groene chemie l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Groene chemie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Groene chemie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Groene chemie - PowerPoint PPT Presentation


 • 258 Views
 • Uploaded on

Groene chemie. Een Nieuwe Scheikunde module in ontwikkeling. Ontwikkelaars: Miek Scheffers Kitty Janssen Arno Verhofstad Véronique van de Reijt v.vandereijt@fontys.nl. Groene chemie. Programma. Voor wie en met wie? Schema van de module De verschillende onderdelen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Groene chemie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
groene chemie

Groene chemie

Een Nieuwe Scheikunde module in ontwikkeling.

Ontwikkelaars:

Miek Scheffers

Kitty Janssen

Arno Verhofstad

Véronique van de Reijt v.vandereijt@fontys.nl

Groene chemie

programma

Programma

 • Voor wie en met wie?
 • Schema van de module
 • De verschillende onderdelen
 • Andere modulen in opdracht van de VNCI

Groene chemie

voor wie en met wie

Voor wie en met wie?

 • In opdracht van de VNCI
 • Samenwerking met Tronox (producent titaanoxide)
 • Samenwerking met TU Delft; Prof. I. Arends
 • Voor leerlingen van 5 HAVO / VWO

Groene chemie

module schema

Kanjeronderwerpen

 • Ionische vloeistoffen
 • LCA
 • Toepassen
 • Casus: Adipinezuur
  • Atoombalans
  • Processchema
  • Energiebalans
 • Casus: Titaandioxide
  • Atoombalans
  • Processchema
  • Energiebalans
 • Atoomefficiency
 • rol katalysator
 • E-factor
 • Introductie
 • Principes groene chemie
 • Blauwe fles
 • Energiebalans
 • Q=m·c·ΔT
 • Reactiewarmte
 • Vormingswarmte
 • Proceschemie
 • Batch/Continu
 • Stofstromen/Temperatuur
 • Reactoren / scheidingsprocessen
 • Recyclestromen
 • Nieuwe ontwikkelingen

Toetsing

Contextvraag:

Wat betekent groene chemie bij de keuze van een productiemethode? Welke aspecten zijn dan van belang en hoe weeg je die tegen elkaar af?

Module schema

Groene chemie

introductieles

Introductieles

 • Verkenning van de Chemische Industrie
 • Principes Groene Chemie
 • Principes toepassen a.d.h.v. een experiment  Blauwe fles

Groene chemie

principes groene chemie

Principes Groene Chemie

1. Preventie

2. Atoomeconomie.

3. Minder gevaarlijke chemische productiemethoden

4. Ontwikkelen van veiliger chemische stoffen

5. Veiliger oplosmiddelen

6. Energie-efficiënt ontwerpen

7. Gebruik van hernieuwbare grondstoffen

8. Reacties in weinig stappen

9. Katalyse

10. Ontwerpen met het oog op afbraak

11. Tussentijdse analyse met het oog op preventie van milieuverontreiniging

12. Veiliger chemie om ongelukken te voorkomen

Groene chemie

1. Prevent wastes

2. Renewable materials

3. Omit derivatization steps

4. Degradable chemical products

5. Use safe synthetic methods

6. Catalytic reagents

7. Temperature, Pressure ambient

8. In-Process Monitoring

9. Very few auxiliary substances

10. E-factor, maximize feed product

11. Low toxicity of chemical products

12. Yes it’s safe

atoomeconomie

(molecuul)massa gewenste stof

Atoomeconomie=

(molecuul)massa totaal ontstane stof

Atoomeconomie

Groene chemie

e factor

Kg afval

E-factor =

Kg gewenst product

E-factor

Ontwikkeld door Prof. Roger Sheldon van de TU Delft

Groene chemie

Vervuilingscoefficient Q

Hieronder verstaan we de mate waarin een stof vervuilend/gevaarlijk is.

Bv:

Water Q=0

Niet schadelijke zouten zoals NaCl Q=1

Giftige producten Q=100 .. 1000

energiebalansen

Energiebalansen

 • Energiebalansen van fysische processen
  • verwarmen/afkoelen
  • faseverandering
 • Energiebalansen van chemische processen
  • vormingswarmte
  • reactiewarmte
 • Warmtewisselaars

Groene chemie

proceschemie

Proceschemie

 • Procesindustrie
 • Blokschema’s
 • Batch en continuprocessen
 • Typen reactoren
 • Scheiden en recyclen
 • Massa- en energiebalansen
 •  Telkens de link naar duurzame ontwikkelingen

Groene chemie

casussen

Casussen

 • Product
 • Verschillende syntheseroutes: titaandioxide en/of adipinezuur
 • Processchema
 • Procesgegevens
 • Eindopdracht
 • Bepaal de atoomeconomie en de E-factor van beide processen.
 • Bereken van verschillende processtappen de energie-efficiency.
 • Beargumenteer aan de hand van de 12 principes van groene chemie welke syntheseroute het “groenst” is.

Groene chemie

kanjeronderwerpen

Kanjeronderwerpen

 • LCA; life cycle analysis
 • Ionische vloeistoffen

Groene chemie

duurzame module vele mogelijkheden

Duurzame module; vele mogelijkheden

 • Groene experimenten zo in te voegen
 • Atoomeconomie, Energiebalansen, Proceschemie (keuze mogelijk t.a.v. volgorde)
 • Nieuwe Groene Syntheseroute dan nieuwe casus
 • Meerdere casussen of niet
 • Groepswerk of individueel

Groene chemie

overige vnci modulen in ontwikkeling

Overige VNCI modulen in ontwikkeling

 • Kunstmest (coach Rony Grooten)
 • Nanochemie (coach Arjan van Dreumel)
 • Antibiotica (coach Arne Mast)
 • Biotechnologie (coach Aonne Kerkstra)
 • Zelfherstellende materialen (coach Jan de Gruijter)

Groene chemie

 • www.scheikundeinbedrijf.nl
 • info VNCI modulen Nieuwe Scheikunde p.sloet@c3.nl