarpeen säilyttää tasapaino tekijöiden oikeuksien ja laajemman yleisen edun, erityisesti opetuksen, tutkimuksen ja tiedonsaannin, välillä Bernin yleissopimuksesta ilmenevällä tavalla,

ovat sopineet seuraavaa:”

3 tekij l n muutos
3. TekijäL:n muutos
 • taustalla kv. kehitys ja EU-lainsäädäntö
  • WIPOn uudet tekijänoikeussopimukset (1996)
  • DMCA (1998)
  • tietoyhteiskuntadirektiivi (2001)
 • muutoksen valmistelu kesti pitkään
  • ensimmäinen hallituksen esitys raukesi 2003
  • uusi esitys 2004, hyväksyttiin 2005
  • muutokset voimaan pääosin 1.1.2006
4 keskeisimm t muutokset
4. Keskeisimmät muutokset
 • täsmennykset oikeuksiin
 • ETA-raukeaminen
 • teknisen suojausten suoja
 • rajoitussäännösten tarkistukset
 • laillisen lähteen vaatimus
 • sopimuslisenssin laajennus
 • piraattien maahantuontikielto
 • rangaistusten kiristäminen
5 tekij noikeus kirjastoissa
5. Tekijänoikeus kirjastoissa
 • lainaaminen
  • perustuu tekijänoikeuden rajoitukseen
   • suppea tulkinta, tekijän eduksi
  • vain fyysiset, myydyt kappaleet
   • ei kuitenkaan elokuvat eikä tietokoneohjelmat
  • tekijällä oikeus korvaukseen
   • ei kuitenkaan, jos yleinen kirjasto taikka tutkimusta tai opetusta palveleva kirjasto
   • kirjastokorvausjärjestelmä kompensoi
tekij noikeus kirjastoissa jatk
Tekijänoikeus kirjastoissa (jatk.)
 • näyttäminen, esittäminen ja välittäminen
  • vain kappaleen näyttäminen vapaata; yleisölle esittäminen ja välittäminen luvanvaraista
   • poikkeuksena esittäminen opetuskäytössä
   • lupa voidaan saada yksilöllisesti tai massana
  • kirjastokäyttö tulkitaan yleisölle suuntautuvaksi
   • kaupallinen ja ei-kaupallinen samassa asemassa
   • mikä on yleisö? kuka on toimija?
tekij noikeus kirjastoissa jatk1
Tekijänoikeus kirjastoissa (jatk.)
 • kopioiminen
  • asiakas saa kopioida yksityiseen käyttöönsä
   • missä muodossa tahansa
   • huomioon kuitenkin käyttöehdot
   • kopioinnin voi antaa myös toisen tehtäväksi
  • kirjaston oma kopiointi yleensä luvanvaraista
   • lupa sopimuksella; vain tietyissä tapauksissa kopiointi on säädetty luvalliseksi
  • mikä on kirjaston, mikä asiakkaan kopiointia?
tekij noikeus kirjastoissa jatk2
Tekijänoikeus kirjastoissa (jatk.)
 • muu käyttö
  • tietojen kokoaminen ja välittäminen
  • tietojen järjestäminen ja osoittaminen
  • pelaaminen
6 uudet kirjastos nn kset
6. Uudet kirjastosäännökset
 • erityisesti kirjastokäyttöä koskevat
  • kokoelmatyö (16 §)
  • yleisökappaleet (16a § 1 mom.)
  • yleisölle välittäminen(16a § 2 mom.)
  • sopimuslisenssi (16d §)
 • vain asetuksella säädetyt kirjastot
  • ei kuitenkaan taloudellisen edun tuottamiseksi
 • ammattikorkeakoulujen kirjastot
  • ei oikeutta yleisölle välittämiseen (16a.2 §)
6 1 kokoelmaty 16
6.1. Kokoelmatyö (16 §)
 • kirjasto saa valmistaa kappaleita

millä tahansa tekniikalla

omissa kokoelmissaan olevasta aineistosta

1) aineiston säilyttämistä ja sen säilyvyyden turvaamista varten;

2) aineiston teknistä entistämistä ja kunnostamista varten;

kokoelmaty jatk
Kokoelmatyö (jatk.)

3) kokoelmien hallintaa, järjestämistä ja vastaavia kokoelman ylläpidon edellyttämiä sisäisiä käyttötarkoituksia varten; ja

4) vaillinaisen teoksen kappaleen tai useana osana julkaistun teoksen puuttuvan osan täydentämiseksi, jos teosta tai tarvittavaa täydennystä ei ole saatavissa kaupallisen levityksen tai välittämisen kautta

6 2 yleis kopiot 16a 1
6.2. Yleisökopiot (16a.1 §)
 • kirjasto saa valmistaa kappaleita valokopioimalla tai vast. menetelmällä

1) omissa kokoelmissaan olevasta vahingoittumiselle alttiista julkistetusta aineistosta

ja lainata valmistettuja kopioita yleisölle,

jos aineistoa ei ole saatavissa kaupallisen levityksen tai välittämisen kautta; ja

yleis kopiot jatk
Yleisökopiot (jatk.)

2) omissa kokoelmissaan oleviin kokoomateoksiin, sanomalehtiin tai aikakauskirjoihin sisältyvistä yksittäisistä kirjoituksista sekä

muiden julkaistujen teosten lyhyistä osista

annettaviksi lainaajille heidän yksityistä käyttöään varten,

jos se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi

6 3 sopimuslisenssi 16d
6.3. Sopimuslisenssi (16d §)
 • kirjasto saa sopimuslisenssin nojalla

1) valmistaa kokoelmissaan olevasta teoksesta kappaleen muissa kuin em. tapauksissa

2) välittää kokoelmissaan olevan teoksen yleisölle muissa kuin em. tapauksissa.

 • käyttö edellyttää sopimusjärjestelyjä
 • tekijä voi kieltää käytön
 • voimaan 1.1.2007
7 l hi tulevaisuus
7. (Lähi)tulevaisuus
 • vapaan käytön raamit
  • lainaaminen ja näyttäminen kuten ennen
  • valokopiointi, mutta suppeasti
  • vapaan ja vapautetun aineiston käyttö
 • muu käyttö sopimuksenvaraista
  • kuka sopii ja kenen kanssa?
  • mitä aineistoja ja mille yleisölle?
  • millä ehdoilla ja millä hinnalla?
  • kuka kustantaa ja mikä on kirjastojen rooli?
slide19
”Tietoyhteiskuntaneuvosto ehdottaa, että kirjastojen roolia paikallisina tietoyhteiskuntapalvelupisteinä vahvistetaan ja erityisesti lisätään kirjastohenkilökunnan täydennyskoulutusta siten, että työn vaatimustason noususta johtuva työprosessien kehitystyö voidaan tehdä koko alan ja sen yhteistyökumppaneiden kattavana yhteistyönä.”

”Tietoyhteiskuntaneuvosto ehdottaa, että kauppa- ja teollisuusministeriö ja opetusministeriö alkavat valmistella laajapohjaista uudistusta, jossa tekijänoikeuksia arvioidaan syvällisesti yhteiskunnassa tapahtuneen muutoksen perusteella.

Valmistelun lähtökohdan ei tule olla kulttuuripoliittinen, vaan teollisuus- ja tietoyhteiskuntapoliittinen.”

Tietoyhteiskuntaneuvoston raportti 2006.