groepsaankoop groene stroom n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Groepsaankoop groene stroom PowerPoint Presentation
Download Presentation
Groepsaankoop groene stroom

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 56

Groepsaankoop groene stroom - PowerPoint PPT Presentation


 • 216 Views
 • Uploaded on

Groepsaankoop groene stroom. Inhoud. Algemene info Acceptatie (stap 1) Contract (stap 2) Details (stap 3) Bevestiging (stap 4) Weigering Veel gestelde vragen Contactinformatie. Timing: particulier.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Groepsaankoop groene stroom' - meaghan-hamilton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
inhoud
Inhoud
 • Algemene info
 • Acceptatie (stap 1)
 • Contract (stap 2)
 • Details (stap 3)
 • Bevestiging (stap 4)
 • Weigering
 • Veel gestelde vragen
 • Contactinformatie
timing particulier
Timing: particulier
 • Inschrijvingsperiode: via de website of via het gemeenteloket => van 01/11/2012 t/m 05/02/2013 (9.632 van de 42.846 deelnemers hebben zich via het loket ingeschreven!)
 • Veiling:06/02/2013 (9.632 papier/42.846) (http://westvlaanderen.ichoosr.com/Energie/leveranciers.rails?actionId=240)
 • Acceptatieperiode: van 18/02/2013 t/m 18/03/2013Deelnemers krijgen maximaal 1 maand de tijd om hun persoonlijk voorstel te accepteren.
 • Overstapperiode: tussen 01/04/2013 en 01/11/2013 => standaard overstapperiode is 01/04/2013 (t/m 24/2) of 01/05/2013 (vanaf 25/2).
timing kleine bedrijven
Timing: kleine bedrijven
 • Inschrijvingsperiode:uitsluitend via de website (niet via het gemeenteloket) => van 01/11/2012 t/m 05/02/2013
 • Veiling:13/02/2013 => 2.817 inschrijvingen (http://westvlaanderenprofessioneel.ichoosr.com/Energie/leveranciers.rails?actionId=241)
 • Acceptatieperiode: van 18/02/2013 t/m 18/03/2013Deelnemers krijgen maximaal 1 maand de tijd om hun persoonlijk voorstel te accepteren.
 • Overstapperiode: tussen 01/04/2013 en 01/11/2013 => standaard overstapperiode is 01/04/2013 (t/m 24/2) of 01/05/2013 (vanaf 25/2).
technische ondersteuning
Technische ondersteuning
 • Antwerps bedrijf
 • Heeft als doel transparantie en eenvoud te brengen
 • Helpt u tijdens en na het overstappen: ontzorging!
dus het gaat om
Dus, het gaat om?

Jaarcontract groeneelektriciteiten/of gas:

 • Vasteprijsgedurende heel het jaarvoorelektriciteit.
 • Geïndexeerdeprijsgedurende het jaarvoorgas.

 de prijshangtaf van externeparameters

resultaat particulieren
Resultaat – particulieren?

* Dit is de gemiddelde besparing t.o.v. deactuele marktprijs. De actuele marktprijs is de gemiddelde prijs van groene stroom bij Electrabel, Luminus en eni. Op het persoonlijk voorstel vindt iedereen een gedetailleerd overzicht van de actuele marktprijs.

Let op! Indien iemand zijn contract vervalt, wordt dit verlengd met de verlengingstarieven van zijn leverancier. Het heeft dus geen zin om het persoonlijk voorstel met de tarieven van het voorgaande jaar te vergelijken.

veilingresultaat
Veilingresultaat:
 • Ook voor deelnemers die in 2012 overstapten via de groepsaankoop (essent.be) interessant om voorstel te accepteren => krijgen verlengingstarieven!
 • Groepsaankooptarief goedkoper dan verlengingstarieven.
 • Indien tarieven verlenging bekend? Vergelijken via vergelijkingstool.
 • Overstapdatum kiezen op basis van de contract einddatum.Bv: contract einddatum is 31/05/2012 => kies als alternatieve overstapdatum: 01/06/2013 => je geniet 2 jaar van zeer scherpe tarieven!
resultaat professionelen
Resultaat – professionelen?

* Dit is de gemiddelde besparing t.o.v. deactuele marktprijs. De actuele marktprijs is de gemiddelde prijs van groene stroom bij Electrabel, Luminus en eni. Op het persoonlijk voorstel vindt iedereen een gedetailleerd overzicht van de actuele marktprijs.

Let op! Indien iemand zijn contract vervalt, wordt dit verlengd met de verlengingstarieven van zijn leverancier. Het heeft dus geen zin om het persoonlijk voorstel met de kosten van het voorgaande jaar te vergelijken.

evolutie energiemarkt
Evolutie energiemarkt
 • Prijzen energie stijgen
 • Let op: verlengingstarieven!

 meenemen in overweging voorstel

papieren acceptatie
Papieren acceptatie
 • Veilingsbriefwordtverstuurd op 18/02/2013 (let op: indienalternatiefmailadreswerdingevuld: ontvangst mail vanaf 18/2.
 • Deelnemermeldtzichaanhet loket / invulformulier
 • Via inschrijvings- en beveiligingscode(terugtevinden op de brief) komje meteenterechtop het persoonlijkvoorstel
 • Link: http://westvlaanderen.ichoosr.com/energie/admincontract.rails?actionid=240
 • Indien brief nietmee: eigen mail of lijstdoorgestuurd door de provincie
 • Beslissenomwel of niet over testappen
invulformulier
Invulformulier:
 • http://westvlaanderen.ichoosr.com/energie/admincontract.rails?actionid=240
 • Deelnemer opzoeken: inschrijvingsnummer + persoonlijke code.
 • Gegevens aanvullen.
 • Overzicht printen + alg. voorw. (meegeven of per post)
 • 10.000 papieren inschrijvingen => tijdig verwittigen indien instroom te groot wordt!
verbrekingsvergoeding
Verbrekingsvergoeding
 • Standaard overstapperiode: 01/04/2013 (t/m 24/2) of 01/05/2013(vanaf 25/2)
 • Geen verbrekingsvergoeding!  deelnemer kan dus zonder boete meteen overstappen naar de winnende leverancier.
acceptatie stap 1
Acceptatie (stap 1)
 • Geef inschrijvings- en beveiligingscode in
foutmelding gemeente
Foutmelding gemeente
 • 130 dossiers met foutmelding
 • Oplossing: klik op ‘wijzigen’ en selecteer de juiste (deel)gemeente.
contract stap 2 bovenaan1
Contract (stap 2): bovenaan

Meerdere opties:

 • Accepteren/weigeren voorstel + contract afronden.
 • Bekijk hetzelfde aanbod bij andere grote leveranciers.
 • Bekijk de detailberekening
 • Verander uw gegevens (elek/gas toevoegen of verwijderen)
 • Heeft u een vraag?
contract stap 2 verander uw gegevens inschrijvingsgegevens
Contract (stap 2): Verander uw gegevens = inschrijvingsgegevens
 • NAW gegevens
 • Contract elektriciteit en/of gas (EAN, type meter, verbruik!, leverancier en contract bepaalde/onbepaalde duur)
 • Bedrag laatste jaarfactuur

=> na aanpassing gegevens => ‘Bekijk nu uw aanbod’ = aangepast!

contract stap 2 onderaan1
Contract (stap 2): onderaan

Meerdere opties:

 • Gegevens wijzigen = Verander uw gegevens
 • Aangeboden tarieven
 • Vergelijkingstool (let op: staat bovenaan!)
 • Kostencomponenten
 • Veel gestelde vragen (FAQ)
details stap 3 bovenaan1
Details (stap 3): bovenaan

In te vullen gegevens:

 • EAN codes (leveringsadres!) = 18 cijfers
 • Adres (+ verhuis)
 • Domiciliëring?
 • Facturen => POST
 • Geboortedatum
details stap 3 ean codes
Details (stap 3): EAN codes
 • Steeds EAN’s ingeven van het adres waarop men beleverd wil worden met de gak-tarieven. Opletten bij verhuis!
 • 18 cijfers => begint steeds met 541 …
 • Terug te vinden op voorschotfactuur of jaarlijkse afrekening
details stap 3 adres verhuis
Details (stap 3): Adres + verhuis
 • Adres = leveringsadres = tarieven Eneco.
 • Indien verhuis in de toekomst: geef bij adres het toekomstige adres in + vink ‘Ik verhuis pas later naar bovenstaand adres’ aan.
 • Indien pas verhuisd: huidig adres ingeven => niets aanvinken
 • Leveringsadres verschillend van facturatieadres: vink ‘Ik wens mijn facturen op een ander adres te ontvangen’ aan.
details stap 3 onderaan1
Details (stap 3): onderaan
 • Geen verbrekingsvergoeding
 • Overstappen vanaf 1 april (t/m 24/2) of 1 mei (vanaf 25/2) t/m 1 november
 • Niet aangevinkt = 1 april / 1 mei
 • Wél aangevinkt = datum invullen

Zonnepanelen = overstapdatum kiezen rond jaarlijkse afrekening (meteropnamemaand).

bevestiging stap 41
Bevestiging (stap 4)
 • Controle gegevens!
 • Mogelijkheid printen alg. voorwaarden
 • Bevestiging acceptatie wordt afgeprint / opgestuurd => stap 5
 • Eneco stuurt eveneens bevestiging overstap + overstapdatum
 • Annulatieperiode = 14 werkdagen
weigering2
Weigering
 • Enkel indien deelnemer wil inschrijven op een volgende groepsaankoop.
 • Exacte datum van volgende groepsaankoop nog niet bekend.
 • Indien datum bekend is, wordt de deelnemer hierover geïnformeerd.
meest gestelde vragen
Meest gestelde vragen

Viade website :

 • http://westvlaanderen.ichoosr.com
 • Klik op
 • Klikop de tab vragen
 • Klikdan op veelgesteldevragen
meest gestelde vragen1
Meest gestelde vragen
 • Ben iknainschrijvingverplicht over testappen?Nee. De inschrijving is geheelvrijblijvend. Na afloop van de veiling informeren we u exact over het resultaat en watdatvooruwsituatiebetekent. Daarnakunt u zelfbepalen of u van ditaanbodgebruik wilt maken. Ookals u nietingaat op het aanbodkost de deelname u niets.
 • Wiedoet de opzeg van mijnhuidig contract? iChoosr en de nieuweleverancierzorgenvoor de overstap. U hoeftzelfnietstedoen.
 • Watalsmijn1-jarig contract afloopt?
  • U blijftbijuwhuidigeleverancier met verlengingstarieven.
  • U gaatzelf op zoeknaareennieuweenergieleverancier.
  • U schrijftzichopnieuw in op eengroepsaankoop.
 • Verbrekingsvergoeding?Erzijngeenverbrekingsvergoedingenmeer. Deelnemerskunnendusmeteenoverstappen!
meest gestelde vragen2
Meest gestelde vragen
 • Hoe groenis groenestroom ?Groeneelektriciteitwordt op eenmilieuvriendelijkemanieropgewekt. Bijvoorbeeld: zonne-energie, windenergie, biomassa …Het energiebedrijfzetdezemilieuvriendelijkopgewekteelektriciteitsamen met de gewonestroom op het elektriciteitsnet. Daarnagaat de energienaar de consument. De controlehieropgebeurt door de VREG.
meest gestelde vragen3
Meest gestelde vragen
 • Budgetmeter? Indien schuldenvrij verklaard door netbeheerder: ja. Niet schuldenvrij => geen overstap.
 • Schulden huidige leverancier? Eerst schulden aflossen, nadien accepteren.
 • Sociaal tarief? In principe goedkoopste tarief (berekend door overheid om de 6m) => deelnemer mag wel overstappen
contactinformatie provincie west vlaanderen
Contactinformatie Provincie West-Vlaanderen
 • doenja.lefebure@west-vlaanderen.be(Minawa + SAM)
 • geert.dangreau@west-vlaanderen.be(POM - bedrijven)
contactinformatie ichoosr eneco voor deelnemer
Contactinformatie iChoosr / Eneco voor deelnemer
 • Indien voorstel nog niet geaccepteerd:
 • samengaanwegroener@ichoosr.com
 • 0800 18 711

ma t/m do: van 9u tot 21u

vrij: van 9u tot 17u

za: van 10u t/m 16u

contactinformatie ichoosr eneco voor deelnemer1
Contactinformatie iChoosr / Eneco voor deelnemer
 • Indien voorstel reeds geaccepteerd:
 • overstap@eneco.com
 • 0800 20 220 (van 8 tot 18u)
contactinformatie loketbedienden
Contactinformatie loketbedienden
 • 03 233 23 25 (9.30u tot 16.30u)
 • lokalebesturen@ichoosr.com
 • Hou steeds inschrijvingsnr, adres, naam en telnrbij de hand!