Dyskalkulia mity i prawda o problemie krak w kwiecie 2010
Download
1 / 28

ZABURZENIA UWAGI A dyskalkulia - PowerPoint PPT Presentation


 • 190 Views
 • Uploaded on

"DYSKALKULIA – MITY i PRAWDA O PROBLEMIE" Kraków kwiecień 2010. ZABURZENIA UWAGI A dyskalkulia. Tematyka. Zaburzenia funkcji poznawczych a trudności w matematyce Zaburzenia uwagi Podobieństwa i różnice (uwaga-dyskalkulia) Metody pomocy. Dyskalkulia.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ZABURZENIA UWAGI A dyskalkulia' - meara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dyskalkulia mity i prawda o problemie krak w kwiecie 2010

"DYSKALKULIA – MITY i PRAWDA O PROBLEMIE"

Kraków kwiecień 2010

ZABURZENIA UWAGIA dyskalkulia


Tematyka
Tematyka

 • Zaburzenia funkcji poznawczych a trudności w matematyce

 • Zaburzenia uwagi

 • Podobieństwa i różnice (uwaga-dyskalkulia)

 • Metody pomocy

opracowała Małgorzata Korycińska


Dyskalkulia
Dyskalkulia

 • zaburzenia zdolności matematycznych

  czyli predyspozycji potrzebnych do:

  • rozumienia problemów matematycznych, metod i twierdzeń

  • uczenia się ich

  • pamiętania

  • odtwarzania

  • do wiązania ich z innymi problemami, symbolami, metodami i twierdzeniami

opracowała Małgorzata Korycińska


Zaburzenia funkcji poznawczych a trudno ci w matematyce

ZABURZENIA UWAGI A DYSKALKULIA

ZABURZENIA FUNKCJI POZNAWCZYCH A TRUDNOŚCI W MATEMATYCE

opracowała Małgorzata Korycińska


Zaburzenia percepcji wzrokowej
Zaburzenia percepcji wzrokowej

 • informacje przekazane rysunkiem, grafem, schematem, tabelką, wykresem itp.

 • cyfry i znaki działań, wzory

 • odczytywanie zapisów i wzorów matematycznych

 • porównywanie figur i ich cech

 • mylenie cyfr i liczb o podobnym kształcie

opracowała Małgorzata Korycińska


Zaburzenia w orientacji schematu cia a i przestrzeni
Zaburzenia w orientacji schematu ciała i przestrzeni

 • zapisywanie cyfr

 • przestawianie cyfr

 • odczytywanie liczb

 • mylenie znaków

 • orientacja na kartce papieru

 • trudności ze znalezieniem strony

 • umieszczanie liczb w kolumnach

opracowała Małgorzata Korycińska


Zaburzenia w orientacji schematu cia a i przestrzeni1
Zaburzenia w orientacji schematu ciała i przestrzeni

 • przeprowadzanie operacji sposobem pisemnym

 • wyobraźnia przestrzenna

 • pojęcia związane z czasem i przestrzenią

 • przeliczanie i porównywanie jednostek czasu

opracowała Małgorzata Korycińska


Zaburzenia funkcji s uchowych oraz sprawno ci j zykowych
Zaburzenia funkcji słuchowych oraz sprawności językowych

 • zapamiętywanie

 • wykonywanie prostych operacji rachunkowych

  w pamięci

 • procedury "krok po kroku"

 • rozumienie poleceń i objaśnień nauczyciela

 • rozwiązaniem złożonych zadań tekstowych

 • werbalizowanie swoich myśli

 • skupienie uwagi na bodźcach słuchowych

 • różnicowanie wyrazów o podobnym brzmieniu

opracowała Małgorzata Korycińska


Zaburzenia funkcji motorycznych
Zaburzenia funkcji motorycznych

 • nieczytelny zapis, brzydkie pismo

 • nienadążanie z przepisywaniem z tablicy

 • wolne tempo wykonywania obliczeń

 • dłuższy czas pisania sprawdzianów

opracowała Małgorzata Korycińska


Zaburzenia uwagi

ZABURZENIA UWAGI A DYSKALKULIA

ZABURZENIA UWAGI

opracowała Małgorzata Korycińska


Zaburzenia uwagi1
Zaburzenia uwagi

 • zaburzenia przetwarzania informacji

  • w tym szczególnie takich procesów jak:

   • WZBUDZENIE

   • PODTRZYMYWANIE

   • SELEKTYWNOŚĆ

   • PRZERZUTNOŚĆ

opracowała Małgorzata Korycińska


Zaburzenia uwagi a trudno ci w matematyce
Zaburzenia uwagia trudności w matematyce

 • porządkowanie danych

 • różnieniem co ważniejsze a co mniej ważne

 • planowanie

 • schemat rozwiązywania zadania

 • podtrzymywanie procesów przetwarzania informacji i prowadzenia operacji na materiale liczbowym

 • rozumienie złożonych poleceń

opracowała Małgorzata Korycińska


Zaburzenia uwagi a trudno ci w matematyce1
Zaburzenia uwagia trudności w matematyce

 • mylenie danych liczbowych

 • mylenie się w prostych działaniach arytmetycznych

 • pomijanie ważnych fragmentów zadania

 • nie dokańczanie zadania

opracowała Małgorzata Korycińska


R nice

ZABURZENIA UWAGI A DYSKALKULIA

RÓŻNICE

opracowała Małgorzata Korycińska


Zaburzenia uwagi r nicowanie
Zaburzenia uwagi-różnicowanie

 • rozumienie operacji matematycznych

 • błędy wynikające z nieuwagi

 • trudności nie ograniczają się jedynie do matematyki

 • w obserwacji:

  • trudności z utrzymaniem koncentracji na 1 rzeczy

   w tym samym czasie

  • pomyłki

  • pomijanie istotnych szczegółów

  • trudności z koncentracją podczas długotrwałej aktywności

opracowała Małgorzata Korycińska


Zaburzenia uwagi r nicowanie1
Zaburzenia uwagi- różnicowanie

 • błędy w pisowni

 • trudności w czytaniu

 • zapamiętywanie

 • umiejętność uczenia się

 • organizacja wypowiedzi

 • sposób pracy

 • reakcje

 • wykonywanie poleceń

opracowała Małgorzata Korycińska


Zaburzenia uwagi r nicowanie2
Zaburzenia uwagi-różnicowanie

 • inne umiejętności

  • formułowanie i wypowiadanie oraz dokańczanie wypowiedzi

  • przenoszenie doświadczeń z jednej sytuacji na drugą

  • poczucie czasu

opracowała Małgorzata Korycińska


Zaburzenia uwagi r nicowanie3
Zaburzenia uwagi-różnicowanie

 • umiejętności praktyczne

  • praktyczne zrozumienie i zaplanowanie czasu na działanie (obowiązki, zdążanie na określona godzinę)

  • chronologia wydarzeń

opracowała Małgorzata Korycińska


Dyskalkulia r nicowanie
Dyskalkulia - różnicowanie

 • rozumienie pojęcia liczby

 • znajomość podstawowych określeń języka matematyki

 • odczytywanie i zapis liczb i cyfr

 • wykonywanie operacji matematycznych

 • sposób przyswajania wiedzy matematycznej

opracowała Małgorzata Korycińska


Podstawowe zasady pracy

ZABURZENIA UWAGI A DYSKALKULIA

PODSTAWOWE ZASADY PRACY

opracowała Małgorzata Korycińska


Podstawowe zasady pracy z dzieckiem z zaburzeniami uwagi
Podstawowe zasady pracy z dzieckiem z zaburzeniami uwagi

 • organizacja miejsca pracy

 • dostosowanie wymagań

 • harmonogram

 • procedury

 • listy/reguły postępowania

 • wydawanie poleceń

 • metody efektywnego uczenia

opracowała Małgorzata Korycińska


Jak pom c
Jak pomóc

 • farmakoterapia

 • ćwiczenia koncentracji uwagi

 • ćwiczenia funkcji poznawczych

  (pamięci, kontroli)

 • biofeedback

opracowała Małgorzata Korycińska


Podstawowe zasady pracy z dzieckiem z dyskalkuli
Podstawowe zasady pracy z dzieckiem z dyskalkulią

 • ogólna zasada

  • budowanie na pozytywach

  • budowanie poczucia własnej wartości, zaufania do siebie

  • szukanie sukcesu poza matematyką

  • dziecko samo nie „wyrośnie” z trudności

opracowała Małgorzata Korycińska


Podstawowe zasady pracy z dzieckiem z dyskalkuli1
Podstawowe zasady pracy z dzieckiem z dyskalkulią

 • podejście nauczyciela

  • cierpliwość i wyrozumiałość

  • zrozumienie

  • szczególnie nie należy:

   • traktować ucznia jako chorego, niezdolnego, czy leniwego

   • karać i wyśmiewać w nadziei, że zmobilizuje się do pracy

   • zwalniać z systematycznych ćwiczeń i pracy nad sobą

opracowała Małgorzata Korycińska


Podstawowe zasady pracy z dzieckiem z dyskalkuli2
Podstawowe zasady pracy z dzieckiem z dyskalkulią

 • działania nauczyciela

  • zadania

  • sposób nauki

  • selekcjonowanie materiału

  • objaśnienia

  • znajomość reguły

  • liczba zadań

  • ocenianie toku rozumowania

opracowała Małgorzata Korycińska


Podstawowe zasady pracy z dzieckiem z dyskalkuli3
Podstawowe zasady pracy z dzieckiem z dyskalkulią

 • działania nauczyciela

  • pomoc w odczytywaniu dłuższych poleceń

  • w przypadku, kiedy nie jesteśmy w stanie przeczytać pracy ucznia, poprosić go o jej przeczytanie i wyjaśnienie wszystkich wątpliwości

  • akceptowanie indywidualnego stylu poznawczego ucznia

  • zaakceptowanie, że niektórych treści programowych uczeń nie zdoła opanować, że wiadomości, które nie są systematycznie powtarzane mogą być zapomniane

opracowała Małgorzata Korycińska


Podstawowe zasady pracy z dzieckiem z dyskalkuli4
Podstawowe zasady pracy z dzieckiem z dyskalkulią

 • sposób pracy

  • mnemotechniki

  • wydłużanie czasu

  • graficzne obrazowanie

  • nagradzanie

opracowała Małgorzata Korycińska


E mail koryma@op pl

Małgorzata Korycińska

PPP nr 4 – KRAKÓW-NOWA HUTA

e-mail: koryma@op.pl

Dziękuję za uwagę

opracowała Małgorzata Korycińska