cmmi managementul proceselor n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CMMI Managementul proceselor PowerPoint Presentation
Download Presentation
CMMI Managementul proceselor

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

CMMI Managementul proceselor - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

CMMI Managementul proceselor. Mirea Alexandru 342C5 alexandru.mirea@cti.pub.ro. Cuprins. Ce este CMMI Nivele de maturitate Managementul Proceselor Concluzii. Ce este CMMI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CMMI Managementul proceselor' - meira


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
cmmi managementul proceselor
CMMI Managementulproceselor

MireaAlexandru

342C5

alexandru.mirea@cti.pub.ro

cuprins
Cuprins
 • Ceeste CMMI
 • Nivele de maturitate
 • ManagementulProceselor
 • Concluzii
ce este cmmi
Ceeste CMMI
 • CMMI (Capability Maturity Model Integration) este un framework cedoreste a imbunatatiicalitateaproduselorsi a dezvoltariiacestora in cadruluneiorganizatii.
 • O continuare a CMM
 • Se merge spreabstractizare
 • Realizat de experti din diferiteindustrii, expertiguvernamentalisiInstitutul de inginerie software de la Universitatea Carnegie Mellon
slide4

Nivelele de maturitate

Level 5

Performantaproceseloresteimbunatatitacontinuuprininovatiitehnologice

Optimizare

Nivelul 4

Administrat

Cantitativ

Proceselesuntcontrolateutilizandtehnicistatisticesicantitative.

Maturitateaprocesului

Nivelul 3

Proceselesunt bine definite siintelese. Procesele, standardele, procedurile, uneltele, etc. sunt definite la nivel organizational. Nivelproactiv.

Definit

Nivelul 2

Administrat

Proceselesuntplanificate, documentate, executate, monitorizate, sicontrolate la nivelulproiectului. Deseori reactive.

Nivelul 1

Initial

Proceselesuntimprevizibile, necontrolate, reactiv.

managementul proceselor
ManagementulProceselor
 • Introducere
 • Definireaproceselororganizationale ( L3 )
 • Focalizareaproceselororganzationale( L3 )
 • Instruireorganizationala( L3 )
 • Performantaprocesului organizational ( L4 )
 • Managementulperformanteiorganizationale( L5 )
managementul proceselor introducere
Managementulproceselor - Introducere
 • Ariilecuprinse in managementulproceselorincludactivitatiindependente de proiectavandlegatura cu definirea, planificare, implementarea, monitorizarea, evaluare, masurareasiimbunatatireaproceselor
 • Pentrufiecareariesunt definite
  • Obiectivespecifice
  • Practicispecifice
definirea proceselor organizationale organizational process definition opd
DefinireaproceselororganizationaleOrganizational Process Definition( OPD)
 • Scopuleste de a definisi a mentine un set de bunuri ale proceselororganizationalesi a unorstandardeprivindmediul de lucru.
 • Bunurilesuntartefacte care au legatura cu descrierea, implementareasiimbunatatireaproceselor ( politici, masuratori, descriere de procese, uneltepentruimplementareaproceselor )
 • Libraria cu bunurileproceseloreste o colectie de artefactementinuta de catreorganizatiepentrufolosire de catrepersoanesiproiecte din cadrulei.
opd cont
OPD - cont
 • Este definit “setul de procese standard” care estedeterminat de proiectepentru a realizaproceseledefinite in cadrullor.
 • Un “proces standard” este format din subprocesesau “elementeproces”.
 • Un “element proces” esteunitateafundamentala in definireaunuiprocessidescrieactivitatisicerintepentru a realiza constant munca
opd obiective si practici
OPD – Obiectivesipractici
 • SG 1 Stabilireaatefactelororganizationale de proces
  • SP 1.1 Stabilireaproceselor standard
  • SP 1.2 Stabilireadescrierilormodelelorciclurilor de viata
  • SP 1.3 Stabilireacriteriilorsiprincipiilor de realizare
  • SP 1.4 Stabilireadepozitului de masuratori al organizatiei
  • SP 1.5 Stabilirealibrariei de artefacte a organizatiei
  • SP 1.6 Stabilireastandardelormediului de lucru
  • SP 1.7 Stabilirearegulilorsiprincipiilorpentruechipe
sp 1 1 stabilirea proceselor standard
SP 1.1 Stabilirea proceselor standard
 • Scop: Stabilireasimentineareaunorprocese standard pentruorganizatie
 • Se pot definiastfel de procesesi in cadrulunuinivel al organizatiei
 • Bazareaprocesele standard pestandarde din industriesimodeleacceptate, cu terminologiesilexiccomun.
 • Nivelul de detaliudepinde de nivelulorganizatieisinivelul de flexibilitatedorit.
sp 1 2 stabilirea descrierilor modelelor ciclurilor de viata
SP 1.2 Stabilireadescrierilormodelelorciclurilor de viata
 • Scop : Stabilireasimentiunereadescrierilormodelelorciclurilor de viata din cadrulorganizatiei
 • Folositepentrudescriereafazelorunuiproiect
 • Organizatiilor pot definicicluri de viatadiferitepentrufiecareprodus/ serviciuoferit
sp 1 3 stabilirea criteriilor si principiilor de realizare
SP 1.3 Stabilireacriteriilorsiprincipiilor de realizare
 • Scop: Descrierea
  • Modului in care setulorganzational de procese standard suntfolositepentru a creaprocese definite
  • Cerintelor care trebuiescsatisfacute de procesele definite
  • Optiunilor care pot fi exercitatesicriteriite de selectare a acestora
  • Procedurilorcetrebuiescurmate in efectuareasidocumentarearealizariiproceselor
sp 1 4 stabilirea depozitului de masuratori al organizatiei
SP 1.4 Stabilirea depozitului de masuratori al organizatiei
 • Scop: Stabilireasimentinereadepozitului de masuratori al organizatiei
 • Depozitulcontine :
  • Masuratoridespreproduse
  • Masuratoridespreprocese
  • Informatiipentruintelegereasiinterpretareamasuratorilor
sp 1 5 stabilirea librariei de artefacte a organizatiei
SP 1.5 Stabilirealibrariei de artefacte a organizatiei
 • Exemple de artefactece pot fiitinute in librarie:
  • Politiciorganizationale
  • Descrieri de procese
  • Proceduri
  • Planuri de dezvoltare
  • Planuri de achizitii
  • Planuri de asigurareacalitatii
  • Materiale de training
sp 1 6 stabilirea standardelor mediului de lucru
SP 1.6 Stabilireastandardelormediului de lucru
 • Scop : Stabilireasimentinereastandelormediului de lucru
 • Permit organizatieisiproiectelorsabeneficieze de uneltecomune, instruire, mententanta.
 • Se adreseazatuturoractorilor din care uneiorganizatii
 • Iau in considerare: productivitate, cost, disponibilitate, securitate, sanatatea la locul de munca, sigurantasifactori de ergonomie
sp 1 7 stabilirea regulilor si principiilor pentru echipe
SP 1.7 Stabilirearegulilorsiprincipiilorpentruechipe
 • Scop: Stabilireasimentinerearegulilor, principiilorpentruformarea, structurareasioperareaechipelor
 • Definestemodul in care echipelesuntformate, cum interactioneazasi cum artrebuisaisiindeplineascascopul
focalizarea proceselor organzationale organizational process focus opf
FocalizareaproceselororganzationaleORGANIZATIONAL PROCESS FOCUS ( OPF )
 • Scopul : planificarea, implementareasidesfasurareaimbunatatirilorprocesului organizational
 • bazatepe o intelegereprofunda a punctelorslabesitari ale proceselororganizatiei, cat siartefacteloracestora
 • Necesitateaimbunatatirilorpoateveni in urma:
  • Masuratorileproceselor
  • Lectiileinvatate in implementareaproceselor
  • Rezultateleevaluariiorganizatiei
  • Rezultateleevaluariisatisfaceriiclientilor
opf obiective si practici
OPF – Obiectivesipractici
 • SG 1 Determinareaoportunitatilor de imbunatatire a proceselor
  • SP 1.1 Stabilireanevoilorproceselororganizationale
  • SP 1.2 Evaluareaproceselororganizatiei
  • SP 1.3 Identificareaimbunatatirilorprocesuluiorganizatiei
 • SG 2 Planificareasiimplementareaactiunilorprocesului
  • SP 2.1 Stabilireaplanurilor
  • SP 2.2 Implementareaplanurilor
 • SG 3 Desfasurareasiincorporarereaexperientelorsiartefactelor
  • SP 3.1 Raspandireaartefactelorprocesului organizational
  • SP 3.2 Raspandireaproceselor standard
  • SP 3.3 Monitorizareaimplementarii
  • SP 3.4 Incorporareaexperientelor in artefacteleprocesului organizational
sp 1 1 stabilirea nevoilor proceselor organizationale
SP 1.1 Stabilirea nevoilor proceselor organizationale
 • Scop: Stabilireasimentinereadescrierilornevoilorproceselorsiobiectivelororganizatiei
 • In general determinate de :
  • Satisfacereaclientilor
  • Finante
  • Calitateatehnologiei
  • Resurseleumane
  • Marketing
sp 1 2 evaluarea proceselor organizatiei
SP 1.2 Evaluareaproceselororganizatiei
 • Scop : evaluareaperiodica a organizatieipentru a mentine o intelegereconstantaasuprapunctelortarisislabe ale organizatiei
 • Motive pentru care dorimevaluarea :
  • Identificareaproceselorce pot fi imbunatatite
  • Confirmareaprogresuluisi a beneficiilor
  • Satisfacereanevoilorrelatiei client-organizaitie
sp 1 3 identificarea imbunatatirilor procesului organizatiei
SP 1.3 Identificareaimbunatatirilorprocesuluiorganizatiei
 • Subpractici:
  • Analizaimbunatatilor candidate
  • Idenficareaimbunatatilorpentruproceseleorganizatiei
  • Prioritizareaimbunatirilorprocesului
  • Documentareaimbunatatilor
  • Reviziuireaimbunatitilor
sp 2 1 stabilirea planurilor
SP 2.1 Stabilireaplanurilor
 • Scop:
  • stabilireasimentinereaplanurilor de actiune a unuiproces
  • punctareaimbunatatiriloraduseproceselororganizatieisiartefactelor de proces.
instruire organizationala organizational training ot
InstruireorganizationalaORGANIZATIONAL TRAINING ( OT )
 • Scop : dezvoltareaindeletnicirilorsicunostinteloroamenilorpentruaiindeplinirolurileeficient
 • Implica in general urmatoareleactivitati:
  • Identificareatipurilor de instruirenecesareorganizatiei
  • Dobandireasifurnizarea de instruirepentru a adresanevoileorganizatiei
  • Stabilindsimentinandcapabilitatea de instruire
  • Stabilindsimentinanddocumentedespreprocesul de instruire
  • Evaluandeficacitateatrainingului
ot obiective si practici
OT – Obiectivesipractici
 • SG 1 Dobandireacapabilitatii de instruire
  • SP 1.1 Stabilireanevoile de instruirestrategica
  • SP 1.2 Determinareacenevoi de instruire cad in sarcinaorganizatiei
  • SP 1.3 Stabilireaplanului de instruire
  • SP 1.4 Dobandireacapabilitatii de instruire
 • SG 2 Oferainstruire
  • SP 2.1 Realizeazainstruire
  • SP 2.2 Mentine date despreprocesul de instruire
  • SP 2.3 Evaluareaeficacitatiitrainingului
performanta procesului organizational organizational process performance opp
Performantaprocesului organizationalOrganizational Process Performance( OPP )
 • Scop: stabilireasimentinereauneiintelegicantitativeasupraperformanteiproceselor din setul de procese standard al uneiorganizatiipentru a atingeobiectivele de calitatesiperformanta.
 • Activitati implicate:
  • Stabilireaobiectivelor de calitatesiperformantabazatepeobiectivele de business
  • Selectareaproceselorsisubproceselorpentruanaliza
  • Stabilireamasuratorilorcevor fi folosite
  • Stabilireamodelelor de performanta a procesului
opp cont
OPP - cont
 • Dupaceexistasuficiente date se pot:
  • Identificaaspecte ale proceselorcetrebuiescimbunatite
  • Determinadacaproceselesuntpredicitibilesauimpredictibile
  • Determina cum se desfasoara un proces ( bine / rau )
 • Performantapoate fi masurata la oricenivel al organizatiei
opp obiective si practici
OPP – obiectivesipractici
 • SG 1 Stabilireacriteriilorsimodelelor de performanta
  • SP 1.1 Stabilireaobiectivelor de calitatesiperformanta a proceselor
  • SP 1.2 Selectareaproceselor
  • SP 1.3 Stabilireamasuratorilor de performanta a proceselor
  • SP 1.4 Analizareasistabilireacriteriilor de performanta
  • SP 1.5 Stabilireamodelelor de performanta
managementul performantei organizationale organizational performance management opm
ManagementulperformanteiorganizationaleOrganizational Performance Management (OPM )
 • Scop: Administrareaproactiva a perfomanteiorganizatieipentru a indepliniobiectivele de business
 • Permiteorganizatieisaadministrezeperformantaanalizand in mod iterativdateleagregate ale proiecutului, identificandgoluri in performanta fata de obiectivesiselectandsilansandimbunatatiripentru a inchideacestegoluri
opm cont
OPM - cont
 • Obiectivecearputea fi adresate :
  • Imbunatatireacalitatiiprodusului
  • Crestereaproductivitatii
  • Crestereaeficienteiprodusului
  • Crestereaconsistentei in indeplinireabugetuluisiprogramului in timp
  • Scadereatimpului per ciclu
  • Satisfacereasporita a clientului
  • Timpul de introducere (implementare) a noilorfunctionalitatiredus
  • Performantasporita
omp obiective si practici
OMP – obiectivesipractici
 • SG 1 Administrareaperformanteiafacerii
  • SP 1.1 Mentinereaobiectivelorafacetii
  • SP 1.2 Analizareadatelor de performanta ale proceselor
  • SP 1.3 Identificareapotentialelor zone de imbunatatire
 • SG 2 Select Improvements
  • SP 2.1 Obtinereauneiliste de imbunatatiresugerate
  • SP 2.2 Analizareaimbunatatirilorsugerate
  • SP 2.3 Validareaimbunatatirilor
  • SP 2.4 Selectareasiimplementareaimbunatatirilorpentrulansare
omp obiective si practici cont
OMP – obiectivesipractici ( cont )
 • SG 3 Lansareaimbunatirilor
  • SP 3.1 Planificareaimbunatatirilor
  • SP 3.2 Administrarealansarii
  • SP 3.3 Evaluareaefectelorimbunatirii
concluzii
Concluzii
 • Managementulproceseloreste o activitate de duratace are carezultat
  • Definirea
  • Planificare
  • Implementarea
  • Monitorizarea
  • Evaluare
  • Masurarea

Proceselor

bibliografie
Bibliografie
 • http://www.sei.cmu.edu/cmmi/solutions/info-center.cfm - CMMI Information Center
 • http://www.sei.cmu.edu/reports/10tr033.pdf - CMMI-DEV, V1.3
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model_Integration
 • http://en.wikipedia.org/wiki/CMMI_Version_1.3
 • http://www.sei.cmu.edu/reports/08tn003.pdf

CMMI or Agile - Why Not Embrace Both!