sabanc vakf hibe program n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Sabancı Vakfı Hibe Programı

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Sabancı Vakfı Hibe Programı - PowerPoint PPT Presentation


 • 268 Views
 • Uploaded on

Sabancı Vakfı Hibe Programı. Proje Hazırlık Aşamaları. Başvuru Kararının Alınması. Kontrol edin: Kuruluşunuz h ibe almak için uygun mu ? Öncelikleriniz Program hedefleri ile uyumlu mu? Temel faaliyetleriniz rehberde belirtilen faaliyet alanlarına uyuyor mu ?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sabancı Vakfı Hibe Programı' - meg


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sabanc vakf hibe program

Sabancı Vakfı Hibe Programı

Proje HazırlıkAşamaları

ba vuru karar n n al nmas
Başvuru Kararının Alınması

Kontrol edin:

 • Kuruluşunuz hibe almak için uygun mu ?
 • Öncelikleriniz Program hedefleri ile uyumlu mu?
 • Temel faaliyetleriniz rehberde belirtilen faaliyet alanlarına uyuyor mu ?
 • Nitelikli ve deneyimli personele sahip misiniz?
ba vuru karar hakk nda daha fazla bilgi
Başvuru Kararı hakkında daha fazla bilgi!
 • Kuruluşunuz bir projeyi yürütebilmek için yeterli kaynaklara sahip mi? (Gönüllü çalışanlar, erişilebilir proje ekibi, kurum destekleri vb.)
 • Projenizin başka projeleri kopyalamadığından emin misiniz?
 • Başvuru yapmak için yeterli zaman var mı?
 • Hevesli, iyimser ve sabırlı mısınız?
proje geli tirme a amalar
Proje Geliştirme Aşamaları
 • Proje Tasarımı :
 • ele alınacak sorunun tespiti
 • ilgili faaliyetleri planlama
 • beraber çalışılacak ortakları bulma
 • Başvuru formunu hazırlama
 • Başvuru
n planlama a amas
Ön Planlama Aşaması

Projeyi tasarlayın:

 • Temel proje hedeflerini tasarlayın.
 • Proje faaliyetlerini yapılandırın.
 • İhtiyacınız olan kaynakların tahminini yapın. (insan kaynakları, olanaklar, alınabilecek destekler vb.)
 • Proje maliyetinin tahminini yapın.

Potansiyel projenizin anahtar unsurlarının iki sayfalık özetini hazırlayın.

n planlama a amas devam
Ön Planlama Aşaması (devam)
 • Proje tasarımınızı değerlendirin ve gerekliyse değişiklikler yapın.

Aşağıdakileri kontrol edin:

 • Hedefleriniz ve faaliyetleriniz Sabancı Vakfı Hibe Programı hedefleri ile uyumlu mu?
 • Projeniz yerel ihtiyaçları ve öncelikleri karşılıyor mu?
 • Projeniz herhangi bir diğer projenin birebir aynısı mı?
n planlama a amas devam1
Ön Planlama Aşaması (devam)
 • Uygun ortaklar bulun ve iletişime geçin.
 • İlk ortak toplantısını düzenleyin, gerekli ortaklık taahhütlerini tespit edin.
 • Ortaklarınızla sorumlulukların dağılımı, bütçeye katkı ve mali kurallar ve prosedüler üzerine anlaşın.
ba vurma karar n n al nmas
Başvurma Kararının Alınması
 • Potansiyel ortakların güçlü ve zayıf yanlarını değerlendirin.
 • Potansiyel ortakların kaynakları ve uzmanlıklarını değerlendirin.
 • Ortakların potansiyel katkılarını değerlendirin.
 • Ortakların sizinle çalışabilme istek ve taahhütlerini değerlendirin.
deal proje koordinat r
İdeal Proje Koordinatörü

Bu kişinin aşağıdaki özellikleri içermesi gerekir:

 • Düzenli olmalıdır; zaman ve maliyet yönetimini bilmesi gerekir.
 • Sorumluluk alabilmelidir.
 • Kişileri yönetebilmelidir.
 • Pazarlık edebilmelidir.
 • Problem çözebilmelidir.
 • Kişileri motive edebilmelidir.
 • Proje yürütme konusunda deneyimli olmalıdır.
 • Plan, yeniden plan, yeniden plan yapabilmelidir.
proje ba vurusunun haz rlanma s
Proje Başvurusunun Hazırlanması
 • Yapılacak işleri belirleyin ve detaylı tasarım için bir zaman çizelgesi belirleyin :
  • Proje ekibinin seçimi (ortaklar ve başvuran kurum)
  • Faaliyetlerin ve hazırlanma takviminin detaylı çizilmesi
  • Bütçe hazırlanması
  • Destekleyicilerin bulunması
  • Personel/ortaklar arasında görevlerin dağılımı
proje ba vurusunun haz rlanma s devam
Proje Başvurusunun Hazırlanması (devam)
 • Hazırladığınız proje özetinden yola çıkarak başvuru formunu doldurun.
 • Doldurduğunuz başvuru formunu bir başkasına okutun ve gerekirse ilgili değişikler yapın; bunun için zaman ayırın.
 • Proje bütçesini hazırlayın ve Başvuru Rehberinde belirtilen tüm özellikleri karşıladığından emin olun.
son kontroller
Son Kontroller
 • Tüm belgelerin eksiksiz hazırlandığından emin olun:
 • Başvuru Formu (hem CD’de, hem de basılı olarak)
 • Bütçe (hem CD’de, hem de basılı olarak)
 • Ortaklık Formu (sadece basılı)
 • Proje Başvuru Kararı (sadece basılı)
 • Tamamlanmış proje başvurusunu zamanında teslim edin.Son günü beklemeyin!